Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Robert Świątkiewicz – program wyborczy 2014

Brak komentarzy »

http://robertswiatkiewicz.mdgdata.pl/

Świątkiewicz Perkowski

Wkrótce wybory samorządowe – czas podsumowań kadencji 2010-2014 – cz. II

1 komentarz »

Jednym z podstawowych uprawnień radnego jest składanie do Burmistrza Miasta jako organu wykonawczego gminy wniosków, zapytań i interpelacji – właściwie w każdej sprawie dotyczącej wykonywania przez samorząd zadań własnych lub zleconych. W tym artykule zamieściłem informacje o wykonywaniu przez radnych tego uprawnienia w kadencji 2010-2014.

Należy jednak zaznaczyć, iż radni mogą również zgłaszać swoje uwagi ustnie na sesji Rady Miasta lub bezpośrednio podczas rozmowy z Burmistrzem. W tym ostatnim przypadku nie zostaje jednak po tym żaden namacalny ślad.

W moim zestawieniu pominięte zostały zatem zapytania składane przez radnych bezpośrednio na sesji oraz wnioski składane przez stałe lub doraźne komisje Rady Miasta oraz kluby lub grupy radnych. Innymi słowy zestawienie dotyczy indywidualnej pracy radnego wykonywanej w formie wniosków, zapytań i interpelacji przesyłanych w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zestawienie powstało na podstawie danych opublikowanych w BIP UM Ząbki na dzień 16 października 2014 r. i obejmuje indywidualne wnioski, zapytania i interpelacje radnych za okres od zaprzysiężenia w dniu 2 grudnia 2010 r. do dnia 21 maja 2014 r.

źródło: bip.zabki.pl/lista/wnioski-opinie-interpelacje-radnych

l.p. Imię i Nazwisko – ilość interpelacji, wniosków zapytań

.

1. Robert Świątkiewicz – 101  robertswiatkiewicz.pl/dzialania-radnego/, www.swiatkiewicz.blog.onet.pl

2. Grzegorz Siwek – 35   www.grzegorzsiwek.pl

3. Tomasz Kalata – 18   www.tomaszkalata.blog.onet.pl

4. Marcin Kubicki – 12
5. Paweł Uściński – 7
6. Paweł Poboży – 7
7. Andrzej Chibowski – 3
8. Wojciech Gut – 1
9. Waldemar Stachera – 1
10. Agnieszka Gmitrzuk – 1

pozostali radni0

UM miasto3.11

 

Wniosek – urządzenie zieleni Wiosenna/Targowa

Brak komentarzy »
Ode mnie, do: Biuro Rady – 16 października 2014 r.
 .
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
 .
Szanowny Panie Burmistrzu
 .
Zwracam się z wnioskiem o posianie trawy oraz nasadzenie krzewów w okolicy skrzyżowania ul. Wiosennej z ul. Targową. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową ulicy Wiosennej teren ten nie został urządzony.
 .
z poważaniem
 .
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
Wniosek - zieleń ul. Wiosenna 2014-10-16

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Szanowni Państwo,

Burmistrz Ząbek Robert Perkowski zaprasza na konsultacje w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2014-2023″. Uprzejmie informujemy, że w trakcie spotkania nastąpi — przedstawienie kierunków rozwoju gminy w świetle dotychczasowych wyników badań i zgłaszanych dotychczas propozycji do strategii, dyskusja na temat planowanych działań w gminie oraz przyszłych możliwości rozwoju. Uczestnicy spotkań będą mogli również złożyć swoje propozycje.
Spotkanie odbędzie się 20 października 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ząbkach.
Strategia Rozwoju Miasta jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Mając na względzie powyższe ważne jest aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności.

zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2321&menu_id=0

UM miasto3.11

Odpowiedź na interpelację – czyszczenie kloszy

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - czyszczenie kloszy

Strony internetowe kandydatów do Rady Powiatu Wołomińskiego

Brak komentarzy »

anna-osiak.pl/
ewaborkowska.pl/

www.facebook.com/millertomek

herb_powiatu_wolominskiego

Odpowiedź na interpelację – hałas na Orlej

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - hałas na Orlej

Odpowiedź na interpelację – chodnik na Okrzei

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - chodnik przy Okrzei

Odpowiedź na interpelację – znak B2 Sikorskiego/Rembertowska

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - wymiana znaku B2 Sikorskiego-Rembertowska

Odpowiedź na interpelację – przystanek Klamrowa

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - przystanek Klamrowa