Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Kto odbierze śmieci z Ząbek ? Start za 4 tygodnie.

1 komentarz »

W dniu 3 czerwca Urząd Miasta Ząbki publicznie otworzył oferty na odbiór śmieci z Ząbek. Łącznie w podzielonym na III części postępowaniu wzięło udział 10 podmiotów specjalizujących się w odbiorze, transporcie i recyclingu odpadów stałych.

Najkorzystniejszą ofertę na odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki – złożył wołomiński Miejski Zakład Oczyszczalnia Sp. z o.o., posiadający własne wysypisko śmieci w Lipinach Starych k. Wołomina. Oferta na realizację tej usługi w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. opiewa na ponad 3,847 mln zł. Dla porównania najdroższa oferta została oszacowana na ponad 7,4 mln zł. Tymczasem ząbkowski samorząd przeznaczył na realizację tego zadania równo 3,460 mln zł, co w praktyce oznacza albo powtórzenie przetargu albo „dorzucenie” brakujących 400 tys. zł.

To drugie rozwiązanie wydaje się bardziej prawdopodobne, gdyż na drugiej części zadania polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym również selektywnej zbiórki odpadów, miasto zaoszczędzi ponad 300 tys. zł. Najtańsza oferta firmy Stena Recycling z Warszawy zamyka się bowiem kwotą 1,067 mln zł.

Natomiast najtańszą ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz likwidację dzikich wysypisk i gruzu złożyła firma Progres z Sulejówka, która oszacowała wartość tej usługi na prawie 207 tys. zł.

Oczywiście samo jawne otwarcie ofert nie oznacza dokonania automatycznego wyboru najtańszego wykonawcy i podpisania z nim stosownej umowy. Powołana przez Burmistrza Miasta Ząbki komisja przetargowa zobowiązana jest bowiem do przeprowadzenia szczegółowej oceny ofert zarówno pod kątem formalnych wymagań, jak również spełniania wymogów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących czystości i porządku w gminie czy też dotyczących odpadów i ochrony środowiska. Na wybór najkorzystniejszych ofert zapewne poczekamy jeszcze kilka dni.

Wszystkie trzy podmioty, które złożyły najtańsze oferty są firmami z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednią bazą sprzętową i kadrową. Tym samym dają one dużą pewność, że cały nowy system odbioru nieczystości stałych „wystartuje” zgodnie z tzw. ustawą śmieciową, już za 4 tygodnie.

Źródło foto: www.ekocel.pl

    Jedna odpowiedź

    Ciekawe, znów uparcie wracam do tego, iż obecna cena odbioru w wspólnocie 170 mieszkaniowej jest tańsza niż wyliczenia miasta i, o dziwo, zbliżone wyceny firm startujących w przetargu… Czyżby cenę podnosił odbiór „…odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki…”?

  • Zostaw odpowiedź

    *