Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LXII Sesja Rady Miasta Ząbki – absolutoryjna

Brak komentarzy »

W dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. rozpocznie się czterdziesta druga sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok.
2) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2012 rok.
4) Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2012.
5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2012.
6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012.
7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.

    Zostaw odpowiedź

    *