Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Niuanse prawa samorządowego – dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Brak komentarzy »

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wynika z pisma z dnia 12 marca 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (WA-0250/3/13).

Jednakże, jak wskazuje RIO w Katowicach, środki te mogą być wykorzystywane przez przedszkola wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki bieżące są zdefiniowane w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), natomiast ich szczegółowa klasyfikacja obejmująca m .in. rodzaj wydatku jest ujęta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Źródło: www.katowice.rio.gov.pl

    Zostaw odpowiedź

    *