Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXI Sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

Sesja zwołana na dzień 26.09.2016 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego podjęcia wspólnych działań na potrzeby konkursu ogłoszonego dla Działania: 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

UM 2015

zapytanie – realizacja wybranych inwestycji

Brak komentarzy »
Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o przedstawienie pisemnej informacji dotyczącej zaawansowania prac nad realizacją zaplanowanych w latach budżetowych 2015/2016 a wskazanych poniżej, miejskich projektów inwestycyjnych:
 .
1) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Reja;
2) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gdyńskiej (II etap);
3) opracowanie dokumentacji projektowej Sali Gimnastycznej przez SP2.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
UM 2015

zapytanie – grunty pod program mieszkaniowy

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy na terenie Miasta Ząbki znajdują się nieruchomości należące do Skarbu Pastwa, państwowych jednostek organizacyjnych, instytucji państwowych lub państwowych osób prawnych, które mogłyby stanowić miejsce do realizacji rządowego programu budownictwa społecznego pn. „mieszkanie plus”.
Jeżeli tak, to prosiłbym o wskazanie ich lokalizacji oraz określenie powierzchni tych nieruchomości.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
UM