Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Dane techniczne nagrania z posiedzenia rady są informacją publiczną

Brak komentarzy »

Informacja dotycząca danych technicznych, w jakich dokonano nagrania z posiedzenia sesji rady gminy, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią – uznał WSA w Warszawie.

Jeden z mieszkańców gminy wystąpił o udostępnienie mu zapisu dźwiękowego przebiegu obrad sesji rady gminy. W odpowiedzi otrzymał płytę, jednak nie został do niej dołączony żaden opis ani instrukcja umożliwiająca odtworzenie nagrania.

W związku z tym mieszkaniec wystąpił z wnioskiem do wójta gminy o udzielenie informacji w jakim systemie, na jakim sprzęcie i przy użyciu jakiego programu dokonano przesłanego mu nagrania z sesji rady gminy.

Wójt uznał, iż informacja, o którą zwrócił się mieszkaniec, nie stanowi informacji publicznej. Wójt doradził aby wnioskodawca zasięgnął porady specjalisty informatyka.

WSA przyznał rację mieszkańcowi. W ocenie sądu, informacja na temat danych technicznych, w jakich dokonano nagrania, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią.

WSA przypomniał, iż udostępniając żądaną informację publiczną wójt zobowiązany jest dokonać tego w formie umożliwiającej zapoznanie się wnioskodawcy z treścią tej informacji.

Zatem jeśli organ udostępnia informację publiczną na nośniku elektronicznym to powinien przekazać również informacje techniczne niezbędne do jej odtworzenia z tego nośnika. W przeciwnym wypadku doprowadza do sytuacji, w której realizacja obowiązku informacyjnego ma charakter fikcyjny – podkreślił Sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 19 lutego 2014 r., sygn. II SAB/Wa 622/13, nieprawomocny

źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dane-techniczne-nagrania-z-posiedzenia-rady-sa-informacja-publiczna

RS7-11

    Zostaw odpowiedź

    *