Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wniosek – ubytek w ul. Sikorskiego

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady – 28 września 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o usunięcie ubytku w nawierzchni asfaltowej na ul. Sikorskiego. Na wysokości posesji nr 76 powstało małe zapadlisko, które w połączeniu z wystającą studzienką kanalizacyjną stwarza realne niebezpieczeństwo uszkodzenia zawieszenia pojazdów.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Sikorskiego 76 ubytek

Wniosek – ruch na ul. Orlej

1 komentarz »

Ode mnie; do: Biuro Rady – 28 września 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z licznymi skargami i uwagami mieszkańców budynków przy ul. Orlej oraz ul. Legionów, zwracam się z prośbą o wykonanie analizy uciążliwości, wynikającej z natężenia ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Orlą oraz tunelem pod torami PKP. Mieszkańcy okolicznych posesji skarżą się na wibracje oraz hałas, spowodowane ruchem pojazdów ciężarowych.

Z pobieżnej obserwacji sytuacji wynika, iż znajdujący się na skrzyżowaniu ulicy Orlej z ul. Skorupki znak zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton jest notorycznie łamany przez kierowców tych pojazdów. Zdarzają się nawet przypadki przejazdu ciągników siodłowych z naczepami (tzw. TIR). Ponadto na ulicach 3-go Maja i Kolejowej brak jest oznakowania ograniczającego ruch lub rzeczywistą masę całkowitą pojazdów ciężarowych.

Jednocześnie w związku z faktem, iż wiele pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez ul. Orlą stanowią wywrotki i maszyny budowlane, wnoszę o wprowadzenie zmiany organizacji ruchu polegającej na usunięciu spod znaku B-5a, przy ul. Orlej tabliczki „nie dotyczy pojazdów budowy”.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Orla B-5a

Wniosek – naprawa chodnika przy ul. Okrzei

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady – 28 września 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z prośbą mieszkańca naszego miasta, zwracam się z wnioskiem o naprawę chodnika dla pieszych przy ul. Okrzei 23.

Chodnik przy tej posesji jest w wielu miejscach połamany, co w okresie zimowym w sposób znaczący utrudnia korzystanie z niego. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób starszych zamieszkujących przy tej ulicy.

Naprawy wymaga odcinek o długości ok. 10 m i szerokości 1,5 m.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

Okrzei 23 chodnik

Odpowiedź UM w sprawie wyjazdu z parkingu Biedronki

1 komentarz »

Odpowiedź na interpelację - wjazd przy Biedronce

Interpelacja – pierwszeństwo na ul. Targowej

Brak komentarzy »

Ode mnie, do: Biuro Rady -18 września 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z zapytaniem mieszkańca naszego miasta, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie pierwszeństwa ruchu na ulicy Targowej w miejscu wyjazdu z prostopadłej uliczki asfaltowej pomiędzy sklepem Biedronka a Targowiskiem Miejskim.

Zarówno na ulicy Targowej, jak i na tej uliczce z miejscami parkingowymi, nie ma znaków, które regulowałyby pierwszeństwo ruchu. Wspomniana uliczka nie posiada miana „drogi wewnętrznej”, czy też „strefy zamieszkania”. Istnieje niebezpieczeństwo, iż część kierowców będzie traktowała to miejsce jako skrzyżowanie dróg równorzędnych, zaś inna część będzie uważała, iż ulica Targowa posiada pierwszeństwo na całej długości.

Będę zobowiązany za udzielenie w tej materii stosownych wyjaśnień, zaś w przypadku istnienia potrzeby uregulowania zasad ruchu w tym miejscu, prosiłbym o odpowiednie oznakowanie tego miejsca.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

radny Miasta Ząbki

ul. Targowa bazar miejski 2014-09-18

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie wyjazdu z ul.Flisowskiej

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - skrzyżowanie Flisowskiej z Orlą