Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Projekt S17 (WOW) Drewnica – Ząbki

Brak komentarzy »

Rok czasu będzie miała firma Mosty Katowice na zaprojektowanie 3,6 km odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy. To odcinek drogi ekspresowej S17 łączący się z drogą ekspresowa S8, od węzła Drewnica do węzła Ząbki. Opracowana dokumentacja otworzy drogę do realizacji inwestycji w formule projektuj i buduj. Odcinek obwodnicy ma być gotowy w 2024 roku.

Podpisana została umowa na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na dr. S8 – do węzła Ząbki. Wykonawcą dokumentacji jest firma Mosty Katowice Sp. z o. o.. Wartość zadania wynosi ok. 2,4 mln zł. a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do września 2019r. – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opracowanie będzie dotyczyło 3,6 km odcinka obwodnicy w standardzie drogi ekspresowej na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na drodze ekspresowej S8 – do węzła Ząbki. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową S17. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Projektowany odcinek S17 ma mieć 2 jezdnie po 3 pasy ruchu. W jego ciągu znajdą się dwa węzły drogowe: Drewnica, Ząbki.

Planowany harmonogram zakłada w IV kwartale przyszłego roku ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie ,,Projektuj i Buduj” i rok później podpisanie umowy. Po zakończeniu prac projektowych w 2022 r mogłaby ruszyć realizacja robót budowlanych. Z nowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy skorzystamy najwcześniej w 2024 roku.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 583 mln zł.

Wschodnia Obwodnica Warszawy to kluczowy odcinek drogi ekspresowej S17 bo umożliwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa – Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

źródło:

https://conadrogach.pl/informacje/rok-na-dokumentacje-dla-s17-drewnica-zabki-pozniej-przetarg-na-projekt-i-budowe.html

Mapa inwestycji miejskich 2007-2018

Brak komentarzy »

Mapa inwestycji 2007-2018

Kolejne miliony środków UE dla Ząbek 2018-2021

Brak komentarzy »

Nasze miasto od wielu lat umiejętnie korzysta z środków unijnych, to dzięki nim w Ząbkach wyremontowano albo wybudowano od nowa wiele kilometrów dróg, za te środki powstały również tunel pod torami PKP czy miejskie centrum sportu.

Pod tym względem najbliższe lata zapowiadają się dla Ząbek równie interesująco. Oto szczegóły:

l.p.

Nazwa zadania

Krótki opis

Wartość zadania

w PLN

Wysokość dofinansowania UE

Lata realizacji
1 Budowa parkingów P&R Budowa naziemnego parkingu przy stacji kolejowej, adaptacja podziemnego garażu w pasażu Orla

5.521.961,60 zł

4.417.569,28 zł

(80%)

do 2019 r.

2 Budowa ścieżek rowerowych (I) Sobieskiego, Park Miejski, Gajowa, Skrajna

1.373.155,71 zł

1.098.524,56 zł

(80%)

do 2019 r.

3 Rozbudowa kanalizacji deszczowej Narutowicza, Zakopiańska, Wita Stwosza, Herberta, Różana, Słowackiego, Traugutta, Górnośląska, Gałczyńskiego, Krzywa, Szwoleżerów, Zycha, Bociania, Olszewskiego, Sokola, Zycha, Krasickiego, Andersena, Maczka, Podleśna, Złota, Kochanowskiego, Sikorskiego, Lotnicza, Szkolna, Kołłątaja, Piłsudskiego,

43.035.329,63 zł

36.580.030,18 zł

(85%)

do 2020 r.

4 Rozwój i modernizacja zieleni miejskiej

 

9,4 ha

5.095.800,00 zł

4.331.430,00 zł

(85%)

do 2020 r.

5 Budowa ścieżek rowerowych (II) Nowoprojektowana, Herberta, Złota, Powstańców, Nowa, Piłsudskiego, Nowoziemowita, Zieleniecka, Gajowa

7.955.784.95 zł

6.364.627,96 zł

(80%)

do 2020 r.

6 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e-usługi 1.897.064,00 zł

1.517.651,20 zł

(80%)

do 2022 r.

Stabilna sytuacja finansowa Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Pomimo, iż niezwykle dynamiczny rozwój naszego miasta oraz lawinowy wzrost mieszkańców stawia przez władzami naszego miasta szereg wyzwań natury organizacyjnej i inwestycyjnej, finanse publiczne Miasta Ząbki cały czas są trzymane w ryzach.

W ciągu ostatnich czterech lat dochody naszego miasta systematycznie rosły, zaś zadłużenie malało.

W 2014 r. dochody Ząbek przekroczyły 112,7 mln zł, przy zadłużeniu sięgającym 31,6 mln zł (28%).

W 2015 r. dochody Ząbek wyniosły 120,5 mln zł, zaś zadłużenie 29,1 mln zł (24,1%).

W 2016 r. dochody ostatecznie zamknęły się kwotą 136,1 mln zł, zaś zadłużenie 23,8 mln zł (17,5%).

2017 r. był rekordowy w tym zakresie. Przy dochodach na poziomie 159,0 mln zł, dług wyniósł zaledwie 19,1 mln zł (12%).

wyprawka 300+

Brak komentarzy »

Symbolicznie dnia 1 czerwca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi. W Ząbkach realizatorem nowego programu według założeń rozporządzenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada danego roku. Proces rozpatrywania wniosków został maksymalnie uproszczony. Świadczenie będzie przysługiwało automatycznie po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, bez konieczności wydawania decyzji.

W tym roku po raz pierwszy wnioski na pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, można będzie składać już od 1 lipca drogą elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca wybierze formę papierową wniosek będzie mógł złożyć od 1 sierpnia.

Ponadto w trosce o komfort mieszkańców Ząbek wnioski na wymienione świadczenia będzie można złożyć w jednym punkcie, w budynku, gdzie do tej pory realizowany był program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Polskiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki i jakie ewentualnie dokumenty należy dołączyć do wniosku można uzyskać w punkcie przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można również skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy naszych świadczeniobiorców do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich Państwa, którzy wybiorą formę papierową składania wniosków, miło nam będzie gościć w sierpniu.

źródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-06/co-nowego-w-swiadczeniach-dla-rodzin-z-dziecmi

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina

Brak komentarzy »

W dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.

Przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego

Brak komentarzy »

W dniu 28 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego w Ząbkach przy ul. Tęczowej i ul. Jesiennej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie miasteczka ruchu drogowego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) dokumentacji hydrogeologicznej (należy przyjąć min. 4 odwierty),

b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego opinii, uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

c) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia placu, budowy miasteczka ruchu drogowego i placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia obiektu, monitoringu całodobowego,

d) budowę budynku kontenerowego z pełnym węzłem sanitarnym wraz z przyłączami wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz elektrycznym z przeznaczeniem na garaż,

e) dostarczenie znaków drogowych, ogrodzenia zewnętrznego z elementów metalowo – betonowych, dwóch bram o szerokości wjazdu 6 mb i furtki,

f) dostarczenie i montaż ławek i koszy,

g) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu.

Termin składania ofert został wyznaczony na 13 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac budowlanych zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2018 r.

bip.zabki.pl/zpu-271-09-2018

Przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach

Brak komentarzy »

W dniu 21 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyposażeniu w urządzenia Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy ul. Powstańców dz. nr ew. 29/5 i 29/6 obręb 0059 (03-35) w Ząbkach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) utwardzonego placu relaksu o powierzchni 121,77 m2 kostką betonową wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

b) placu zabaw z nawierzchnią piaskową o powierzchni 250,85 m2 wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

c) siłowni plenerowej i strefy street workout wraz z posadowieniem i montażem urządzeń.

Miasto Ząbki oczekuje, iż całość prac zostanie zrealizowana do dnia 28 września 2018 r.

Potencjalni wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zlecenia mogą składać oferty do dnia 7 czerwca 2018 r.

bip.zabki.pl/zpu-271-08-2018

Ząbki pozyskały kolejne miliony na budowę ulic.

Brak komentarzy »

W dalszym ciągu trwa dobra passa Miasta Ząbki w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. Oczywiście nie jest to żadne zrządzenie losu, ale wynik ciężkiej pracy Burmistrza Roberta Perkowskiego i jego zastępcy Artura Murawskiego. Po uzyskaniu dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej oraz 3 mln zł na modernizację ulicy Powstańców, naszemu miasta udało się pozyskać kolejne 4 mln zł rządowej dotacji.

Środki te zostaną przeznaczone na budowę ul. Krasickiego, Mokrej, Legionów, Zakopiańskiej – II etap, Piaskowej, Szczęśliwej i Szkolnej. Prace związane z przebudową tych ulic powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Szansa na nowy plac zabaw dla dzieci

Brak komentarzy »

Kilka tygodni temu Miasto Ząbki pozyskało ponad 2 hektarową nieruchomość w południowej części miasta. Działki zlokalizowane są przy ul. Powstańców w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 (ul. Żołnierska).

Działka nr ewid. 29/5 zostanie wykorzystana na modernizację ulicy Powstańców. Zgodnie z opracowaną dokumentacją na tym obszarze zostanie wybudowana nowa jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe.

Działka nr ewid. 29/6 zostanie częściowo wykorzystana na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”, która będzie zaopatrywana w wodę pitną osiedla zlokalizowane w południowej części miasta, zaś częściowo na budowę parku aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące docelowego zagospodarowania tego obszaru. Szczegóły poznamy jeszcze przed wakacjami.