Zmieniamy Ząbki na lepsze – badanie ankietowe KR PiS w Ząbkach

Brak komentarzy »

Tramwaj do Ząbek czy Bus Rapid Transit ?

Brak komentarzy »

W opublikowanym w 2014 r. raporcie, sporządzonym na zlecenie stołecznego ratusza przez firmę CH2M HILL, ustalony został ranking nowych tras tramwajowych, które mają być w przyszłości budowane w Warszawie.

Niestety, ale projekt przedłużenia trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego do Ząbek (Sosnowa) został nisko oceniony przez zewnętrznych ekspertów i znalazł się dopiero w czwartej puli przewidzianej do realizacji po 2040 r. Ocena taka wydaje się dziwna i krzywdząca dla tego projektu, gdyż trasa ta jako jedna z nielicznych posiadała gotowe studium jej wykonania, sporządzone przez firmę TransEko, które wykazywało celowość, zasadność i opłacalność budowy tej linii.

W mojej ocenie pomimo treści tego raportu, władze Ząbek powinny w dalszym ciągu zabiegać o wpisywanie tej linii tramwajowej do dokumentów koncepcyjnych, planistycznych, projektowych i inwestycyjnych m. st. Warszawy.

Równocześnie jednak w związku z przystąpieniem m. st. Warszawy do realizacji budowy Trasy Świętokrzyskiej a w przyszłości zapewne także i Trasy Nowo-Ziemowita powinien zostać poddany analizie jeszcze inny wariant, polegający na wybudowaniu w pasach drogowych tych ulic, linii typu BRT (Bus Rapid Transit), która docelowo mogłaby przekształcić się w pas autobusowo-tramwajowy (TTA).

BRT to dopiero raczkujące w Polsce a niezwykle popularne szczególnie w Ameryce Łacińskiej rozwiązanie drogowe polegające na wytyczeniu dla autobusów specjalnych, odrębnych szybkich pasów ruchu. Autobusy są obsługiwane przez odpowiednio przystosowane stacje, mają starannie wyznaczone trasy i rozbudowany system informacji pasażerskiej. Tego typu rozwiązania można zobaczyć np. w Warszawie na Al. Solidarności (metro Ratusz, Park Praski).

Innymi słowy w miejscu przyszłego torowiska mogłaby tymczasowo powstać dodatkowa ulica, po której zamiast tramwajów jeździłyby przegubowe autobusy komunikacji miejskiej.

Pomimo, iż system BRT jest bardziej energochłonny i mniej przyjazny środowisku, to jednak ma niepowtarzalną zaletę. Jest tani i stosunkowo łatwy do stworzenia w ramach jednego, wspólnego projektu drogowego.

Koszt budowania 7-mio kilometrowej linii tramwajowej Ząbki – Warszawa (Kijowska) szacowany jest na ok. 200 mln zł brutto, kolejne 200 milionów kosztowałby zakup taboru. Rozwiązanie drogowe choć mniej efektywne jest jednak znacznie szybsze w realizacji, tańsze i łatwiejsze w eksploatacji. Wybudowanie pasa drogi przystosowanej do systemu BRT to koszt ok. 5 mln zł za 1 km. Jednocześnie jeden autobus przegubowy kosztuje ok. 1,0-1,5 mln zł, podczas gdy jeden tramwaj ok. 8 mln zł, choć ten drugi zabiera oczywiście jednorazowo większą liczbę pasażerów.

Jak wygląda system BRT można zobaczyć np. na stronie mercedes-benz.

http://brt.mercedes-benz.com/content/brt/mpc/mpc_brt_website/en/home_mpc/brt/home/about_brt/more_about_BRT/fascination/pictures.flash.html

Odpowiedź UM – budownictwo komunalne w Ząbkach

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM – budownictwo komunalne i społeczne

Zapytanie – rozwój budownictwa komunalnego i społecznego w Ząbkach

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Na gminach spoczywa prawny obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Czyli zarówno zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych.
Obowiązujące przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali socjalnych i komunalnych, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach.

Dla osób których nie stać na kupno własnego mieszkania, lecz osiągany dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, dedykowany jest inny program. Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne.

Od kilku miesięcy realizowany jest również inny program rządowy „mieszkanie plus”, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Mając na uwadze ogromne potrzeby mieszkaniowe ubogich oraz niezamożnych mieszkańców naszego miasta, zwracam się z prośbą o wskazanie w jakich obszarach możliwe są w przyszłości działania naszego miasta zmierzające do powiększenia substancji lokalowej gminy w przedmiocie mieszkań socjalnych, komunalnych oraz społecznych?

Z poważaniem
Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

zapytanie – środki zewnętrze dla Ząbek w 2018 r. i latach kolejnych

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie pisemnej informacji, dotyczącej inwestycji miejskich, które mają być realizowane na terenie Miasta Ząbki z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

Zestawienie powinno obejmować inwestycje na które Miasto Ząbki uzyskało już dofinansowanie (podpisało już umowy albo podpisze je w najbliższym czasie), lecz których realizacja ma nastąpić dopiero w najbliższych latach (np: ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, rewitalizacja zieleni).

Prosiłbym o podanie danych dotyczących:
1. Nazwy zadania.
2. Krótkiego opisu zakresu zadania.
3. Wartości zadania w PLN.
4. Wysokości dofinansowania kwotowo oraz procentowo.
5. Lat realizacji

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Zestawienie dochodów Miasta Ząbki 2010-2018

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację – koszty edukacji przedszkolnej

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM – pomiary czystości powietrza w Ząbkach

1 komentarz »

Interpelacja – przejazd pojazdów ciężarowych przez tunel w centrum miasta

Brak komentarzy »

Interpelacja – ogrodzenie w pasie drogowym ul. Skorupki

Brak komentarzy »