Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź UM na interpelację – dodatkowe oznakowanie Leszyckiego/Batorego

Brak komentarzy »

Odpowiedź UM na interpelację - oznakowanie Leszyckiego Batorego

Treść interpelacji:

robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-zmiana-organizacji-ruchu-leszyckiegobatorego/

ul. Leszyckiego Batorego 2014 06 30

Wniosek – oznakowanie ulicy 3-go Maja

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady; 28 czerwca 2014 r.

 

Pan Artur Murawski
Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicach Poniatowskiego i Targowa, zwracam się z wnioskiem o zastąpienie znajdujących się ulicy 3-go Maja, przy skrzyżowaniu z ul. Poniatowskiego znaków C-5 (nakaz jazdy prosto), dwoma znakami B-21 i B-22 (zakaz skręcania). W mojej ocenie takie oznakowanie będzie dla kierowców bardziej czytelne i przyczyni się do zmniejszenia ilości przypadków łamania przepisów ruchu drogowego.
Pomimo istniejącego oznakowania kierowcy notorycznie ignorują obecnie obowiązujący kierunek jazdy i jeżdżą ulicami Poniatowskiego i Targową na pamięć, czyli „pod prąd”. Czasami liczba samochodów jadących nieprawidłowo jest wyższa niż jadących zgodnie z przepisami. Z przykrością stwierdzam, iż dochodzi także do przypadków świadomego i celowego poruszania się pojazdów niezgodnie z kierunkiem jazdy.
Równocześnie proszę o rozważanie zasadności i celowości ustawienia dodatkowego, tymczasowego zabezpieczenia uniemożliwiającego kierowcom skręt z ulicy 3-go Maja w ul. Poniatowskiego poprzez ustawienie oznakowania, podobnego do tego które funkcjonuje u zbiegu ulic Poniatowskiego i Flisowskiej. Tymczasowe oznakowanie powinno funkcjonować do czasu przyzwyczajenia się kierowców do zmienionej organizacji ruchu.

Z poważaniem
Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

ul. Poniatowskiego

 

Petycja w sprawie lewoskrętu – ul. Powstańców/Żołnierska

Brak komentarzy »

Petycja powstańców

robertswiatkiewicz.pl/powalczyc-o-lewoskret-z-ul-powstancow/

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie nowelizacji koncepcji centrum sportowego

Brak komentarzy »

Witam

Przed rozpoczęciem projektowania następnych budynków kubaturowych, Urząd Miasta zleci opracowanie aktualizacji koncepcji rozbudowy centrum sportowo – rekreacyjnego, jednocześnie przypominam, iż obecna koncepcja zakładała wykupy nieruchomości, np pod halę widowiskowo – sportową. Wybudowany budynek krytej pływalni nie burzy założeń koncepcji odnośnie budowy hali widowiskowo – sportowej, natomiast założone w koncepcji pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej od strony ul. Traugutta nie spełnia wymagań PZPN, dlatego budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej planuje się od frontu trybuny głównej, planowana lokalizacja nie koliduje z proponowaną w koncepcji lokalizacją hali widowiskowo – sportowej.

Arkadiusz Powierża
Urząd Miasta Ząbki
27 czerwca 2014 r.

Treść interpelacji:
robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-aktualizacja-koncepcji-budowy-centrum-sportowo-rekreacyjnego-w-zabkach/

s1

PINB – Wyzwolenia/Langiewicza

Brak komentarzy »

PINB Wyzwolenia

Treść interpelacji:

robertswiatkiewicz.pl/wniosek-o-zabezpieczenie-opuszczonego-placu-budowy/

Otwarcie tunelu w Ząbkach – zmiana trasy linii 199

Brak komentarzy »

W związku z oddaniem do ruchu tunelu pod linią kolejową w Ząbkach od dnia 25.06.2014 r. wprowadza się następujące zmiany w kursowaniu linii 199:

Linia zostaje skierowana na trasę:

TARGÓWEK – Trocka – … – Batorego – Leszyckiego – Wojska Polskiego – tunel – Orla – Kwiatowa – … – REMBERTÓW AON

Przywraca się stały przebieg trasy w rejonie skrzyżowania ulic Orla/Skorupki.

W związku z powyższym uruchamia się nowe przystanki:

  • LESZYCKIEGO 01 – obowiązujący jako warunkowy
  • URZĄD MIASTA 01 – obowiązujący jako stały
  • URZĄD MIASTA 02 – obowiązujący jako stały
  • ORLA 01 – obowiązujący jako stały
  • ORLA 02 – obowiązujący jako stały.

Przywrócone zostaje funkcjonowanie przystanków:

  • KS.SKORUPKI 01 i 02 oraz SIKORSKIEGO 01

 Likwidacji ulegają przystanki:

  • SIKORSKIEGO 51
  • PKP ZĄBKI 01, 02, 03, 04, 53 i 54.

www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=4738&l=1

Solaris Urbino 18 MZA

Robert Perkowski z absolutorium za 2013 rok.

Brak komentarzy »

Na dzisiejszej sesji (24.06.2014 r.), radni miejscy udzielili Robertowi Perkowskiego – Burmistrzowi Miasta Ząbki absolutorium z wykonania budżetu za 2013 r.

Analizując wykonanie budżetu trudno było przypuszczać, iż wynik głosowania właściwie będzie inny. Dochody budżetu miasta w ubiegłym roku wyniosły 116 mln zł, zaś wydatki 109 mln zł. Tym samym budżet który pierwotnie miał się zamknąć 1,8 milionowym deficytem, zakończył się 7 milionową nadwyżką budżetową. Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom dochodów własnych sięgający 78 mln zł, w tym wpływów z podatku PIT w wysokości 34 mln zł. Co znamienne wysokość wpływów uzyskiwanych w tego tytułu wzrosła w porównaniu do 2012 r. o ponad 3 mln zł, co może świadczyć o sprawdzaniu się w praktyce polityki meldunkowej (np. zniżki na pływalnię, darmobus).

Zwraca uwagę wysoki poziom środków zewnętrznych. Do budżetu miasta wpłynęło bowiem z tego tytułu aż 21 mln zł. W większości były to dotacje z środków UE przeznaczone na budowę tunelu i krytej pływalni. Podkreślenia wymagała również aktywna działalność Burmistrza i podległych mu służb miejskich w zakresie terminowej realizacji dochodów, odzyskiwania podatku VAT oraz windykacji należności. W efekcie na koniec 2013 r. na rachunku bankowym Urzędu Miasta znajdowała się kwota ponad 11 mln zł, która zapewniała pełną płynność finansową i wypłacalność naszej gminy.

Wręcz rygorystycznie prowadzona przez Burmistrza Miasta polityka w zakresie wydatków bieżących, pozwoliła na to, że w ubiegłym roku Ząbki przeznaczyły na inwestycje kwotę aż 38 mln zł, jednocześnie trzymając w ryzach zadłużenie. W porównaniu z innymi gminami miejskimi Powiatu Wołomińskiego zadłużenie Ząbek było relatywnie niskie i na koniec 2013 r. wyniosło 26 mln zł (22,5% dochodów budżetu). Na obsługę długu Ząbki wydatkowały 1,7 mln zł.

Łyżką przysłowiowego dziegciu w beczcie miodu są tradycyjnie wydatki oświatowe, bowiem w tym przypadku od wielu lat nie można zbilansować dochodów z subwencji oświatowej (19 mln zł), z wydatkami które ta subwencja powinna teoretycznie pokrywać (28 mln zł).

W efekcie realizacji zarówno ubiegłorocznego budżetu, jak i kilka poprzednich możemy mówić, iż ostatnie lata zaliczają się do najbardziej dynamicznych pod względem rozwoju Ząbek w całej historii. Dzisiaj spełniły się nawet projekty miejskich urbanistów z lat 80-tych którzy marzyli o bezkolizyjnym przejściu pod torami PKP.

Podczas sesji znamienny był również fakt, iż najwięksi oponenci Burmistrza Roberta Perkowskiego nie mieli właściwie nic do powiedzenia. Zero dyskusji. Część z nich bowiem po podpisaniu listy obecności opuściła obrady sesji i wróciła dopiero po fakcie udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

UM miasto3.11

Tunel pod torami otwarty. Wkrótce poważne zmiany w organizacji ruchu

Brak komentarzy »

Dzisiaj w godzinach popołudniowych został udostępniony dla ruchu pieszych i pojazdów tunel drogowy pod torami PKP. Po ponad 1,5 rocznej budowie mieszkańcy Ząbek wreszcie będą mogli odpocząć od korków na ulicach Batorego, 3-go Maja, Piłsudskiego i Kołłątaja.

Od środy 25 czerwca od samego rana komunikacja miejska pojedzie zmienionymi trasami, przebiegającymi przez tunel.
W nocy z wtorku na środę zostanie także zlikwidowana czasowa organizacja ruchu na objazdach. Na ulicach Poniatowskiego, Targowej i Flisowskiej zostanie wdrożona nowa, stała organizacja ruchu.

Na ul. Targowej ruch będzie odbywał się odwrotnie niż dotychczas, od ul. Piłsudskiego do Poniatowskiego. Ul. Poniatowskiego będzie jednokierunkowa na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Heleny Flisowskiej. Ruch będzie prowadzony od ul. Targowej w kierunku ulic 3 Maja i ul. H. Flisowskiej. Ul. Poniatowskiego będzie dwukierunkowa na odcinku od ul. ks. Skorupki do ul H. Flisowskiej. Ul. Heleny Flisowskiej będzie jednokierunkowa w kierunku od ul. Poniatowskiego do ul. Orlej.

Przystanki tymczasowe PKP Ząbki 53 na ul. Targowej oraz PKP Ząbki 54 na ul. Piłsudskiego oraz przystanek na ul. Sobieskiego zostają zlikwidowane. W ich miejsce zostają uruchomione następujące nowe przystanki autobusowe przy Urzędzie Miasta (Wojska Polskiego) oraz po drugiej stronie tunelu przy ul. Orlej.

Na razie nie ulega zmianie pierwszeństwo na skrzyżowaniu Batorego – Leszyckiego (pierwszeństwo dla ciągu ul. Batorego). W okresie przejściowym tj. przez okres około tygodnia równocześnie z tunelem będzie funkcjonował przejazd kolejowy w ciągu Batorego. Po tym czasie nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego dla ruchu kołowego oraz zostanie wprowadzone tzw. łamane pierwszeństwo na skrzyżowaniu Batorego – Leszyckiego.

Tunel 2014-06-24

Interpelacja – zmiana organizacji ruchu Leszyckiego/Batorego

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do: Biuro Rady – 23 czerwca 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
Szanowny Panie Burmistrzu
W związku ze zbliżającym się terminem oddania do użytkowania tunelu drogowego pod torami PKP, zwracam się z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie skrzyżowania ulic Leszyckiego i Batorego.
Należy zakładać, że po zmianie organizacji ruchu, na tym skrzyżowaniu, w początkowym okresie czasu, będzie dochodzić do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych wynikających z tzw. jazdy na pamięć.
Dlatego też proszę o rozważanie dodatkowego oznakowania drogowego informującego o zmianie organizacji ruchu np. w postaci tymczasowych pulsujących świateł lub doraźnych tablic informacyjnych na płaszczyznach odblaskowych oraz wysyłanie patrolu straży miejskiej w godzinach porannego i wieczornego szczytu.
Środki te powinny funkcjonować do czasu zmiany przyzwyczajeń kierowców.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
ul. Leszyckiego 2013-12-03

LVII sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

Na dzień 24 czerwca 2014 r. na godz. 900 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, zwołana została 57 sesja Rady Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ząbki za 2013 rok;
2) Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2013;
3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.
4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013;
5) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2014 rok;
6) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021;
7) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach;
8) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
9) Uchwała w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola;
10) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji;
11) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

UM