Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LI sesja Rady Miasta Ząbki (budżetowa)

Brak komentarzy »

Na dzień 21 grudnia 2017 roku, na godz. 800 zwołana została 51 Sesja Rady Miasta Ząbki. Obrady odbędą się tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z L. sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2018.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2026.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.
 17. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ząbki na lata 2018-2022.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 19. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 20. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 21. Zamknięcie sesji.