Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Jesienne inwestycje ad. 2013

Brak komentarzy »

Pomimo nadchodzącego końca sezonu budowlanego, firmy realizujące zlecone przez Miasto Ząbki prowadzą roboty budowlane „pełną parą”. Oczywiście najbardziej zaawansowana jest budowa krytej pływalni w Ząbkach, na której prowadzone są już prace wykończeniowe. Wydaje się, że termin zakończenia robót budowlanych w połowie grudnia zostanie przez kielecką firmę Condite dotrzymany. Przekazanie placu budowy Inwestorowi czyli Miastu Ząbki nie oznacza oczywiście oddania obiektu do użytkowania. Zapewne kilkanaście tygodni będą jeszcze trwać różnego rodzaju odbioru techniczne.

Druga wielka „unijna” inwestycja w postaci budowy tunelu drogowego wyraźnie zbliża się ku końcowi. W tym przypadku wykonawca wykonał już większą część robót budowlanych i co jest prawdziwą rzadkością wyraźnie wyprzedził założony harmonogram realizacji prac. Wszystko wskazuje na to, iż zamiast na przełomie 2013/2014, będziemy mogli pojechać tunelem już wczesną jesienią tego roku.

Z mniejszych inwestycji ruszyła budowa chodnika przy ul. Sobieskiego oraz budowa ulicy Wiosennej. Na zakończenie tego ostatniego projektu budowlanego poczekamy jednak do maja 2014 r, zgodnie z wiążącą wykonawcę umową. Obecnie wykonana została podbudowa tej ulicy oraz obrzeża krawężnikowe.

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta odkrywa także miejskie plany w zakresie kolejnych miejskich inwestycji. W przyszłym roku zakupiona zostanie bowiem od Województwa Mazowieckiego nieruchomość przeznaczona pod budowę Stacji Uzdatniania Wody. W połowie przyszłego roku wrocławska grupa budowlana LC.Corp powinna przekazać miastu dokumentację budowlaną dotyczącą rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach, co umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz otwarcie procesu inwestycyjnego związanego z rozbudową tej placówki.

2013.11.23 Kryta pływalnia

2013.11.23 Leszyckiego rondo

2013.11.23 Tunel pn

2013.11.23 Tunel pd

2013.11.23 Orla

2013.11.23 Wiosenna

2013.11.23 Sobieskiego

    Zostaw odpowiedź

    *