Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Żołnierze Wyklęci – marzenie o Niepodległej.

Brak komentarzy »

Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Dnia 25 lutego 2018 roku w Ząbkach w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 35 odbędzie się Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki.

Organizatorem turnieju jest Szkoła Tańca CREATIVE DANCE Joanna i Igor Udowyk.

Umiejętności taneczne będą prezentowały przede wszystkim dzieci ze szkół podstawowych z Ząbek , ale także z sąsiednich Marek, Zielonki, Kobyłki, Wołomina i Warszawy.

Główna nagrodą jest Puchar Burmistrza Miasta Ząbki, o który mali tancerze będą walczyć tańcząc drużynowo, ale każdy z uczestników ma szansę zdobyć dla siebie także i medal.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz wygranej a zgromadzonej na turnieju

Publiczności niezapomnianych tanecznych wrażeń.

Organizatorzy Turnieju

Joanna i Igor Udowyk

www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2018-02/zaproszenie-na-turniej-tanca-sportowego

 

Zestawienie dochodów Miasta Ząbki 2010-2018

Brak komentarzy »

Przetarg na przebudowę ul. Powstańców – decyzja już 22 lutego.

Brak komentarzy »

W dniu 15 lutego 2018 r. Urząd Miasta Ząbki dokonał wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Powstańców wraz z budową zbiornika na wody deszczowe.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez warszawską firmę MROZEK sp. z o.o., która zobowiązała się wybudować tą ulicę za kwotę ponad 10,6 mln zł brutto.

Na realizację przedmiotowego zadania Urząd Miasta Ząbki przeznaczył jednak kwotę 8,0 mln zł brutto, stąd też aby rozstrzygnąć przedmiotowe zamówienia publiczne, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w tej pozycji o brakującą kwotę.

Stosowny wniosek został złożony już przez Burmistrza Miasta do Rady Miasta Ząbki. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez radnych na najbliższej sesji w dniu 22 lutego 2018 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Dziką do połączenia z ul. Żołnierską i polega na całościowej przebudowie pasa drogowego ul. Powstańców wraz z nową nawierzchnią, chodnikami, miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą podziemną.

W przypadku podpisania umowy, wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30 listopada 2018 r.

http://bip.zabki.pl/zpu-271-01-2018

przybył kolejny tysiąc mieszkańców Ząbek – jest nas ponad 33.000 osób

Brak komentarzy »

Po zaledwie roku i kilku miesiącach naszemu miastu znowu przybył tysiąc mieszkańców. Na dzień 14 lutego 2018 r. według danych Urzędu Miasta Ząbki, w naszej miejscowości zameldowanych były 33.024 osoby.

Oczywiście liczba faktycznych mieszkańców jest o wiele większa i szacowana jest według różnych źródeł i metod od 50 do 60 tys osób.

l.p.

rok

Liczba zameldowanych mieszkańców

(wg bazy danych UM)

1

XII 2010

26.000

2

XI 2011

27.000

3

IX 2012

28.000

4

VI 2013

29.000

5

VII 2014

30.000

6

IX 2015

31.000

7

2016/2017

32.000

8

II 2018

33.000