Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Interpelacja – skrzyżowanie Langiewicza – Lipowa

Brak komentarzy »

Ząbki, dnia 5 lutego 2013 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

I N T E R P E L A C J A

W związku z prośbami mieszkańców ulic Lipowej i Langiewicza, zwracam się do Pana Burmistrza z wnioskiem o opracowanie nowego projektu oznakowania skrzyżowania obu tych ulic.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielu mieszkańców okolicznych domów było świadkami niebezpiecznych sytuacji związanych z wymuszaniem pierwszeństwa jazdy przez kierowców jadących ulicą Langiewicza. Kilka razy na tym skrzyżowaniu doszło do wypadków tzw. stłuczek pomimo, iż skrzyżowanie to jest oznakowane znakami typu A-5. Niestety, ale dobra nawierzchnia ulicy Langiewicza tworzy wrażenie, że droga ta posiada pierwszeństwo względem ulicy Lipowej. Tymczasem są to ulice równorzędne.
Biorąc powyższe fakty pod uwagę, wnoszę o opracowanie i wdrożenie przez specjalistę z zakresu ruchu drogowego nowego, bardziej czytelnego oznakowania tego skrzyżowania np. poprzez namalowanie znaków typu P-13, dodanie znaków A-30/T-14 lub umieszczenie znaków A-5 na odblaskowym tle.
Będę zobowiązany za udzielenie w powyższej sprawie pisemnej odpowiedzi.

    Zostaw odpowiedź

    *