Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Strategia rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023

Brak komentarzy »
Załącznik do uchwały Nr LXIII / 592 / 2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023”.
Tunel 2014-06-24