Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Eurowybory: w Ząbkach PiS przed PO

Brak komentarzy »

W wyborach do Parlamentu Europejskiego najwięcej mieszkańców Ząbek którzy zdecydowali się wziąć w nich udział, poparło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 41,94%  głosów (2720).

Na drugim miejscu uplasowało się PO zdobywając poparcie 30,45% wyborców (1975). Trzeci wynik uzyskała Nowa Prawica -JKM – 7,45% głosów (482).

Najwięcej głosów indywidualnie zdobył Piotr Uściński (PiS) 1526, wyprzedzając Danutę Hubner (PO) 1337 głosów i Marka Jurka (Prawica Rzeczpospolitej – lista PiS) 628 głosów.

W obwodach nr 1-9 wygrał PiS w obwodach nr 10-14 zwyciężyło PO.

W porównaniu z wyborami do PE z 2009 r. poparcie dla PO w Ząbkach zmniejszyło się z 46,66 % do 30,45%, zaś dla PiS wzrosło z 31,71 % i PR 6,42% w 2009 r. do 41,94%.

Z całością wyników można zapoznać się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/143403

Obwody Ząbki

Mieszkańcy obwodu Nr 7 w Ząbkach zagłosowali

Brak komentarzy »

Siódemka to obwód wyborczy w centralnej części Ząbek w granicach Orla – Kwiatowa –Sikorskiego – Gajowa – granica z Zielonką – tory PKP. We wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego do urn z tego rejonu miasta poszło 689 mieszkańców, czyli ok. 30% uprawnionych.

Zwycięzcą w tej naszej mini lokalnej skali okazał się PiS na który zagłosowało 279 wyborców (40,55%). Na drugim miejscu uplasowało się PO ze 193 głosami (28,05%). Na trzecim miejscu co ciekawe Nowa Prawica – Korwina Mikke z 71 głosami (10,32%). Na Solidarną Polskę oddano 14 głosów, Ruch Narodowy 18 głosów, SLD-UP 38 głosów, EP-TR 21 głosów, Polskę Razem 42 głosy, PSL – 4 głosy i Partię Zielonych 4 głosy. Kilka głosów było niestety nieważnych.

Indywidualnym zwycięzcą okazał się Piotr Uściński (PiS) zdobywając 155 głosów, wyprzedzając Danutę Hubner (PO), która zdobyła 129 głosów.

Obwody Ząbkiźródło: podpisany protokół z KW Nr 7 w Ząbkach

 

zapytanie w sprawie budowy ul. Calineczki

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do Biuro Rady – 23 maja 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z prośbą mieszkańców ulicy Baśniowej, zwracam się z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji w zakresie dotyczącym zasad realizacji budowy ulicy Calineczki a w szczególności kiedy i w jakiej formie zostanie wybudowana nawierzchnia tej ulicy (termin i opis stanu docelowego).

Z przekazanych danych wynika, iż zostały wybudowane krawężniki, chodniki oraz kanalizacja deszczowa. Niestety, ale do dnia dzisiejszego nie została położona ostateczna nawierzchnia ulicy. W opinii mieszkańców nowo wybudowana infrastruktura w obecnej formie, ulegnie w krótkim czasie zniszczeniu i dewastacji z uwagi na intensywny ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

RS14.1

 

 

 

sprawa chodnika w ul. Skorupki do MZDW

Brak komentarzy »

sprawa chodnika w MZDW

Odpowiedź w sprawie ul. Skorupki

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - jezdnia Skorupki 1Odpowiedź na interpelację - jezdnia Skorupki 2Odpowiedź na interpelację - jezdnia Skorupki 3

Darmowe podręczniki oznaczają nowe zadania dla gmin

Brak komentarzy »

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/darmowe-podreczniki-oznaczaja-nowe-zadania-dla-gmin

SP2

30.000 wejść na www.robert.swiatkiewicz.pl

komentarze 2 »

W dniu 16 lutego 2014 r. pisałem o 20 tysięcznym wejściu na moją stronę internetową. Wystarczyły zaledwie 3 miesiące oraz kilka dni, abym mógł Państwa poinformować, że na moją stronę było już 30 tysięcy wejść. Najbardziej interesujące dla Państwa okazały się tematy związane z rozbudową bazy oświatowej, budową i remontami ulic oraz dotyczące krytej pływalni w Ząbkach.
Bardzo cieszę się z tego, iż mój blog samorządowo-prawniczy, wciąż stanowi jedno z głównych źródeł wiedzy mieszkańców Ząbek, na temat działalności lokalnego samorządu oraz prawa lokalnego.
Zachęcam Państwa do dalszego odwiedzania mojej strony internetowej oraz komentowania publikowanych na tej stronie internetowej treści, jak również formułowania uwag co do czytelności bloga oraz jakości prezentowanych informacji. Zachęcam także Państwa do odwiedzania stron prowadzonych przez Roberta Perkowskiego – Burmistrza Miasta Ząbki oraz radnych Miasta Ząbki

zapraszam
Robert Świątkiewicz
robertperkowski.pl/
grzegorzsiwek.pl/
tomaszkalata.blog.onet.pl/

.

swiatkiewicz.blog.onet.pl/  (od sierpnia 2010 r.)

robertswiatkiewicz.pl/20-000-wejsc-na-robertswiatkiewicz-pl/

RS7-11

 

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w ulicy Mickiewicza

Brak komentarzy »

Ode mnie;  do Biuro Rady – 17 maja 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o naprawę odcinka chodnika w ul. Mickiewicza pomiędzy posesjami nr 6 i 8. Prawdopodobnie podczas prowadzonych kilka lat temu prac związanych z wymianą słupa energetycznego, ok. 10 metrowy fragment chodnika został częściowo rozebrany a częściowo uszkodzony.
Naprawa chodnika wydaje się niezbędna z uwagi na fakt, iż chodnik ten służy jako dojście dla dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 2.
Jednocześnie prosiłbym o udrożnienie kratki ściekowej usytuowanej w pobliżu wjazdu na nieruchomość przy ul. Mickiewicza 8. Podczas opadów deszczu utrzymuje się w tym miejscu spore rozlewisko utrudniające przemieszczanie się pojazdów i pieszych.

Będę zobowiązany za udzielenie w tych sprawach pisemnej odpowiedzi.

Z poważaniem

Robert Świątkiewicz
Radny Miasta Ząbki

Mickiewicza - chodnik 1

wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – centrum miasta

Brak komentarzy »

ogłoszenie - wyłożenie planu dot. centrum miasta

Miliony złotych na szkoły w Ząbkach

1 komentarz »

Po wykonaniu w naszym mieście szeregu inwestycji drogowych, wybudowaniu trybuny sportowej, krytej pływalni oraz tunelu drogowego, wreszcie przychodzi czas na rozbudowę bazy oświatowej. Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy podjęli szereg uchwał umożliwiających Burmistrzowi Miasta, powiększenie istniejących lub wybudowanie nowych obiektów oświatowych.

10 mln zł Rada Miasta Ząbki przeznaczyła na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej. Co prawda z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą, w tym roku zostanie wydatkowana kwota ok. 1 mln zł (rozpoczęcie faktycznych robót budowlanych jesienią b.r.), lecz w kolejnych dwóch latach będą to odpowiednio kwoty 6,5 mln zł i ponad 2,4 mln zł. Jeżeli w postępowaniu przetargowym uda się wyłonić wykonawcę, uczniowie południowej części Ząbek będą mogli korzystać z rozbudowanej szkoły od 1 września 2016 r.
Niestety, ale do tego czasu konieczne jest zastosowanie doraźnego rozwiązania, w postaci wynajmu kontenerów modułowych. W latach 2014-2016 Miasto Ząbki wynajmie dodatkowe kontenery pozwalające na pomieszczenie dodatkowej liczby uczniów.

Podobne rozwiązanie zostanie zastosowane przy Szkole Podstawowej Nr 1. Tutaj Miasto Ząbki zakupi za ponad 1 mln zł moduły kontenerowe, w których będą mogli uczyć się nowi uczniowie. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się rozbudowy tej placówki.

Najszybsze zmiany dotkną jednak Szkołę Podstawową Nr 2. Jeszcze w tym roku w ramach systemu „zaprojektuj i wybuduj” ma powstać 5-6 dodatkowych sal lekcyjnych oraz mała 100 metrowa sala gimnastyczna. Nowe pomieszczenia powstaną być może już do końca tego roku poprzez częściową zabudowę tzw. patio. Koszt rozbudowy szkoły jest szacowany na ponad 2 mln zł.

Ponadto za ponad 8,6 mln zł brutto Miasto Ząbki planuje w najbliższym czasie nabyć od wojskowego TBS Kwatera siedem działek o łącznej powierzchni 21.872 m2, położonych przy ul. Powstańców/Różanej/Andersena. Na przedmiotowych działkach będzie mogła powstać Szkoła Podstawowa Nr 4 lub cały zespół szkół. Ewentualnie działki te będą stanowić przedmiot zamiany z właścicielem działki przeznaczonej w studium uwarunkowań na cele oświatowe. Działka ta położona jest u zbiegu ulic Andersena i Dzikiej.

Powyższe inwestycje zostaną w wysokości sfinansowane z wyemitowanych przez Miasto Ząbki obligacji (5 mln zł) oraz wolnych środków własnych w przyszłych budżetach.

SP3.11