Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

interpelacja – organizacja ruchu na ul. Powstańców i Szwoleżerów

1 komentarz »

Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl4 października 2013 r. 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
W związku z prośbami mieszkańców Ząbek, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji co do obowiązującej organizacji ruchu na ulicach Szwoleżerów i Powstańców, w zakresie dotyczącym ograniczenia ruchu pojazdów o określonym tonażu (znaki B18).
W przypadku braku takich zakazów proszę o rozważanie opracowania nowej organizacji ruchu wprowadzającej na tych ulicach zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (ewentualnie 8 ton) z wyłączeniem komunikacji zbiorowej, jak również o zbadanie celowości i zasadności wprowadzenia systemu ograniczającego na terenie miasta Ząbki ruch pojazdów ciężarowych, podobnego do stołecznego systemu identyfikatorów C5/C10/C16.
Jednocześnie proszę o wskazanie służby uprawnionej do prowadzenia kontroli ruchu drogowego pod kątem naruszania zakazu B18.
Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

    Jedna odpowiedź

    A czy dodatkowo można jeszcze uzupełnić o zawieszenie na wszystkich ulicach miejskich tablice informujące z nazwą? Bo na samej Szwoleżerów jest co najmniej kilka „bezimiennych”, które formalną nazwę mają. W pewnym sensie jest to brak realizacji uchwał Rady Miejskiej.

  • Zostaw odpowiedź

    *