Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Jeszcze raz o pętli autobusowej Sosnowa/Skorupki

Brak komentarzy »

Pomysł wybudowania pętli autobusowej linii 345 u zbiegu ulic Sosnowej i Skorupki spotkał się z ogromnym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. Pomimo upływu już dłuższego czasu od opublikowania mojej interpelacji w dalszym ciągu temat ten jest najbardziej poczytnym wątkiem. Co więcej zdecydowana większość osób bezpośrednio rozmawiających ze mną na ten temat, dostrzega możliwość i zasadność wybudowania przystanku krańcowego dla linii ZTMu. Do realizacji tego pomysłu szczególnie pozytywnie nastawione są osoby starsze, zamieszkujące okolice ul. Sosnowej, Jodłowej, Okrzei czy Rembertowskiej. Niestety ale zdaniem Burmistrza Miasta inwestycja ta nie znajduje swojego uzasadnienia.

Poniżej przedstawiam oficjalne stanowisko władz miasta.

odpowiedź na interpelację – pętla autobusowa Sosnowa

Pomimo krytycznego stanowiska władz Ząbek wyrażonego w piśmie, w dalszym ciągu uważam, że istnieje zarówno prawna jak i finansowa możliwość wybudowania pętli autobusowej. Oczywiście jej wybudowanie wiąże się z wieloma trudnościami, jak np. uregulowanie kwestii własności gruntu czy też wyłączenie tego fragmentu lasu z produkcji leśnej, ale jest możliwe. Nie jest to temat na jeden rok a raczej na całą kadencję. Koszt budowy pętli autobusowej nie jest szczególnie duży i został przeze mnie oszacowany na ok. 100 tys zł. Jest to niewielki ułamek wydatków jakie Miasto Ząbki poniesie chociażby w tym roku na budowę tunelu drogowego czy krytej pływalni, nawet nie licząc środków zewnętrznych.

Jest rzeczą oczywistą, iż pętla autobusowa musiałby spełniać wszystkie standardy ZTMu, szczególnie te w zakresie szerokości, promienia skrętu oraz wjazdu i wyjazdu na ulicę Sosnową (z pominięciem ulicy Skorupki). Jest zupełnie jasne, że specjaliści ds. drogownictwa powinni tak zaprojektować pętlę aby zapewniała podróżnym pełne bezpieczeństwo komunikacyjne. W mojej ocenie ten duży, zarezerwowany pod pętlę autobusową teren, bez problemu spełniłby wymagania ZTMu i gwarantowałby połączenie komunikacyjne pętli w pominięciem obciążonej ruchem ulicy Skorupki.

Zabki rondo Gajowahttp://siskom.waw.pl/kp-tramwaj_zabki.htm

    Zostaw odpowiedź

    *