Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Modernizacja oświetlenia miejskiego

Brak komentarzy »

Jednym z zadań realizowanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych ma być wspieranie efektywności energetycznej. Pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju projekty związane z termomodernizacją obiektów, przebudową systemów grzewczych oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne. Zintegrowane inwestycje terytorialne będą realizowane na Mazowszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Rozpoczęcie w przyszłym roku kolejnego RPO WM otwiera przed Ząbkami oraz okolicznymi gminami zaliczanymi do warszawskiego obszaru funkcjonalnego (np. Marki, Radzymin, Zielonka, Kobyłka, Wołomin) szansę na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego.

Obecnie ulice w naszym mieście oświetlane są przy użyciu 2155 punktów świetlnych, z czego jedynie 200 szt. to nowoczesne zespolone oprawy ledowe. Pozostała reszta to tradycyjne lampy sodowe a niekiedy jeszcze i rtęciowe o mocy od 70 do 150W. Konserwacja całego systemu oświetleniowego miasta kosztuje w skali jednego roku ponad 120 tys. zł, zaś koszt zakupu energii elektrycznej wynosi około 1 miliona. Modernizacja systemu oświetleniowego mogłaby przynieść budżetowi miasta wymierne oszczędności finansowe.

Oczywiście przebudowa oświetlenia na LED kosztuje, w skali całego miasta może to być koszt od 2,0 do 3,0 milionów, ale modernizacja ta na przestrzeni zaledwie kilku lat zwraca się zarówno w kosztach zakupu energii elektrycznej, jak i kosztach konserwacji systemu oświetleniowego. Po 4-6 latach od zmodernizowania oświetlenia w kasie miasta mogłaby zostawać rocznie kwota 500-600 tys. zł. Warto zatem sięgnąć po dostępne wkrótce środki europejskie, być może razem z okolicznymi miastami.  

Wśród zalet systemów LED wymieniana jest głównie ponad 50% oszczędność w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do wysokoprężnych lamp sodowych, natychmiastowe działanie oświetlenia natychmiast po załączeniu, brak efektu olśnienia, duża trwałość: 50 000 godzin pracy (lampa sodowa tylko 6-10 tyś godzin), odporność na wibracje, wstrząsy i akty wandalizmu oraz brak szkodliwego promieniowania UV i podczerwieni.

Warto podkreślić, iż oprócz środków unijnych czy rządowych z NFOŚiGW, realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego możliwa jest także w ramach współpracy w firmami prywatnymi w różnych modelach. Z reguły zawierana jest umowa o świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie całej gminy. W takim wariancie wykonawca umowy na własny koszt wymienia wszystkie lampy oświetlenia drogowego w gminie. Instaluje własne lampy LED, które przez okres trwania umowy pozostają własnością wykonawcy. Po zakończeniu umowy operatorskiej gmina odkupuje lampy LED od spółki po symbolicznej cenie 1 złotówki za sztukę. Przez okres trwania umowy gmina zobowiązuje się płacić stałą opłatę miesięczną ustaloną między stronami. Stała opłata odpowiada z reguły dotychczasowemu, kosztowi oświetlenia gminy, czyli nie jest ani wyższa ani niższa niż aktualnie ponoszone koszty na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia drogowego. W tym modelu gmina nie wydatkuje ani złotówki więcej niż dotychczas, lecz realne oszczędności następują dopiero po zakończeniu trwania umowy operatorskiej, z reguły dopiero po 7-8 latach.

ul. Kościelna

    Zostaw odpowiedź

    *