Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Interpelacja – aktualizacja koncepcji budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Ząbkach

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl;  11 marca 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie aktualizacji opracowanej w 2007 r. koncepcji budowy centrum sportowo- rekreacyjnego w Ząbkach. Pobieżne porównanie tego dokumentu ze stanem istniejącym rodzi przypuszczenia, iż lokalizacja oraz wymiary obiektów krytej pływalni oraz trybuny sportowej nieznacznie różnią się od pierwotnie zakładanych. Na terenie MOSiRu istnieje również maszt telefonii komórkowej oraz droga przeciwpożarowa, których pierwotna koncepcja nie przewidywała. Wybudowany został również wjazd do garażu podziemnego oraz przepompownia ścieków.

W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko, iż w miejscach wyznaczonych przez koncepcję z 2007 r. nie uda się obecnie zlokalizować pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią (104×68) oraz hali sportowo-widowiskowej z boiskiem do piłki ręcznej (40×20). Być może konieczne będzie nabycie kilku nieruchomości położonych przy ul. Gdyńskiej w bezpośrednim sąsiedztwie centrum sportowego.

Aktualizacja koncepcji powinna te zagrożenia wykazać oraz umożliwić wybudowanie w przyszłości wszystkich pierwotnie zaplanowanych obiektów i urządzeń sportowych. 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki     

 s1

    Zostaw odpowiedź

    *