Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Interpelacja – czystość pasa drogowego ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie  Do: biuro.rady@zabki.pl, strazmiejska@zabki.pl –
3 listopada 2013 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Pan Zbigniew Forysiak

Komendant Straży Miejskiej w Ząbkach

 

Szanowni Panowie

Zwracam się z prośbą o zobowiązanie podmiotów, na których zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o drogach publicznych, ciąży prawny obowiązek utrzymania czystości i porządku w pasie ulicy Ks. Skorupki (stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej 634, do  uprzątnięcia zalegającego na chodnikach, przy krawężnikach oraz przy tzw. azylach, piachu i błota.

 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

RS14.1

    Zostaw odpowiedź

    *