Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Kołłątaja do remontu

Brak komentarzy »

Po przeprowadzeniu gruntownego remontu ulicy Sobieskiego, palmę pierwszeństwa najbardziej dziurawej i krzywej ulicy w Ząbkach przejęła ulica Kołłątaja. Obecnie z uwagi na budowę tunelu pod torami PKP droga ta pełni funkcję objazdu dla ulic Orla i 3-go Maja, stąd też jej stan techniczny ulega szybkiemu pogorszeniu.

Jednakże niedługo i ta ulica doczeka się remontu. 23 maja Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z gruntownym remontem ulicy Kołłątaja na odcinku od Piłsudskiego do Skorupki.

W ramach prac remontowych zdjęta zostanie stara nawierzchnia, ustawione nowe krawężniki, wyregulowane włazy, studzienki i kratki sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz ułożone dwie nowe warstwy nawierzchni z asfaltobetonu po 5 cm grubości każda. Efekt prac powinien być bardzo podobny do wyremontowanej w ubiegłym miesiącu ulicy Sobieskiego.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 czerwca 2013 r. Z uwagi na duże obciążenie ruchem Urząd Miasta wymaga żeby całość prac została wykonana w dni wolne od pracy. Prawdopodobnie wzorem ul. Sobieskiego remont ulicy Kołłątaja zajmie drogowcom jedynie jeden weekend. Całość prac powinna zostać wykonana w terminie 42 dni od podpisania umowy.

http://bip.zabki.pl/zp-271-15-13-budowa-drogi-w-ul-kollataja-w-zabkach-na-odcinku-od-ul-pilsudskiego-do-ul-ks-skorupki

    Zostaw odpowiedź

    *