Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

IX sesja Rady Miasta

Brak komentarzy »

Na dzień 3 czerwca 2015 r. zwołana została IX już sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2014-2018. Sesja tradycyjnie odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godz. 8.00.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.
5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o. na lata 2015-2018.
7. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. (ul.3-go Maja)
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych. (ul.3-go Maja na ul.11-go Listopada)

bip.zabki.pl/ix-sesja-rady-miasta-3-czerwca-2015-r-o-godz-8-00
bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-ix-sesja

UM

Polskie podatki są archaiczne

Brak komentarzy »

W wyborach prezydenckich wyborcy zdecydowali: mają dość zakłamanego świata, w którym udaje się troskę o interes publiczny. Rządzący tworzyli prawo podatkowe służące lobbystom. Tracimy w ten sposób ogromne pieniądze – mówi Money.pl prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych, były wiceminister finansów.

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polskie-podatki-sa-archaiczne-wladza-nie,49,0,1812273.html

Ząbki zagłosowały za Andrzejem Dudą

Brak komentarzy »

II turę wyborów prezydenckich, w naszym mieście Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim. Kandydat PiS otrzymał 8235 głosów (53,53%) zaś kandydat PO 7149 głosów (46,47%). Niespodzianki w Ząbkach nie było. Za Andrzejem Dudą opowiedziała się większość północnej i centralnej części miasta. Na południu wygrał Bronisław Komorowski.

Podobnie jak w Ząbkach Andrzej Duda zwyciężył we wszystkich gminach Powiatu Wołomińskiego. Łącznie na kandydata PiS oddano 66269 głosów (60,40%), zaś na kandydata PO 43440 głosów (39,60%).
prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Wyniki_Polska/143403

Obwody-Ząbki. Prezydent 2015

Wniosek – formowanie koron drzew w ul. Sikorskiego

Brak komentarzy »

Ode mnie;  Do: Biuro Rady – 25 maja 2015 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z prośbą mieszkańców zwracam się z wnioskiem o podjęcie prac pielęgnacyjnych dotyczących drzewostanu w ciągu ul. Sikorskiego.
Mieszkańcy okolicznych posesji wskazują, iż służby energetyczne dokonały przycięcia konarów i gałęzi drzew kolidujących z linią energetyczną. W konsekwencji powstały mało estetyczne korony. Mieszkańcy postulują o ich właściwe uformowanie.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

Sikorskiego 2015.05.23

Ząbki Okręg Nr 7 (MOSiR) wyniki wyborów na Prezydenta RP – 24.05.2015 r.

Brak komentarzy »

Liczba uprawnionych do głosowania – 2275 osób
Liczba wyjętych kart – 1499 (65,89%)

głosy nieważne 20

głosy ważne 1479

Andrzej Duda (PiS)– 842 głosy (56,93%)
Bronisław Komorowski (PO)– 637 głosów (42,07%)

Obwody Ząbki

Wybory samorządowe 2014 – krótkie podsumowanie

Brak komentarzy »

W ubiegłorocznych wyborach samorządowych o urząd Burmistrza Miasta Ząbki starały się dwie osoby, tj.: Robert Perkowski popierany przez PiS oraz Tomasz Kalata kandydat PO. Wynik wyborczy nie był zaskoczeniem, ale skala zwycięstwa obecnego Burmistrza czy też skala porażki kandydata PO wręcz oszałamiająca. Roberta Perkowskiego poparło bowiem 8244 mieszkańców naszego miasta czyli 80,35% wyborców którzy poszli do urn. Na Tomasza Kalatę zagłosowało tylko 2016 osób czyli 19,65%. Znamienne jest to, że nawet nie wszyscy wyborcy PO widzieli Pana Kalatę w fotelu Burmistrza Ząbek, bowiem na wszystkich kandydatów tej formacji do Rady Miasta Ząbki oddano trochę więcej bo 2357 głosów. W sumie kandydat PiS wygrał zdecydowanie we wszystkich okręgach wyborczych, nawet w tych południowych, uważanych tradycyjnie za sprzyjające Platformie.
Prawdziwy huragan przeszedł natomiast przez Radę Miasta, gdyż tylko połowa radnych kadencji 2010-2014 ponownie uzyskała swoje mandaty. Sumarycznie wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych zaowocowało wyborczą klęską Platformy Obywatelskiej która wprowadziła do Rady Miasta Ząbki tylko 2 radnych, mając w poprzedniej kadencji 6 mandatów oraz triumfem zjednoczonej prawnicy (Prawa i Sprawiedliwości oraz Prawicy Rzeczypospolitej), która wprowadziła aż 15 radnych.
Jako swoich przedstawicieli ponad połowa mieszkańców danego okręgu widziała: Wojciecha Guta (PiS – 59,91%), Grzegorza Siwka (PiS – 57,80%), Marka Połomskiego (PiS/PR – 51,75%), Marię Guzowską (PiS – 56,93%), Tomasza Szymczaka (PiS/PR – 53,68%), Pawła Uścińskiego (PiS – 58,38%) oraz Adama Remiarza (PO-59,50%).
Ogromne poparcie uzyskali Janusz Krajewski (PiS – 63,48%) zdecydowanie deklasując oportunistę Pawła Kielara (PO – 19,12%) oraz Agnieszka Ignaczak (PiS – 72,87%) wynikiem miażdżąc Annę Miazgę (PO – 14,51%)
Wyraźne i zdecydowane poparcie w swoich okręgach uzyskali również Jan Kurowicki (PiS – 47,91%), Zofia Dąbrowska (PiS – 49,12%) i Robert Świątkiewicz (PiS – 48,91%).
Prawdziwe batalie o swoje mandaty stoczyli natomiast Sławomir Nowak (MWS- 40,29%) pokonując jednym głosem Marcina Kubickiego (PiS – 40,00%), Olgierd Radoń (PiS – 43,84%) nieoczekiwanie pokonując Andrzeja Chibowskiego (MWS- 37,44%), Olga Kisiel (PiS – 41,19%) wygrywając z były radnym Ignacym Jarzyło (MWS – 38,52%) oraz wieloletni radny Waldemar Stachera (MWS 40,47%) który jako „stary lis” nie dał się pokonać kandydatowi zarówno PiS jak i PO, którzy uzyskali poparcie na poziomie po 30%. Sukcesem zakończyli swoją kampanię wyborczą również Joanna Dąbrowska (MWS – 45,05%), Edyta Kalata (PO – 30,27%) i Wiktoria Żurobska (MWS – 39,96%).
Za wyborcze niespodzianki można uznać natomiast wysokie poparcie dla Janusza Dąbrowskiego (PiS – 42,06%) i Artura Wałachowskiego (PiS/PR – 46,24%) którzy w południowych okręgach pokonali Beatę Skwierczyńską – Mizerską (PO – 37,88%) i Jolantę Gałęcką (PO – 36,67%). Bez wątpienia wynik wyborczy tych kandydatów PiS był również wyrazem uznania mieszkańców Ząbek dla zrównoważonej i przewidywalnej polityki Burmistrza Roberta Perkowskiego.
W sumie na wszystkich kandydatów z ramienia KW PiS oddano 4770 głosów (15 radnych), na kandydatów Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej 2436 głosów (4 radnych). Kandydaci PO uzyskali poparcie 2357 osób (2 mandaty), zaś jednego powiatu tylko 506 osób (0 radnych).
wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/143403

UM

Wniosek – przestrzeganie zakazu wjazdu w ul Orlą powyżej 10 ton.

komentarze 2 »

Ode mnie; do: Biuro Rady – 23 maja 2015 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z prośbą mieszkańców ul. Orlej, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu lepsze egzekwowanie przez służby drogowe zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 Ton.

Mieszkańcy okolicznych domów zwracają uwagę, iż zakaz ten jest notorycznie łamany przez pojazdy ciężarowe, głównie budowlane, co negatywnie wpływa na komfort życia i zamieszkania.

Prosiłbym o zwrócenie się z wnioskiem o Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie z wnioskiem o zwiększenie ilości partoli policji tzw. drogówki, dokonujących kontroli w ciągu ul. Orla i Wojska Polskiego.

Jednocześnie proszę o przekazanie informacji, ilu pojazdom został wydany identyfikator UM Ząbki, umożliwiający poruszanie się pojazdom ciężarowym w strefie ograniczonego tonażu.

 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Orla 10T 2015.05.23

Zaprojektuj i wybuduj ul. Targową

Brak komentarzy »

W dniu 13 maja 2015 r. Miasto Ząbki ogłosiło długo oczekiwany przetarg na przebudowę ulicy Targowej. Interesujący jest fakt, że przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w formule zaprojektuj i wybuduj, tzn. wykonawca od razu sam projektuje i wykonuje drogę. W tej formule została ostatnio zrealizowana rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2.

W ramach zamówienie zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi kategorii ruchu KR 3 i długości drogi 230 m wraz z kanalizacją deszczową oraz oczywiście wykonana sama droga wraz z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi i „tzw. burzówką”.

Na składanie ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 28 maja b.r. Urząd Miasta Ząbki planuje, iż całość robót zostanie wykonana do 31 października 2015 r. Przebudowa ulicy Targowej zostanie sfinansowana z środków przekazanych Ząbkom przez firmę Jeronimo Martins (Biedronka). Dzięki tej inwestycji zniknie także rozlewisko powstające podczas intensywnych opadów na parkingu biedronki.

bip.zabki.pl/271-07-2015

Targowa JM

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki na odc. ul. Orla do skrzyżowania z drogą 631

komentarze 4 »

Choć zaprojektowanie i wybudowanie ulicy Skorupki jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego a nie Miasta Ząbki, to jednak Mazowsze nieszczególnie do tej pory kwapiło się do poprawy tej ulicy, na odcinku od ul. Orlej do granicy z Zielonką. W rezultacie takiego stanu rzeczy, władze naszego miasta zaproponowały Województwu Mazowieckiemu, iż same zaprojektują przebudowę DW 634, zaś gotową dokumentację przekażą Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w celu realizacji. Stąd też i niniejszy przetarg.
Zakres zamówienia obejmuje m. in. opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej obejmującej chodniki, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, przystanki autobusowe oraz samą jezdni wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie zaprojektowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Ks. Skorupki z ul. Langiewicza i Sosnową umożliwiająca bezpieczny wyjazd z tych ulic.

Kompletna dokumentacja powinna powstać do 15 grudnia 2015 r.
bip.zabki.pl/271-1-74-2015

PW Skorupki 634

Wniosek – opracowanie dokumentacji projektowej ul. Reja

Brak komentarzy »

Ode mnie; Do: Biuro Rady – 23 maja 2015 r.

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie w projekcie budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 r. zadania polegającego za zaprojektowaniu ulicy Reja.

Właściciele posesji przy tej ulicy zwracają uwagę, iż jest to jedyna ulica w rejonie ulic Skorupki, Kwiatowa, Sikorskiego, Sosnowa, która pomimo upływu ponad 40 lat od jej powstania, nie doczekała się nawierzchni utwardzonej. Mieszkańcy proponują aby ulica została zaprojektowana w przyszłym roku jako ciąg pieszo-jezdny i wykonana kolejnym z kostki brukowej (podobnie jak ul. Kręta).

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców tego rejonu naszego miasta tą inwestycją, proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Reja 2015.05.23