Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

ADA-LIGHT zbuduje sztuczne oświetlenie Stadionu Miejskiego w Ząbkach

1 komentarz »

W dniu 23 czerwca b.r. Urząd Miasta Ząbki udzielił zamówienia na budowę oświetlenia głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Zwycięzcą okazała się firma ADA-LIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie, która za kwotę 2.263.200 zł zobowiązała się wybudować sztuczne oświetlenie.

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć pracę do 31 sierpnia, zaś do 30 września uzyskać pozwolenie na użytkowanie gotowego obiektu. Terminy te oznaczają, iż na dzień rozpoczęcia jesiennych rozgrywek ligowych, stadion miejski w Ząbkach nie będzie spełniał wymagań Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dlatego też piłkarze Dolcanu rozgrywki I ligi rozpoczną na stadionie Znicza Pruszków i powrócą na arenę przy ul. Słowackiego 21 dopiero po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania oświetlenia płyty głównej boiska.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie robót ziemnych pod roboty fundamentowe i linie kablowe,
2) wykonanie 4 fundamentów monopalowych wielkośrednicowych z betonu C30/37W8 o klasie konsystencji S3, zbrojonego stalą klasy AIIIN:B500SP, w osłonie żelbetowych kręgów, średnica wewnętrzna studni 250 cm, głębokość posadowienia 7,8 m poniżej terenu,
3) wykonanie konstrukcji wsporczej w postaci słupów stalowych rurowych o przekroju szesnastokątnym zmniejszające się wraz z wysokością ze stałą zbieżnością wraz z ich posadowieniem na fundamencie poprzez przykręcenie blach podstawy do zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych ze stali S355J2, klasa wykonania konstrukcji EXC3, wysokość wieży oświetleniowej 43,8m bez iglicy odgromowej. System asekuracji pionowej zabezpieczający przed upadkiem w postaci drabiny z szyną prowadzącą ze stali ocynkowanej ogniowo z zaczepami blokującymi w rozstawie co 140mm z ogranicznikami stałymi i ruchomymi służącymi do wpinania lub wypinania wózka, zapobiegające przypadkowemu jego wypięciu, wykonana wraz z pomostami spoczynkowymi. Drzwiczki dostępowe do urządzeń i kabli zlokalizowane na dole słupa. Zabezpieczenie konstrukcji słupa przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe, powłoka nanoszona metodą zanurzeniową,
4) uruchomienie i próby zespołu prądotwórczego – przy użyciu wynajętych przez Wykonawcę agregatów prądotwórczych,
5) rozbudowę linii NN-0,4kV wraz z wykonaniem instalacji zasilającej maszty oświetleniowe,
6) montaż oświetlenia w postaci 62 projektorów na każdej wieży oświetleniowej, gwarantujących pełną symetrię oświetlenia.
7) wykonanie sterowania załączania oświetlenia poprzez szafę sterowniczą wraz z układem automatyki umożliwiającym wybór sterowania poziomami oświetlenia w zależności od potrzeb (trening, zawody bez transmisji, awaryjna transmisja TV, zawody z transmisją CTV, zawody z transmisją HDTV),
8) podłączenie, sprawdzenie instalacji i urządzeń elektrycznych,
9) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

maszt

  Jedna odpowiedź

  Do moderatora,

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie dwóch wcześniejszych, dzisiaj wpisanych o godz. 14:22 i 14:25 prze ze mnie wpisów. Przepraszam za zamieszanie i z góry dziękuję za usunięcie i nie publikowanie.

  Z poważaniem

 • Zostaw odpowiedź

  *