Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Będzie rezerwa pod tramwaj do Ząbek

Brak komentarzy »

Warszawscy urzędnicy rozpoczęli procedurę wprowadzania zmian do podstawowego dokumentu polityki przestrzennej miasta. Chcą w nim wpisać trzy nowe trasy tramwajowe, w tym do Ząbek. Propozycje Tramwajów Warszawskich na tym się nie kończą.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ukazało się w tym miesiącu. Znalazło się w nim między innymi miejsce na trzy nowe odcinki tras tramwajowych.  Są to:
1) przedłużenie linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej, św. Wincentego i Głębockiej, w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy Mostu Północnego;
2) przedłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol do ul. Płochocińskiej z przeniesieniem pętli w rejon hal targowych Marywilska;
3) przedłużenie linii tramwajowej od Dworca Wschodniego ulicami: Nowo-Kijowską, Księcia Ziemowita i Swojską, w kierunku Ząbek;

O pierwszych dwóch trasach „Rynek Kolejowy” informował wielokrotnie. Przetarg na koncepcję przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka – Trasa Olszynki Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego wygrała przed rokiem spółka DHV. Na Annopolu ma za to powstać nowa zajezdnia Tramwajów Warszawskich. Bardziej zagadkową inwestycją jest budowa tramwaju do Ząbek.
Pomysł budowy trasy tramwajowej do Ząbek pojawił się w latach 2006-2007 roku – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Michał Powałka. – Pomysłodawcą był burmistrz Ząbek. Zlecił on opracowanie wstępnego studium dla takiej trasy, uwzględniającej jej przebieg w przedłużeniu ul. Kijowskiej (Trasa Świętokrzyska) i tzw. ulicy Nowo-Ziemowita. Studium potwierdziło zasadność budowy takiej trasy, oszacowało jej koszty i zaproponowało lokalizację trasy, pętli, przystanków – opowiada.
Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku jej finansowania. Część tej trasy miałaby powstać na terenie Ząbek. – Pojawia się więc naturalne pytanie o partycypacje w kosztach tej gminy – tłumaczy rzecznik. – Rezerwy pod nią są jednak konsekwentnie zapisywane w powstających planach miejscowych, także projekt ul. Nowokijowskiej uwzględnia szeroki pas dzielący – rezerwę pod torowisko oraz tunel pod linią kolejową Warszawa – Gdańsk (jako jedną z naw tunelu drogowego) – wyjaśnia Powałka. Gdyby ta ulica powstała, znacząco ułatwiłoby to realizację takiego tramwaju od strony technicznej.
Pozostają jednak do rozstrzygnięcia kwestie finansowe i organizacyjne – pokrycie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji jak i wyłonienie firmy, która by te działania prowadziła – Mogłyby to być oczywiście Tramwaje Warszawskie, pod warunkiem podpisania odpowiedniego aneksu do umowy wieloletniej – zapewnia Michał Powałka. (…)
Źródło:
www.rynek-kolejowy.pl/42500/Bedzie_rezerwa_pod_tramwaj_do_Zabek.htm

więcej na:
siskom.waw.pl/kp-tramwaj_zabki.htm
źródło foto: UM Warszawa

    Zostaw odpowiedź

    *