Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXIII Sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 17 marca 2016 roku na godz. 8.00 , zwołana została XXIII sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja odbędzie się tradycyjnie w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki w Ząbkach.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na przebudowę ulicy Szpitalnej w Ząbkach.
 10. Uchwała w sprawie Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
 11. Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Radzymińskiej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (ul.Batorego 6m)
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (ul.Wolności )
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (ul.Na Bagnie)
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. (ul.Tęczowa – ul.Żwirki)
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Sowińskiego)
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 1350m)
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 900m)
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Batorego 400m)
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Kwiatowa 900m)
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 1000m)
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 3026m)
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Powstańców 26F)
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.Piłsudskiego 1071m)
 25. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Ząbkach.
 26. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki.UM 2015