Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

wyprawka 300+

Brak komentarzy »

Symbolicznie dnia 1 czerwca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwanego potocznie „wyprawką 300+”. Jest to kolejny ukłon polskiego Rządu w stronę rodzin z dziećmi. W Ząbkach realizatorem nowego programu według założeń rozporządzenia będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie dobry start przysługiwać będzie raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej, w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, jak również w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada danego roku. Proces rozpatrywania wniosków został maksymalnie uproszczony. Świadczenie będzie przysługiwało automatycznie po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, bez konieczności wydawania decyzji.

W tym roku po raz pierwszy wnioski na pozostałe świadczenia tj: świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, można będzie składać już od 1 lipca drogą elektroniczną. Jeśli natomiast wnioskodawca wybierze formę papierową wniosek będzie mógł złożyć od 1 sierpnia.

Ponadto w trosce o komfort mieszkańców Ząbek wnioski na wymienione świadczenia będzie można złożyć w jednym punkcie, w budynku, gdzie do tej pory realizowany był program „rodzina 500+”, adres ul. Wojska Polskiego 1. Wszelkich niezbędnych informacji jak uzyskać poszczególne świadczenia i zasiłki i jakie ewentualnie dokumenty należy dołączyć do wniosku można uzyskać w punkcie przyjęć wniosków lub na nowo utworzonej stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach www.opszabki.pl, można również skorzystać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy naszych świadczeniobiorców do zapoznania się z tymi stronami. Wszystkich Państwa, którzy wybiorą formę papierową składania wniosków, miło nam będzie gościć w sierpniu.

źródło: www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-06/co-nowego-w-swiadczeniach-dla-rodzin-z-dziecmi

LVIII sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »
Na dzień 21 czerwca 2018 r. zwołana została LVIII Sesja Rady Miasta Ząbki. Rozpoczęcie sesji zostało zaplanowane na godz. 8 00 . Posiedzenie Rady odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku sesji.

3.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki.

4.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

5.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

6.Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

8.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

10.Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

15.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

16.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

17.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

18.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

19.Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika.

20.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

21.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

22.Zamknięcie sesji.

Wykonanie budżetu Miasta Ząbki za 2017 r.

Brak komentarzy »

Sprawdź skąd pochodzą i na co zostały wydane Twoje pieniądze.

wykonanie budżetu za 2017r.

IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina

Brak komentarzy »

W dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzewski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.