Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LII sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 29 stycznia 2014 roku na godz. 15 00 została zwołana 52 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014. Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad nadchodzącej sesji znalazły się następujące tematy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie powołania Miejskiej komisji do spraw Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.
 11. Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2014.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Budżetu na rok 2014.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki.
 14. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 15. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki.
 16. Dyskusja na temat systemu informacji miejskiej w Ząbkach.
 17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 18. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 19. Zamknięcie sesji.UM

  Zostaw odpowiedź

  *