Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

formalny wniosek do MZDW o przebudowę ulicy Skorupki

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prac nad projektem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r., zwracam się z prośbą o złożenie do Marszałka Województwa Mazowieckiego, formalnego wniosku o umieszczenie w tym projekcie, wydatku inwestycyjnego pn. ‚”przebudowa DW 634 w Ząbkach (ulicy Skorupki) na odcinku od ul. Orlej do granicy z m. Zielonka”.

Jednocześnie prosiłbym o wskazanie w przedmiotowym wniosku kwoty jaka powinna zostać zabezpieczona w budżecie województwa na realizację powyższego zadania.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

    Zostaw odpowiedź

    *