Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Zmieniamy Ząbki na lepsze ad. 2018

Brak komentarzy »

WIEDZA, PRACOWITOŚĆ, DOŚWIADCZENIE

Robert Świątkiewicz. Lat 44. Radca prawny i legislator. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Ząbki. Radny Miasta Ząbki od 2010 r.

 1. Oświata:

W czasie kadencji burmistrza Roberta Perkowskiego wybudowano w naszym mieście nowoczesne Przedszkole Publiczne Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3. Rozbudowano również pozostałe podstawówki. Dynamiczny rozwój demograficzny Ząbek powoduje jednak, iż w ciągu najbliższych lat konieczna będzie:

 • budowa Szkoły Podstawowej Nr 4 (dla 1000 uczniów) wraz z przedszkolem publicznym (dla 300 dzieci) przy ul. Dzikiej (koszt ok. 30 mln zł);
 • budowa Przedszkola Publicznego Nr 4 (dla 300 dzieci) przy ul. Wyzwolenia (koszt ok. 12 mln zł);
 • budowa żłobka miejskiego (koszt ok. 3 mln zł)

Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz utworzenia przez Powiat Wołomiński szkoły średniej w Ząbkach. Szkoła średnia mogłaby powstać obok byłego gimnazjum przy ul. Batorego. Koszt budowy i utrzymania tej placówki powinien spoczywać na samorządzie powiatowym. Koszt budowy takiej placówki (dla 400 uczniów) ok. 15 mln zł.

 1. Ulice:

W przedmiocie budowy ulic przez ostatnie kilkanaście lat zrobiono bardzo wiele. Tylko w centralnym rejonie miasta wybudowano ulice: Wyzwolenia, Dębową, Krótką, Klonową,  Gdyńską (I etap), Langiewicza, Lipową, Wiosenną, Targową, Zaciszną, Sosnową, Gajową oraz kilka bocznych ulic od Warszawskiej. Wyremontowano ul. 3-go Maja, Orlą, Poniatowskiego i Kołłątaja. Obecnie modernizowane są ul. Legionów i ul. Szkolna.

Jednak wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Na swoją kolej czekają:

 • Słoneczna,
 • Gdyńska (II etap),
 • Wrzosowa,
 • Okrężna,
 • Sikorskiego,
 • Harcerska,
 • Olszewskiego.

Źródłem finansowania tych inwestycji drogowych będą nie tylko środki własne Miasta Ząbki ale również zapowiedziane przez Premiera Mateusza Morawieckiego fundusze z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Tylko w 2018 r. Miasto Ząbki pozyskało z tego źródła środki na przebudowę ul. Powstańców, Legionów. Fundusz pokrywa 50% kosztów budowy lub modernizacji.

Miasto Ząbki powinno również aktywnie działać na rzecz wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wiaduktu nad ul. Żołnierską (DW 631 koszt ok. 35 mln zł) wyremontowania ul. Skorupki oraz wybudowania przez Miasto st. Warszawa wiaduktu „Łodygowa” na torami PKP (koszt pok. 25 mln zł), jak również Trasy Nowoziemowita, która umożliwiłaby uruchomienie Bus Rapid Transit (bus-pass) a w przyszłości linii tramwajowej. W pierwszej kolejności powinien powstać 600 metrowy odcinek łączący ul. Swojską w Warszawie z Ks. Zycha w Ząbkach.

 

 1. Parkingi i miejsca postojowe:

Kierunki rozwoju w tej dziedzinie wytyczył już burmistrz Robert Perkowski. W najbliższych latach uruchomiony zostanie parking podziemny pod Pasażem Orla oraz wybudowany parking przy torach PKP (3-go Maja /Piłsudskiego).

W odleglejszej przyszłości u zbiegu ulic Poniatowskiego / 3-go Maja / Orla powstanie kolejny parking podziemny „Centrum” na ponad 100 samochodów.

 

 1. Komunikacja miejska:

Wzrastająca liczba ludności pociąga za sobą zwiększenie potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej. Stąd też w najbliższej kadencji powinna zostać zwiększona częstotliwość kursowania obecnych linii 145, 199 i 345, jak również uruchomione nowe połączenia komunikacji miejskiej dowożące mieszkańców do stacji PKP oraz bezpośrednio łączące Ząbki z Dworcem Wschodnim, Dworcem Wileńskim oraz II linia metra (stacja Trocka).

 1. Kultura:

Pomimo bogatej i szerokiej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, potrzeby w tej dziedzinie są wciąż ogromnie. Stąd też coraz bardziej palącą potrzebą staje się budowa całkiem nowego centrum kulturalnego Ząbek. Teren u zbiegu ulic Poniatowskiego i 3-go Maja przeznaczony został na budowę dużej sali widowiskowej, pokoi prób, warsztatów i szkoleń, galerię sztuki oraz bibliotekę publiczną. Koszt tego obiektu to ok. 30 mln zł. Obiekt ten mógłby powstać dzięki finansowaniu z UE oraz środków rządowych na rozwój kultury i sztuki.

 1. Sport

W poprzednich kadencjach przy każdej szkole wybudowano boiska ze sztucznej nawierzchni. Podobny obiekt wraz z kortami tenisowymi powstał na terenie MOSiR.

W nadchodzących latach powinna zostać wybudowana hala sportowo-widowiskowa przy Miejskim Centrum Sportu oraz duże sale sportowe przy SP1, SP2 oraz obecnie projektowanej SP4.,

 1. Rekreacja

Wciąż na realizację czeka idea Parku Leśnego u zbiegu ulic Sosnowej i Gajowej. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntu w tym miejscu mogłaby powstać strefa aktywnego wypoczynku z alejkami, placami zabaw, parkiem linowym a może nawet i tężniami.

 1. Obniżka cen za usługi komunalne

Uruchomienie własnego ujęcia wody „Drewnica” przyczyniło się do obniżenia ceny dostarczanej mieszkańcom Ząbek wody. Dzięki tegorocznej rozbudowie tej stacji, ceny wody będą również sukcesywnie spadać. Jednakże rozwój demograficzny Ząbek powoduje, iż w najbliższej kadencji konieczne będzie wybudowanie ujęcia wody „Południe” przy ul. Powstańców, która nie tylko przyczyni się do kolejnych obniżek cen wody, lecz również zapewni ciągłość i niezawodność dostaw. Koszt budowy tej stacji to ok. 7 mln zł.

Wprowadzany dla samorządów, rządowy program segregacji śmieci, powinien przyczynić się również do obniżenia cen wywozu odpadów stałych.

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe powinno również przeprowadzić proces modernizacji i hermetyzacji zlewni ścieków.

 1. Zieleń.

W najbliższym czasie na kwotę ponad 5 mln zł realizowany będzie projekt rewitalizacji zieleni miejskiej. Tysiące nowych drzew i krzewów zostaną zasadzone na miejskich terenach zielonych. Zmodernizowany zostanie  w szczególności Park Miejski oraz pasy przydrożnej zieleni. Projekt ten powinien być kontynuowany w najbliższych latach.    

 1. Czystość

W ubiegłych latach wiele przestrzeni miejskich zostało już urządzonych. Powstały nowe ulice i chodniki. Nadchodzi czas aby zadbać o większą estetykę naszego miasta. W przestrzeni publiczne powinna zagościć większa ilości koszy ulicznych. Z większą częstotliwością powinny być sprzątane ulice i chodniki. Na terenach Miasta Ząbki przy ul. Batorego albo Piłsudskiego, powinna powstać baza komunalna z prawdziwego zdarzenia, w której będzie można przechowywać materiały, narzędzia i sprzęt służący do oczyszczania miasta.

materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

 

 

 

 

Zmieniamy Ząbki na lepsze – badanie ankietowe KR PiS w Ząbkach

Brak komentarzy »

Tramwaj do Ząbek czy Bus Rapid Transit ?

Brak komentarzy »

W opublikowanym w 2014 r. raporcie, sporządzonym na zlecenie stołecznego ratusza przez firmę CH2M HILL, ustalony został ranking nowych tras tramwajowych, które mają być w przyszłości budowane w Warszawie.

Niestety, ale projekt przedłużenia trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego do Ząbek (Sosnowa) został nisko oceniony przez zewnętrznych ekspertów i znalazł się dopiero w czwartej puli przewidzianej do realizacji po 2040 r. Ocena taka wydaje się dziwna i krzywdząca dla tego projektu, gdyż trasa ta jako jedna z nielicznych posiadała gotowe studium jej wykonania, sporządzone przez firmę TransEko, które wykazywało celowość, zasadność i opłacalność budowy tej linii.

W mojej ocenie pomimo treści tego raportu, władze Ząbek powinny w dalszym ciągu zabiegać o wpisywanie tej linii tramwajowej do dokumentów koncepcyjnych, planistycznych, projektowych i inwestycyjnych m. st. Warszawy.

Równocześnie jednak w związku z przystąpieniem m. st. Warszawy do realizacji budowy Trasy Świętokrzyskiej a w przyszłości zapewne także i Trasy Nowo-Ziemowita powinien zostać poddany analizie jeszcze inny wariant, polegający na wybudowaniu w pasach drogowych tych ulic, linii typu BRT (Bus Rapid Transit), która docelowo mogłaby przekształcić się w pas autobusowo-tramwajowy (TTA).

BRT to dopiero raczkujące w Polsce a niezwykle popularne szczególnie w Ameryce Łacińskiej rozwiązanie drogowe polegające na wytyczeniu dla autobusów specjalnych, odrębnych szybkich pasów ruchu. Autobusy są obsługiwane przez odpowiednio przystosowane stacje, mają starannie wyznaczone trasy i rozbudowany system informacji pasażerskiej. Tego typu rozwiązania można zobaczyć np. w Warszawie na Al. Solidarności (metro Ratusz, Park Praski).

Innymi słowy w miejscu przyszłego torowiska mogłaby tymczasowo powstać dodatkowa ulica, po której zamiast tramwajów jeździłyby przegubowe autobusy komunikacji miejskiej.

Pomimo, iż system BRT jest bardziej energochłonny i mniej przyjazny środowisku, to jednak ma niepowtarzalną zaletę. Jest tani i stosunkowo łatwy do stworzenia w ramach jednego, wspólnego projektu drogowego.

Koszt budowania 7-mio kilometrowej linii tramwajowej Ząbki – Warszawa (Kijowska) szacowany jest na ok. 200 mln zł brutto, kolejne 200 milionów kosztowałby zakup taboru. Rozwiązanie drogowe choć mniej efektywne jest jednak znacznie szybsze w realizacji, tańsze i łatwiejsze w eksploatacji. Wybudowanie pasa drogi przystosowanej do systemu BRT to koszt ok. 5 mln zł za 1 km. Jednocześnie jeden autobus przegubowy kosztuje ok. 1,0-1,5 mln zł, podczas gdy jeden tramwaj ok. 8 mln zł, choć ten drugi zabiera oczywiście jednorazowo większą liczbę pasażerów.

Jak wygląda system BRT można zobaczyć np. na stronie mercedes-benz.

http://brt.mercedes-benz.com/content/brt/mpc/mpc_brt_website/en/home_mpc/brt/home/about_brt/more_about_BRT/fascination/pictures.flash.html

Odpowiedź UM – budownictwo komunalne w Ząbkach

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM – budownictwo komunalne i społeczne

Zapytanie – rozwój budownictwa komunalnego i społecznego w Ząbkach

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Na gminach spoczywa prawny obowiązek planowania i realizacji działań zmierzających do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Czyli zarówno zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (lokale komunalne), jak również zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych.
Obowiązujące przepisy przewidują możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa zakupu przez gminę lokali socjalnych i komunalnych, a także wsparcie budowy, adaptacji lub remontu takich lokali, z przeznaczeniem na wynajem osobom i rodzinom o niskich dochodach.

Dla osób których nie stać na kupno własnego mieszkania, lecz osiągany dochód jest wystarczający do pokrycia zobowiązań czynszowych, dedykowany jest inny program. Pomoc w budowaniu takich mieszkań zapewnia budżet państwa w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie takie mieszkania oferują towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a wkrótce będą mogły je oferować także spółki gminne.

Od kilku miesięcy realizowany jest również inny program rządowy „mieszkanie plus”, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa.

Mając na uwadze ogromne potrzeby mieszkaniowe ubogich oraz niezamożnych mieszkańców naszego miasta, zwracam się z prośbą o wskazanie w jakich obszarach możliwe są w przyszłości działania naszego miasta zmierzające do powiększenia substancji lokalowej gminy w przedmiocie mieszkań socjalnych, komunalnych oraz społecznych?

Z poważaniem
Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

zapytanie – środki zewnętrze dla Ząbek w 2018 r. i latach kolejnych

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o sporządzenie pisemnej informacji, dotyczącej inwestycji miejskich, które mają być realizowane na terenie Miasta Ząbki z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

Zestawienie powinno obejmować inwestycje na które Miasto Ząbki uzyskało już dofinansowanie (podpisało już umowy albo podpisze je w najbliższym czasie), lecz których realizacja ma nastąpić dopiero w najbliższych latach (np: ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, rewitalizacja zieleni).

Prosiłbym o podanie danych dotyczących:
1. Nazwy zadania.
2. Krótkiego opisu zakresu zadania.
3. Wartości zadania w PLN.
4. Wysokości dofinansowania kwotowo oraz procentowo.
5. Lat realizacji

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Zestawienie dochodów Miasta Ząbki 2010-2018

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację – koszty edukacji przedszkolnej

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM – pomiary czystości powietrza w Ząbkach

1 komentarz »

Interpelacja – przejazd pojazdów ciężarowych przez tunel w centrum miasta

Brak komentarzy »