Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Budimpol rozbuduje Szkołę Podstawową Nr 3

Brak komentarzy »

W dniu 12 grudnia 2014 r. Rada Miasta Ząbki dokonała zmiany w budżecie miasta zwiększającej wydatki związany z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3. Dzięki tej zmianie, jeszcze w tym samym dniu Urząd Miasta dokonał rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę tej placówki oświatowej.

W przetargu nieograniczonym uczestniczyło siedmiu oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła znana już z budowy Przedszkola Publicznego Nr 3 oraz trybuny sportowej firma Budimpol, która za wykonanie prac zaoferowała kwotę prawie 10,5 mln zł.

Rozbudowany budynek będzie posiadał 3 kondygnacje nadziemne,  długość – 45,95 m, szerokość – 56,66 m, wysokość – 15,28 m – powierzchnia zabudowy – 1.444,86 m2, powierzchnia użytkowa – 3 432,19 m2. Prace budowlane powinny zakończyć się 30.10.2016 r., co powinno umożliwić oddanie do użytkowania rozbudowanej części szkoły po feriach zimowych 2017 r.

Równolegle z budową nastąpi dostawa i montaż kontenerów modułowych wraz z podstawowym wyposażeniem, przy Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 35.

bip.zabki.pl/zp-271-30-2014

 SP 3 rozbudowa.