Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3

Brak komentarzy »

W dni 24 czerwca Urząd Miasta ogłosił przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest dostawa, montaż i najem kontenerów modułowych wraz z wykończeniem podstawowym i wykonaniem przyłączy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

W wyniku realizacji tego zamówienia powinien powstać w zaledwie kilka tygodni od podpisania umowy, 6-oddziałowy obiekt przyszkolny, składający się łącznie z 27 kontenerów,  wyposażony we wszystkie media niezbędne do użytkowania oddziału.

W przypadku udzielenia zamówienia SP3 uzyska 6 klas lekcyjnych, które powinny doraźnie polepszyć złą sytuację lokalową tej jednostki oświatowej.

Z podobnym „pogotowiem kontenerowym” mieliśmy już do czynienia w przeszłości przy okazji budowy Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat”. W tamtym przypadku tymczasowe pomieszczenia służyły przedszkolakom przez cały czas budowy nowego obiektu. Wiele na to wskazuje, że tak będzie i teraz, gdyż na ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz zapowiedział, iż w przyszłym roku Urząd Miasta powinien przystąpić do budowy nowego skrzydła szkolnego.

Przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na rozpoczęcie rozbudowy SP3 wydaje się sprawą oczywistą, gdyż w Radzie Miasta panuje powszechna zgoda co do potrzeby rozbudowy SP 3.     

Czas najmu kontenerów został oznaczony przez Urząd Miasta do dnia 30 czerwca 2015 r.

Źródło foto: www.touax.pl

    Zostaw odpowiedź

    *