Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Budżet Miasta Ząbki ad. 2014

Brak komentarzy »

Na sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet miasta na przyszły rok. Dochody budżetu zostały ustalone na łączną kwotę 102,5 mln zł, w czego dochody bieżące to 84,9 mln zł, zaś majątkowe 17,6 mln zł. Natomiast poziom wydatków został ustalony w łącznej wysokości 102,1 mln zł, w tym 71,6 mln zł to wydatki bieżące, a 20,5 mln zł to wydatki majątkowe.

Główne pozycje w dochodach miasta zajmują wpływy z podatku od nieruchomości (10,7 mln zł), udział w podatku PIT (34,9 mln zł), subwencja oświatowa (19,5 mln zł) oraz środki Unii Europejskiej (12,7 mln zł).

Główne pozycje dochodowe stanowią niezmiennie oświata i wychowanie (47,4 mln zł) administracja publiczna (8,5 mln zł), pomoc społeczna (6,6 mln zł) oraz lokalny transport zbiorowy (3,5 mln zł).

Wśród wydatków majątkowych w dalszym ciągu dominuje budowa tunelu drogowego pod torami PKP (12,7 mln zł) oraz rozliczenie budowy krytej pływalni (5,3 mln zł). W nadchodzącym roku powinny również ruszyć realizacje ulic: Piastowskiej, Kombatantów, Malczewskiego, Zimnej, Jeziornej i Błękitnej oraz Bortnowskiego, Żwirki i Rómmla.

UM miasto3.11

    Zostaw odpowiedź

    *