Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

W dniu 7 marca 2014 roku o godz. 9.30 rozpocznie się 53 sesja rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Tym razem miejscy radni obradować będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 21 (Trybuna sportowa).

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1)    Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

2)  Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

3)   Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 11-go Listopada, Rychlińskiego i Szpitalnej w Ząbkach.

4)   Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida oraz Szpitalnej.

5)     Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

6)   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

7)   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

8)  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

9)  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

10)   Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.

11) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2014.

12)   Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na rok 2014.

 trybuna 2012.09.04.

    Zostaw odpowiedź

    *