Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź UM na interpelację – utworzenie filii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację - utworzenie filii poradni

Odpowiedź UM na interpelację – kosze na śmieci

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację - kosze na śmieci

Niuanse prawa samorządowego – rada gminy będzie mogła zwolnić rodzinę wielodzietną z opłaty śmieciowej

Brak komentarzy »

Nowe przepisy wprowadzają podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 1793). Ustawa wprowadza podstawę prawną do zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, ze zm.).

W świetle wskazanej ustawy rodziną wielodzietną jest rodzina, w których rodzice/rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku lub legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie rodzin wielodzietnych z opłaty śmieciowej nie jest uzależnione od ich sytuacji dochodowej.

Zgodnie z obecnym brzmieniem (przed wejściem w życie nowelizacji) przepisu art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.), rada gminy może zwolnić z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).

źródło: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/rada-gminy-bedzie-mogla-zwolnic-rodzine-wielodzietna-z-oplaty-smieciowej

UM miasto3.11

wniosek – konserwacja ogrodzenia MOSiR

Brak komentarzy »

ode mnie, do: Biuro Rady – 29 listopada 2015 r.

 

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta Ząbki na 2016 r. (np. jednostki budżetowej MOSiR) środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji ogrodzenia Stadionu Miejskiego  „Dolcan Arena”, od ul. Topolowej.
 .
Obecnie ogrodzenie to jest silnie skorodowane, wymaga oczyszczenia z rdzy i pomalowania farbą antykorozyjną. Najlepiej już wiosną 2016 r. Brak działań w tym zakresie oraz utrzymywanie się takiego stanu w dłuższej perspektywie czasu, spowoduje zniszczenie ogrodzenia MOSiR i w rezultacie konieczność jego wymiany, chociażby z uwagi na wymagania licencyjne PZPN.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
MOSiR Topolowa Ogrodzenie

Wniosek o usunięcie materiałów wyborczych

Brak komentarzy »

https://www.facebook.com/stanislaw.tyszka

http://stanislawtyszka.pl/#kontakt

.

Szanowny Panie Marszałku

W związku z upływem ustawowego terminu na usunięcie materiałów wyborczych, zwracam się z prośbą o usunięcie plakatów wyborczych Pana Marszałka oraz dykt do których były przyklejone te plakaty, z ciągów komunikacyjnych Miasta Ząbki. Tego typu plakaty pozostały np. przy ul. Skorupki i ul. 3-go Maja.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Kukiz15 Tyszka 3-go Maja

 

zapytanie – wspólna obsługa jednostek budżetowych

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 27.11.2015 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1045), umożliwiającą gminom prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy, zaliczanych do sektora finansów publicznych, (art. 10a tj. ustawy) zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej analizy zasadności i celowości wprowadzenia takiej wspólnej obsługi jednostek budżetowych Miasta Ząbki, w szczególności szkół i przedszkoli publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ograniczenia kosztów administracyjnych.

Z poważaniem

Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki
Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

GP1

Ekspert: program mieszkaniowy rządu może być bardziej popularny niż TBS

Brak komentarzy »

Program mieszkaniowy zapowiedziany w expose premier Beaty Szydło tym różni się od systemu TBS, że już na starcie wiadomo, iż najemcy poprzez płacenie czynszu będą mogli dojść do własności, co może przyciągnąć do tego programu więcej osób – mówi dr Adam Radzimski.
„Dzięki wyraźnemu wzmożeniu aktywności budowlanej po okresie zastoju w latach 90., skala problemu mieszkaniowego Polski jest mniejsza niż dekadę temu, ale problem wciąż istnieje. Według kryteriów Eurostatu ponad 40 proc. mieszkańców Polski żyje w mieszkaniach, które uznawane są za przeludnione.

W chwili obecnej szczególnym problemem wydaje się być pewne niezbilansowanie struktury podaży. Wyraża się ono tym, że powstaje dużo mieszkań o małym metrażu oraz domów jednorodzinnych, a niewiele mieszkań średnich i dużych. W rezultacie, nie wszyscy mogą znaleźć na rynku ofertę odpowiednią dla siebie” – powiedział dr Adam Radzimski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, geograf miasta, stypendysta Gran Sasso Science Institute w L’Aquili we Włoszech, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

I kontynuował: „Plany nowej polityki mieszkaniowej przedstawione zostały w expose premier Beaty Szydło w bardzo ogólnym zarysie. Wiadomo, że przewiduje się budowę mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach na gruntach należących do państwa. Tym, co odróżnia ten model od popularnego swego czasu systemu Towarzystw Budownictwa Społecznego, jest jednoznaczne stwierdzenie już na starcie, że najemcy poprzez płacenie czynszu będą mogli dojść do własności, co może przyciągnąć do tego programu więcej osób. Inicjatywa ta będzie jednocześnie testem zdolności do współpracy nowego rządu z samorządami. Nawet jeśli samorządy nie zaangażują się bezpośrednio poprzez wniesienie gruntów aportem, choć to zapewne zwiększyłoby skalę programu, to właśnie na nich spocznie główny ciężar odpowiedzialności za dobre zagospodarowanie nowo powstających osiedli, ich odpowiednie skomunikowanie itp. Niezależnie jednak od faktycznej skali, jaką osiągnąć może państwowy program, jego znaczenie będzie zapewne uzupełniające wobec systemu rynkowego”.

„Patrząc na politykę mieszkaniową w szerokim kontekście poddać można zatem pod rozwagę, czy w długim okresie należy utrzymywać obecny mechanizm, w którym kredyty hipoteczne zaciągane są na 80-90 proc. wartości mieszkania, czy też stopniowo dążyć w stronę kredytu na 40-50 proc., jak ma to miejsce w niektórych krajach. W Niemczech przykładowo popularny jest model najmu długookresowego, który gwarantuje stabilność tak najemcom, jak i wynajmującym.
Na najem mieszkania decydują się nawet osoby dysponujące sporymi oszczędnościami. Dla odmiany w Polsce, jak ujawnił niedawny raport NBP, duża grupa osób posiada własne +M+, nie mając jednocześnie prawie żadnych oszczędności. Fakt, że Polacy w tak dużej części są właścicielami mieszkań jest konsekwencją kilku czynników: dużego odsetka mieszkańców wsi, prywatyzacji zasobów komunalnych i spółdzielczych, a także braku alternatywy w postaci rozbudowanego rynku najmu, co skłania do nabywania mieszkań nawet jeśli niekoniecznie odpowiadają potrzebom. Zatem do stwierdzeń intepretujących wysoki odsetek własności mieszkań w Polsce jako oznakę zamożności, podchodzić należy z ostrożnością. Z większą uwagą należałoby natomiast pochylić się nad pokazanym w raporcie NBP nader skromnym stanem oszczędności Polaków” – wskazał ekspert.

„Mając na uwadze powyższe, zastanowić się można nad wprowadzeniem przez rząd programu, który premiowałby oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Zwiększenie skali oszczędzania pozwoliłoby zmniejszyć faktyczny koszt nabycia mieszkania, uwzględniający koszt odsetek od kredytu. Na sfinansowanie wspomnianych premii za oszczędzanie, można by wykorzystać fundusze obecnego programu dopłat do kredytów +Mieszkanie dla młodych+, który kosztuje rocznie ponad 700 mln złotych. Zaproponowany w expose program mieszkaniowy zgodnie ze słowami premier Szydło nie będzie bowiem obciążać budżetu państwa (jak MdM) ani też Banku Gospodarstwa Krajowego (jak państwowy program mieszkań na wynajem)” – konkludował. (PAP)

Źródło:
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ekspert-program-mieszkaniowy-rzadu-moze-byc-bardziej-popularny-niz-tbs?_ga=1.130757769.709744677.1434097071

Piłsudskiego - fabryczniaki 2014-07-22

wniosek – kontrola lamp oświetleniowych w ul. Orlej

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady – 25.11.2015 r.

 

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
.
Zwracam się z wnioskiem o dokonanie kontroli prawidłowości pracy lamp oświetleniowych w ciągu ul. Orlej, na odcinku pomiędzy rondem a skrzyżowaniem z ul. Ks. Skorupki oraz ich wymianę lub naprawę w ramach gwarancji producenta.
 .
W większości lamp nie świeci ponad połowa diod LED, zaś jedna lampa nie działa wcale.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
Orla oświetlenie 24.11.2015

XVII sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 26 listopada 2015 r.  zwołana została XVII sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018.  Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali konferencynej Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10. Początek sesji został zaplanowany na godz. 16 30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Ząbki.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
 5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
 6. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (ul.H.Flisowskiej)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia nieruchomości. (kuchnia w PP3)
 9. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. (ul.Podleśna)
 10. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 11. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
 12. Zamknięcie sesji.

bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-xvii-sesja

 

UM

Odpowiedź UM na interpelację – lampy na DW 634

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację.oświetlenie634