Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Już wiemy kto odbierze śmieci z Ząbek

1 komentarz »

W dniu 12 czerwca Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru najkorzystniejszych oferty na odbiór śmieci z Ząbek. Za najkorzystniejszą ofertę na odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów wraz z zapewnieniem worków do selektywnego zbierania odpadów zielonych z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Ząbki – została uznana oferta Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie.

Za najkorzystniejszą ofertę na odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z frakcji suche i pozostałe wytworzonych i zebranych przez właścicieli posesji uznano ofertę firmy Stena Recycling z Warszawy.

Natomiast za najlepszą ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz likwidację dzikich wysypisk i gruzu uznano ofertę firmy Progres z Sulejówka.

Tak więc wszystko wskazuje na to, iż Miastu Ząbki uda się w ustawowym terminie wdrożyć nowy system odbioru nieczystości stałych i za ponad 2 tygodnie powyższe firmy rozpoczną odbierać śmieci od mieszkańców Miasta.

W najbliższych dniach zostaną również skierowane do mieszkańców Ząbek specjalne ulotki zawierające szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nowego systemu odbioru śmieci.

Źródło:
bip.zabki.pl/zp-271-11-13-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-z-terenu-miasta-zabki

źródło foto: www.ekocel.pl

  Jedna odpowiedź

  Witam.
  Aktualnie płacimy w bloku 7,50 PLN od osoby za wywóz segregowanych śmieci. Skąd nagle podwyżka do 28 PLN za mieszkanie?
  Ja mieszkam z żoną, czyli na osobę będziemy płacili 14 PLN, sąsiad który mieszka z żoną rodzicami i trójką dzieci, także będzie płacił 28 PLN, czyli zaledwie 4 PLN za osobę.
  Czemu zatem mam płacić o 10 PLN-ów miesięcznie więcej niż osoba mieszkająca obok mnie? Kto i na podstawie jakich badań zakłada, że ja generuję 2,5 raza więcej śmieci od niego.
  Czy Urząd Miasta będzie zwracał 2000 PLN-ów każdej ze wspólnot mieszkaniowych za zakup/wynajem pojemników na śmieci segregowane (nowo wybrana firma nie użycza ich bezpłatnie)?
  Aktualnie odbierająca śmieci firma, nie chciała nawet symbolicznego grosza za wstawienie swoich pojemników (w tym do segregacji).

 • Zostaw odpowiedź

  *