Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Inwestycje drogowe wokół Ząbek

Brak komentarzy »

Wydaje się, iż po latach zastoju nadchodzą wreszcie lepsze czasy w przedmiocie budowy dróg okalających nasze miasto.

Już w styczniu przeszłego roku firma Skanska powinna rozpocząć prace przy budowie drogi 631 wzdłuż wschodniej granicy Ząbek, na odcinku od ronda przy byłej stacji Lotosu aż do granicy z Warszawą. Na początku będą to prace związane z wycinką drzew. Całość prac budowlanych ma zostać zakończona w latem 2015 roku, inaczej unijna dotacja na realizację tej drogi przepadnie. W kolejnych latach rozbudowa tej trasy będzie kontynuowana przez Warszawę, tak aby spiąć jedną dwupasmówką odcinek od ronda w Zielonce do węzła Żołnierska-Marsa. Ostatnim znanym projektem dotyczącym rozbudowy tej trasy jest przewidziany do realizacji w ramach Wschodniej Obwodnicy Warszawy wiadukt na torami kolejowymi linii N21 (Ząbki-Zielonka) oraz bezkolizyjne estakady łączące przyszłą S17 właśnie z 631.

 

Kolejną inwestycją drogową w naszej okolicy jest zapowiadana budowa obwodnicy Marek. Realizacja tej drogi ekspresowej jest o tyle istotna dla Ząbek , iż powinna przejąć znaczną część ruchu lokalnego z północnej części Zielonki, Kobyłki i Wołomina. Dzięki tej drodze oraz rozbudowanej 631 powinno ulec zmniejszeniu natężenie ruchu na drodze 634 czyli ulicach Skorupki, Piłsudskiego, Warszawskiej i Łodygowej w Ząbkach. Wykonawca na wybudowie Obwodnicy Marek będzie miał czas 32 miesiące od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że w optymistycznym wariancie obwodnicą Marek pojedziemy najwcześniej jesienią 2016 roku. Pewnie będzie to jednak trochę później.

 

Bardziej niepewny jest los Wschodniej Obwodnicy Warszawy stanowiącej fragment krajowej S17, która od północy i wschodu otacza Ząbki i biegnie dalej do Lublina i Zamościa. Jednak wedle zapowiedzi byłego już ministra transportu Sławomira Nowak w nowej perspektywie unijnej zabezpieczone zostały również środki na budowę i tej trasy ekspresowej, w wysokości ponad 2 mld zł. Przetargi na jej budowę powinny zostać ogłoszone w latach 2016-17, zaś budowa potrwać ok. 2,5 roku. Oznacza to, że najwcześniej pojedziemy tą trasą w 2020 r. Bardziej prawdopodobny wydaje się jednak 2022 r.. Dotychczas wyznaczony został jedynie przebieg tej trasy. Na zlecenie GDDKiA wariantowy przebieg tej ekspresówki określiła firma Jacobs Polska. 13 lutego b.r. w Ząbkach obyło się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne. Przeciwko budowie tej drogi protestują mieszkańcy Wesołej.

.

Lepsze wieści dochodzą także w sprawie budowy Trasy Świętokrzyskiej. Po wydrążeniu tuneli II linii metra, stołeczny ratusz przystąpił do realizacji pierwszego odcinka tej trasy łączącej Most Świętokrzyski z ul. Zamoyskiego. Inwestycja ta ma być kontynuowana w kolejnych latach w kierunku wschodnim, czyli Ząbek. W drugim etapie ma zostać wykonany odcinek od Kijowskiej do Zabranieckiej, zaś jako trzeci fragment spinający dwa poprzednie od Kijowskiej do Zamoyskiego. Przeciwko budowie tej trasy protestuje jednak część mieszkańców Szmulek.

Budowa Trasy Świętokrzyskiej jest o tyle istotna dla Ząbek, iż jej naturalnym przedłużeniem jest trasa Nowo-Ziemowita biorąca swój początek od skrzyżowania z ulicą Zabraniecką a kończąca się aż na rondzie 631/634 w Zielonce. Należy jednak stwierdzić, iż o ile Warszawa wykonała przynajmniej studium przebiegu tej trasy, to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrobił w tej sprawie nic.

Przez wiele lat ewentualna budowa Trasy Nowo-Ziemowita stanowiła realne zagrożenie dla mieszkańców Ząbek z uwagi na groźbę przejęcia ruchu tranzytowego do Warszawy z całego Powiatu Wołomińskiego. Zagrożenie to jednak teraz wyraźnie maleje. Zmodernizowana Żołnierska oraz S8 i S17 powinny bowiem w przyszłości przejąć znaczącą część tego ruchu tranzytowego.

Wydaje się zatem zasadne namawiać zarówno władze Warszawy, jak i Województwa Mazowieckiego do umieszczenia budowy tej trasy w swoich planach inwestycyjnych na lata 2020-2022 czyli okresu zakończenia prac nad budową ostatniej z okolicznych dróg szybkiego ruchu.

Trasa Świętokrzyska

    Zostaw odpowiedź

    *