Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego

Brak komentarzy »

W dniu 28 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na projekt i budowę miasteczka ruchu drogowego w Ząbkach przy ul. Tęczowej i ul. Jesiennej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie miasteczka ruchu drogowego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) dokumentacji hydrogeologicznej (należy przyjąć min. 4 odwierty),

b) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego opinii, uzgodnień i pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

c) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia placu, budowy miasteczka ruchu drogowego i placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia obiektu, monitoringu całodobowego,

d) budowę budynku kontenerowego z pełnym węzłem sanitarnym wraz z przyłączami wod-kan, kanalizacji deszczowej oraz elektrycznym z przeznaczeniem na garaż,

e) dostarczenie znaków drogowych, ogrodzenia zewnętrznego z elementów metalowo – betonowych, dwóch bram o szerokości wjazdu 6 mb i furtki,

f) dostarczenie i montaż ławek i koszy,

g) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwoleń lub zgłoszeń administracyjnych umożliwiających użytkowanie obiektu.

Termin składania ofert został wyznaczony na 13 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta oczekuje, iż całość prac budowlanych zostanie wykonana do dnia 30 listopada 2018 r.

bip.zabki.pl/zpu-271-09-2018

Przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach

Brak komentarzy »

W dniu 21 maja 2018 r. Miasto Ząbki ogłosiło przetarg na budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Powstańców w Ząbkach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyposażeniu w urządzenia Otwartej Strefy Aktywności oraz infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy ul. Powstańców dz. nr ew. 29/5 i 29/6 obręb 0059 (03-35) w Ząbkach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

a) utwardzonego placu relaksu o powierzchni 121,77 m2 kostką betonową wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

b) placu zabaw z nawierzchnią piaskową o powierzchni 250,85 m2 wraz z posadowieniem i montażem urządzeń,

c) siłowni plenerowej i strefy street workout wraz z posadowieniem i montażem urządzeń.

Miasto Ząbki oczekuje, iż całość prac zostanie zrealizowana do dnia 28 września 2018 r.

Potencjalni wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zlecenia mogą składać oferty do dnia 7 czerwca 2018 r.

bip.zabki.pl/zpu-271-08-2018

Ząbki pozyskały kolejne miliony na budowę ulic.

Brak komentarzy »

W dalszym ciągu trwa dobra passa Miasta Ząbki w pozyskiwaniu zewnętrznych środków. Oczywiście nie jest to żadne zrządzenie losu, ale wynik ciężkiej pracy Burmistrza Roberta Perkowskiego i jego zastępcy Artura Murawskiego. Po uzyskaniu dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej oraz 3 mln zł na modernizację ulicy Powstańców, naszemu miasta udało się pozyskać kolejne 4 mln zł rządowej dotacji.

Środki te zostaną przeznaczone na budowę ul. Krasickiego, Mokrej, Legionów, Zakopiańskiej – II etap, Piaskowej, Szczęśliwej i Szkolnej. Prace związane z przebudową tych ulic powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Szansa na nowy plac zabaw dla dzieci

Brak komentarzy »

Kilka tygodni temu Miasto Ząbki pozyskało ponad 2 hektarową nieruchomość w południowej części miasta. Działki zlokalizowane są przy ul. Powstańców w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 (ul. Żołnierska).

Działka nr ewid. 29/5 zostanie wykorzystana na modernizację ulicy Powstańców. Zgodnie z opracowaną dokumentacją na tym obszarze zostanie wybudowana nowa jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe.

Działka nr ewid. 29/6 zostanie częściowo wykorzystana na budowę Stacji Uzdatniania Wody „Południe”, która będzie zaopatrywana w wodę pitną osiedla zlokalizowane w południowej części miasta, zaś częściowo na budowę parku aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw. Aktualnie prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące docelowego zagospodarowania tego obszaru. Szczegóły poznamy jeszcze przed wakacjami.