Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LVIII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »
Na dzień 21 czerwca 2018 r. zwołana została LVIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 8 00 . Posiedzenie Rady odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

6.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.

20.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

21.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

22.Zamknięcie sesji.

    Zostaw odpowiedź

    *