Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Burmistrz Ząbek z absolutorium

Brak komentarzy »

Podczas obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Ząbki, radni udzielili Panu Robertowi Perkowskiemu – Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2012 r. Spośród obecnych na sesji radnych 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, zaś 4 radnych wstrzymało się od głosu. Żaden z radnych nie był przeciwny udzieleniu absolutorium.

Tuż przez absolutorium radni zatwierdzili sprawozdanie Burmistrza z realizacji budżetu miasta za 2012 rok.

    Zostaw odpowiedź

    *