Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Nowe ulice w Ząbkach

Brak komentarzy »

W dniach 25/26 kwietnia b.r. Miasto Ząbki ogłosiło przetargi nieograniczone na budowę nowych ulic w naszym mieście. W północnej części miasta wybudowane mają zostać ulice: Polna, Leśna i Spokojna, w centralnej powstaną Zaciszna oraz Staszica. W południowej powinna zostać zrealizowana ulica Złota i Nowoprojektowana łączącą ul. Kościelną, Podleśną i Złotą.

Za kwotę 1 068 870 zł zostanie wkrótce wybudowana przez firmę Fal-Bruk z Warszawy ulica Nowa na odcinku od Sowińskiego do Batorego. Przetarg zakłada wybudowanie drogi o dł. 223,00m i szer. 6m o nawierzchni asfaltobetonowej, wraz ze zjazdami oraz chodnikiem w technologii kostki brukowej i ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej. Budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, realizację kanalizacji deszczowej jako systemu odwodnienia powierzchniowego roboty elektryczne i budowę oświetlenia ulicznego.

Niestety unieważnieniem zakończył się przetarg na budowę ulicy Lipowej, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Urząd Miasta zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony.

Jacek Sasin i Piotr Uściński o Metropolii Warszawskiej

Brak komentarzy »

https://www.facebook.com/uscinski/videos/1303220046398135/

 

 

Konsultacje społeczne

Brak komentarzy »

Szanowni Państwo

Ankieta „Ząbki a Metropolia Warszawska – wstępne badanie informacyjne” będzie aktywna do dnia 3 maja 2017 r.

Po tym terminie chciałbym podsumować otrzymany od Państwa materiał oraz przystąpić do opracowania właściwej ankiety adresowanej do mieszkańców naszego miasta.

Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem zachęcam do współpracy oraz wspólnego opracowania założeń, kierunków oraz samej treści docelowej ankiety.

 

pozdrawiam

 

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

ZĄBKI A METROPOLIA WARSZAWSKA – wstępne badanie informacyjne

komentarzy 10 »

ZĄBKI A METROPOLIA WARSZAWSKA - wstępne badanie informacyjne

 

(ankieta adresowana do mieszkańców Ząbek, badanie ma wstępny charakter informacyjny, wyniki ankiety posłużą do opracowania szczegółowych pytań dotyczących metropolii warszawskiej oraz oczekiwanego przez mieszkańców Ząbek jej charakteru, funkcji i zadań - zapraszam do wypełnienia ankiety)

Imię
I CZĘŚĆ OGÓLNA - PYTANIA INFORMACYJNE

1. Jestem mieszkańcem Miasta Ząbki:
Płeć
2. Mieszkam w:
3. Mieszkam w:
jeśli inne, podaj jakie:
 

 

 

4. Wykształcenie:
5. Wiek:
6. Zawodowo:
jeśli inne, podaj jakie:
7. Pracuję zawodowo / prowadzę działalność gospodarczą:

8. Uczę się:


II. KOMUNIKACJA Z WARSZAWĄ I Z POWIATEM

9. Czy i jak często jesteś w Warszawie?
10. W jakim celu jeździsz do Warszawy?
jeśli inne, podaj jakie:
 

 

11. Jakim środkiem transportu jedziesz do Warszawy (wyjeżdżasz z Ząbek)?
12. Czy i jak często bywasz w Wołominie lub innej gminie Powiatu Wołomińskiego?
13. W jakim celu jeździsz do Wołomina albo gmin Powiatu Wołomińskiego?
jeśli inne, podaj jakie:
 

 

14. Jakim środkiem transportu jedziesz do Wołomina lub innej gminy Powiatu Wołomińskiego (wyjeżdżasz z Ząbek)?
 

III. ZWIĄZKI Z POWIATEM WOŁOMIŃSKIM

15. Czy uważasz, że Miasto Ząbki ma silne powiązania funkcjonalne oraz urbanizacyjne (miejskie) z miejscowościami Powiatu Wołomińskiego ?
16. W jakich obszarach Miasto Ząbki jest ściśle związane z miejscowościami Powiatu Wołomińskiego?
jeśli inne, podaj jakie ?
17. Czy wiesz jakie zadania wykonuje samorząd szczebla powiatowego ?
18. Czy korzystasz z usług świadczonych przez Powiat Wołomiński?
19. Z jakich usług świadczonych przez Powiat Wołomiński korzystasz?
jeśli inne, podaj jakie ?
20. Jak często korzystasz z usług świadczonych przez Powiat Wołomiński ?
21. Czy jesteś zadowolony z usług świadczonych przez Powiat Wołomiński dla mieszkańców Ząbek ?
22. Napisz jakie jednostki organizacyjne Powiatu Wołomińskiego mają swoją siedzibę na terenie Ząbek ?
 

 

23. Napisz jaki majątek Powiat Wołomiński posiada w granicach administracyjnych Miasta Ząbki?
 

 

24. Czy udział w podatku PIT od mieszkańców Ząbek jest dochodem Powiatu Wołomińskiego ?
25. Czy wiesz na co Powiat Wołomiński przeznacza środki finansowe pochodzące z podatków od mieszkańców z Ząbek?
26. Napisz jakie zadania lub inwestycje były w ciągu ostatnich 4 lat finansowe lub realizowane przez Powiat Wołomiński na terenie Miasta Ząbki ?
 

 

27. Czy w Twojej ocenie, jako mieszkańca Ząbek zasadna jest dalsza przynależność Miasta Ząbki do Powiatu Wołomińskiego?
28. Napisz jakie korzyści płyną w Twojej ocenie dla Miasta Ząbki z przynależności do Powiatu Wołomińskiego ?
 

 

29. Napisz jakie wady wiążą się w Twojej ocenie z przynależnością Miasta Ząbki do Powiatu Wołomińskiego?
 

 

30. Czy Twoim zdaniem jakieś zadania, uprawnienia lub kompetencje obecnego Powiatu Wołomińskiego mogłyby być przeniesione i wykonywane bezpośrednio przez Miasto Ząbki jako gminę, napisz jakie ?
 

 

 

IV. ZWIĄZKI Z WARSZAWĄ

31. Czy uważasz, że Miasto Ząbki ma silne powiązania funkcjonalne oraz urbanizacyjne (miejskie) z Warszawą ?
32. W jakich obszarach Miasto Ząbki jest ściśle związane z Warszawą?
jeśli inne, podaj jakie ?
 

 

33. Czy wiesz jakie zadania wykonuje samorząd miasta stołecznego Warszawy ?
34. Czy korzystasz z usług świadczonych przez m. st. Warszawa?
35. Z jakich usług świadczonych przez m. st. Warszawa korzystasz ?
jeżeli inne, podaj jakie ?
 

 

36. Z jakich usług świadczonych przez m. st. Warszawa korzystasz najczęściej ?
 

 

37. Jak często korzystasz z usług świadczonych przez m. st. Warszawa ?
38. Czy w Twojej ocenie m. st. Warszawa lepiej wykonuje swoje zadania powiatowe niż Powiat Wołomiński ?
39. Napisz dlaczego uważasz, że m. st. Warszawa lepiej / gorzej / tak samo, wykonuje swoje zdania powiatowe jak Powiat Wołomiński ?
 

 

V. METROPOLIA WARSZAWSKA

40. Jakie zdania o charakterze ponadgminnym powinna według Ciebie wykonywać Metropolia Warszawska ?
jeżeli inne, podaj jakie?
 

 

41. Czy Metropolia Warszawska powinna posiadać wszystkie uprawnienia powiatowej jednostki samorządu terytorialnego ?
42. Czy w Twojej ocenie likwidacja Powiatu Wołomińskiego i przejęcie przez Metropolię Warszawską zadań o charakterze powiatowym będzie korzystne dla mieszkańców Ząbek?
43. Dlaczego uważasz że przejęcie od Powiatu Wołomińskiego przez Metropolię Warszawską zadań o charakterze powiatowym będzie korzystne / niekorzystne / bez zmian, dla mieszkańców Ząbek?
 

 

44. Jakie w Twojej ocenie mogą powstać zagrożenia dla Miasta Ząbki związane z likwidacją Powiatu Wołomińskiego i wejściem Ząbek w skład Metropolii Warszawskiej ?
 

 

45. Jakich korzyści oczekujesz w związku z wejściem Miasta Ząbki w skład Metropolii Warszawskiej?
 

 

46. Jakie problemy dotyczące Ząbek powinny w Twojej ocenie zostać rozwiązane przez Metropolię Warszawską ?
jeżeli inne, podaj jakie ?
 

 

47. W jaki sposób powinna być finansowania Metropolia Warszawska ?
jeżeli inne, podaj jakie ?
 

 

VI. WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

48. Czy wydzielenie z Województwa Mazowieckiego, Warszawy oraz okolicznych miast i utworzenie z nich odrębnego Województwa Warszawskiego, byłoby korzystne dla Ząbek ?
49. Czy w przypadku utworzenia Województwa Warszawskiego powinien zostać utworzony Powiat Warszawski-Wschodni ?


VII MIASTO ZĄBKI

50. Czy jesteś za tym aby Miasto Ząbki stało się kolejną dzielnicą Warszawy (jak np. Targówek, Rembertów)?
51. Czy jesteś za tym aby Miasto Ząbki w dalszym ciągu było samodzielną jednostką samorządu szczebla podstawowego (gminą)?
52. Czy według Twojej wiedzy projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk 1259) tzw. Ustawa Sasina, zakłada administracyjne przyłączenie Ząbek do Warszawy jako jej dzielnicy ?
53. Czy według Twojej wiedzy projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk 1259) tzw. Ustawa Sasina, zakłada likwidację urzędu Burmistrza Miasta Ząbki oraz Rady Miasta Ząbki, wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich?
54. W jaki sposób w Twojej ocenie powinien być wybierany Burmistrz Miasta Ząbki?
55. Czy projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk 1259) tzw. Ustawa Sasina, zakłada odebranie Miastu Ząbki jakiś kompetencji, uprawnień lub zadań ?
56. Jeżeli zaznaczyłeś tak w pytaniu wyżej, napisz jakie kompetencje mają być odebranie Miastu Ząbki przez Metropolię Warszawską?
 

 

57. Czy w celu prawidłowego wykonywania zadań przez metropolię, Miasto Ząbki powinno zostać pozbawione albo przekazać część swoich kompetencji do Metropolii Warszawskiej ?
jeżeli inne, podaj jakie?
 

 

58. Czy projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk 1259) tzw. Ustawa Sasina, zakłada przeniesienie kompetencji w zakresie ustalania budżetu Miasta Ząbki oraz podatków i opłat lokalnych (np. od nieruchomości, od środków transportowych, za odbiór śmieci) z gminy na metropolię ?
59. Kto według Ciebie powinien uchwalać podatki lokalne dla Ząbek (np. od nieruchomości, od środków transportowych, za odbiór śmieci)?
60. Czy uważasz, że w wyniku wejścia Miasta Ząbki w skład Metropolii Warszawskiej wzrosną podatki i opłaty lokalne?
61. Dlaczego uważasz, że w wyniku wejścia Miasta Ząbki w skład Metropolii Warszawskiej wzrosną / nie wzrosną podatki i opłaty lokalne?
 

 

62. Czy uważasz, że w wyniku wejścia Miasta Ząbki w skład Metropolii Warszawskiej, wzrosną opłaty za ubezpieczenia np. komunikacyjne OC, AC albo domu i mieszkania ?
63. Dlaczego uważasz, że w wyniku wejścia Miasta Ząbki w skład Metropolii Warszawskiej wzrosną / nie wzrosną, opłaty za ubezpieczenia np. komunikacyjne OC, AC albo domu i mieszkania?
 

 

64. Czy wiesz jakie gminy z obszaru Powiatu Wołomińskiego wchodzą w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) ?
66. Jakie Twoim zdaniem miasta i gminy z obszaru obecnego Powiatu Wołomińskiego powinny wejść w skład Metropolii Warszawskiej?
67. W jaki sposób powinna być wybierana Rada Metropolii Warszawskiej ?
jeżeli inny, podaj jaki ?
 

 

68. W jaki sposób powinien być wybierany Prezydent Metropolii Warszawskiej ?
jeżeli inny, podaj jaki ?
 

 

69. Czy Prezydent całej Metropolii Warszawskiej powinien być jednocześnie Prezydentem Warszawy w jej obecnych granicach (unia personalna)?
70. Co jeszcze Pan/Pani chciałby/chciałaby napisać ?

odpowiedź UM na interpelację – remonty ulic

1 komentarz »