Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Interpelacja – przystanki autobusowe

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl;  7 marca 2014 r.

 

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu 

W związku z planowanym w najbliższych miesiącach odtworzeniem nawierzchni i udrożnieniem ulicy 3-go Maja oraz skierowaniem autobusów linii Z-1 na trasę ulicami Langiewicza, Wyzwolenia i 3-go Maja, zwracam się z prośbą o wskazanie lokalizacji przystanków autobusowych przy tych ulicach.

Jednocześnie proszę o wskazanie czy powyższe przystanki zostaną usytuowane bezpośrednio w pasie jezdni, czy też zostaną w tym celu wybudowane zatoki autobusowe ? 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

D-15

    Zostaw odpowiedź

    *