Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Czy ograniczyć nocną sprzedaż alkoholu w Ząbkach ?

Brak komentarzy »

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiana zakłada, iż rady miast i gmin mogą ustalać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu – także piwa i alkoholu do 4,5 proc. Będą mogły także wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży trunków.

Celem nowelizacji było usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem tej ustawy oraz zapewnienie gminom narzędzi prawnych umożliwiających ograniczanie dostępności napojów alkoholowych.

Dotychczas rada gmin, określając liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w ogóle nie uwzględniały w tym limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc, biorąc pod uwagę wyłącznie liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i w miejscu sprzedaży (restauracje, kawiarnie, puby). Po zmianie, we wprowadzanych limitach trzeba będzie uwzględnić wszystkie rodzaje alkoholi.

Nowe przepisy przyznały także radom uprawnienia do wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach, w godzinach nocnych. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

Uchwałę tego typu przyjęła ostatnio Rada Miasta Zielonka (zakaz pomiędzy 23.00 a 6.00). Takie samo rozwiązanie wprowadzić chcą radni warszawskiego Targówka.

Co Państwo sądzicie o tym?

    Zostaw odpowiedź

    *