Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Rozbudowa szkół w Ząbkach

Brak komentarzy »

Ząbki to jedno z miast w Polsce o najwyższym dodatnim saldzie migracji. Niezmiennie od kilkunastu lat, liczba mieszkańców zwiększa się aż o 1000-1200 osób rocznie. I to tylko tych zameldowanych. Drugie tyle przyjeżdża do Ząbek i mieszka bez meldunku głównie w wynajmowanych lokalach. Tak potężna fala migracyjna powoduje poważne perturbacje w zakresie drogownictwa i oświaty, inaczej mówiąc finanse miasta nie nadążają za wciąż wzrastającymi potrzebami mieszkańców.

W najbliższych latach największe zmiany czekają ząbkowską oświatę. Do 30 października 2016 r. powinna zakończyć się rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3. Uwzględniając czas potrzeby na odbiory techniczne i procedury administracyjne związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania, jak również wyposażenia powiększonego obiektu należy przyjąć, iż uczniowie rozpoczną naukę w nowych salach po feriach zimowych 2017 r. Rozbudowa SP 3 przewiduje dobudowanie 22 sal lekcyjnych, dwóch sal gimnastycznych, zmianę aranżacji obecnej sali gimnastycznej w formę trybun sportowych, wybudowanie szatni oraz stołówki – łącznie 3.432,19 m2 powierzchni. Budynek szkoły zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniesie 10 479 290,24 zł.

SP3 rozbudowa 2015.08.29Pomimo prób prawdopodobnie w tym roku z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w tegorocznym budżecie Miasta Ząbki, nie uda się ogłosić przetargu na rozbudowę SP1. Co prawda w budżecie znajduje się ta inwestycja, jednakże zabezpieczone na nią środki są zbyt małe i raczej zostaną przesunięte na rok kolejny. W efekcie przetarg dotyczący realizacji tej inwestycji oświatowej zostanie ogłoszony na początku 2016 r. W nowym skrzydle powstaną szatnie, świetlica, zaplecze kuchenne, niewielka sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz pokój nauczycielski. Natomiast w istniejącej części szkoły zwalniane pomieszczenia uzyskają nowe funkcje. Dotychczasowa szatnia stanie się stołówką, zaś pozostałe pomieszczenia zostaną zaadaptowane na 4 sale lekcyjne. Rozbudowa tego obiektu powinna potrwać kilkanaście miesięcy. Zatem pomimo pierwotnych założeń jej wybudowania pod koniec 2016 r. bardziej realną datą wydaje się jesień 2017 r. Koszty rozbudowy to ok. 4 mln zł.

wizualizacja-rozbudowy-SP1Zamiana gruntów z jednym z ząbkowskich developerów otworzyła drogę do powstania nowych szkół w południowej części Ząbek. Wiele na to wskazuje, iż w 2016 r. zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca nowego zespołu szkół przy ul. Dzikiej / proj. Andersena. Na działce docelowo powstać ma zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi najwcześniej po zakończeniu rozbudowy SP1. Koszt budowy bez wątpienia przekroczy 20 mln zł.

Dzika 2015.08.29Ostatnią inwestycją oświatową, o którą aktualnie zabiegają ząbkowscy radni jest budowa nowej sali gimnastycznej przy SP2. Dzisiaj istniejąca „stara” sala gimnastyczna, jak również niewielkie 100 m2 pomieszczenie, nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Stąd też i pomysł grupy radnych z północnej i centralnej części Ząbek aby w przyszłorocznym budżecie znalazło się zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatni i sanitariatów. Koszt ok. 3 mln zł.

PW Sala SP2

Kolejne inwestycje na MOSiRze

Brak komentarzy »

Przez ostatnie 8 lat teren MOSiRu uległ radykalnemu przeobrażeniu. Wkrótce nastąpią kolejne zmiany. Już za kilka tygodni płyta główna boiska piłkarskiego zyska sztuczne oświetlenie, dzięki któremu I-ligowy Dolcan Ząbki powróci na stadion przy ul. Słowackiego 21.

Niedawno rozpoczęła się również budowa dwóch kortów tenisowych. Inwestycja ta jest realizowana przez prywatnego inwestora który wydzierżawił od Miasta Ząbki teren na okres 10 lat. Korty mają być zadaszone i funkcjonować cały rok.

Ząbki przygotowują się również do aplikowania o środki z UE. Jednym z celów będzie pozyskanie dofinansowania na budowę hali widowiskowo-sportowej, która powstałaby za kilka lat na terenie pomiędzy Krytą Pływalnią a boiskiem treningowym.

oświetlenie 2015.08.28  Korty 2015.08.28foto: R. Świątkiewicz

wniosek – koncepcja przebudowy ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Ode mnie: do : Biuro Rady – 27.08.2015 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o przekazanie koncepcji przebudowy ul. Skorupki na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką oraz o przesłanie kopii (skanu) porozumienia z Województwem Mazowieckim (MZDW) w sprawie realizacji DW 634.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
PW Skorupki 634

wniosek – usunięcie pojazdu

Brak komentarzy »

Ode mnie: do: Biuro Rady – 27.08.2015 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
 Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o usunięcie zaparkowanego przy ul. Skorupki (przychodnia Beta-Med), zupełnie zdewastowanego samochodu osobowego marki Nissan Micra.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

Skorupki Gdyńska 2

STX System zbuduje Dębową, Krótką i Klonową

Brak komentarzy »

W dniu 13 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Ząbki poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę trzech ulic gminnych tj. Dębowej, Krótkiej i Klonowej. Spośród ośmiu podmiotów najlepszą ofertę złożyła firma STX System w siedzibą w Otwocku, która zaproponowała wybudowanie tych ulic oraz niewielkiej uliczki przy 11 Listopada za łączną kwotę 278 000 zł, przy zachowaniu 5 letniej gwarancji.

Podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą nastąpi za około 2-3 tygodnie, na przełomie sierpnia i września b.r. Prace budowlane powinny rozpocząć się niezwłocznie po podpisaniu umowy i zakończyć do 30 listopada 2015 r.

Dębowa 2015.06.25