Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Prośba o wniosek do MZDW o wybudowanie fragmentu chodnika

Brak komentarzy »

Ode mnie:   do  Biuro Rady;  29 kwietnia 2014 r.

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu 

Zwracam się z prośbą o skierowanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wniosku o wybudowanie fragmentu chodnika na wysokości posesji Nr 29 i 31 przy ul. Skorupki. Pomiędzy ulicami Poniatowskiego a Orlą pozostał ok. 30-40 metrowy odcinek na którym nie został dotychczas ułożony chodnik. Tym samym pomiędzy dotychczas istniejącym chodnikiem w ulicy Skorupki a chodnikiem wybudowanym w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Skorupki/Orla/Kwiatowa, pozostaje nieutwardzony pas gruntu którego stan stanowi utrudnienie dla pieszych.     

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki  

RS14.1

 

 

Wniosek – zabezpieczenie zieleni przy SP2

Brak komentarzy »

Ode mnie:   do  Biuro Rady;  29 kwietnia 2014 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o zamontowania kilku słupków lub barierki uniemożliwiającej parkowanie samochodów na trawniku przy ul. Parkowej, w pobliżu wyjazdu z parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2. W załączeniu przekazuję zdjęcie przedstawiające przedmiotowy zieleniec. Jednocześnie prosiłbym o wymianę zniszczonego znaku drogowego B2 od strony ul. Parkowej.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki  

parkowa sp2

Budowa nowego Szpitala Drewnica na zakręcie.

Brak komentarzy »

W dniu 27 lipca 2009 r. uchwałą Nr 111/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, obok starego SPZOZu została powołana nowa spółka pod nazwą Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.  Spółka ta w dniu 24 lutego 2010 r. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS.  Celem utworzenia spółki było wybudowanie obiektu szpitalnego o profilu leczenie, opieka i rehabilitacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, a następnie prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, który będzie realizował świadczenia medyczne w oparciu o zasoby Wojewódzkiego Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Drewnica” SP ZOZ.

I tyle w teorii. Pomimo, że minęły już 4 lata od zarejestrowania spółki a ponad 6 lat od uzyskania pozwolenia na budowę tego nowego obiektu opieki zdrowotnej, władze Województwa Mazowieckiego nie zrobiły prawie nic aby cel utworzenia spółki został zrealizowany. Poza wyciętymi samosiejkami brak jest właściwie jakichkolwiek efektów działalności wojewódzkiej spółki oraz rządzącej województwem koalicji PO-PSL.

W ostatnich tygodniach problem z budową nowego Szpitala Drewnica znów powrócił na skutek głośnych protestów pracowników obecnego szpitala oraz trzykrotnego już zdejmowania przez radnych PO z porządku obrad Sejmiku Województwa uchwały w sprawie „poręczenia” kosztów budowy nowego szpitala psychiatrycznego w Ząbkach.

W lokalnych mediach oraz w internecie pojawiło się ostatnio wiele różnych wypowiedzi na temat budowy szpitala Drewnica. Niestety, ale wiele niewiarygodnych lub wręcz kłamliwych. Warto zatem przypomnieć, iż budowa szpitala Drewnica jest zadaniem własnym samorządu wojewódzkiego. To na samorządzie Mazowsza a nie Miastu Ząbki ciąży prawny obowiązek zapewnienia mieszkańcom wschodniej części województwa pomocy i opieki psychiatrycznej. Już dzisiaj do wymaganej liczby brakuje ponad 200 miejsc (łóżek), a po prawdopodobnym zamknięciu „Starej Drewnicy” w 2016 r. sytuacja ta tylko się pogorszy. Powszechnie wiadomo że od kilku lat samorząd wojewódzki szuka źródeł finansowania tej inwestycji i wciąż nie może ich znaleźć. Jednocześnie marszałek Struzik (PSL) oraz Strzałkowski (PO) doskonale zdają sobie sprawę z tragicznej sytuacji lokalowej oraz fatalnego stanu technicznego aktualnych obiektów, które rozsypują się ze starości. Pomimo tych oczywistych faktów pojawiają się głosy, iż winny całemu zamieszkaniu jest … a jakże burmistrz Ząbek oraz popierający go radni miejscy PiS. To jawna bezczelność i perfidna manipulacja.

Malkontentom warto przypomnieć, iż decyzja o budowie nowego Szpitala Drewnica została podjęta w latach 2008/2009 r. bez udziału władz naszego miasta, z pełną świadomością faktu, że ta inwestycja pochłonie ok. 170 – 180 mln zł. Problem z dotrzymaniem obietnicy pojawił się wraz z kłopotami finansowymi województwa, gdy zamiast sfinansować realizację tego zadania z dochodów własnych województwa, postanowiono wyemitować obligację o wartości 170 mln zł, których koszt wykupu sięgnąłby ok. 300 mln zł (130 mln zł odsetek). Nic dziwnego że radnym PO zadrżała ręka.

Jednocześnie wiedząc o problemach finansowych województwa mazowieckiego, radni Ząbek już w 2011 r. postanowili pomóc Mazowszu w realizacji tej inwestycji, uchwalając nowe studium uwarunkowań oraz przystępując do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szpitala Drewnica. Natomiast w dniu 22 czerwca 2012 r. zajęli jednomyślnie stanowisko, w którym zadeklarowali pełną współpracę z Sejmikiem, zmierzającą do przekształcenia części nieruchomości szpitala zbędnych dla prowadzenia przez tą jednostkę działalności statutowej na grunty budowlane, pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych przez województwo środków finansowych na budowę nowego szpitala. Podjecie uchwały radni miejscy uzależnili od wyłonienia wykonawcy szpitala i podpisania z nim umowy. Pod apelem podpisali się również radni PO, dzisiaj o zgrozo obarczający burmistrza Ząbek winą za nieudolność swoich kolegów z województwa.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że stanowisko Rady Miasta z 2012 r. wynikało z całkiem uzasadnionych obaw, iż środki uzyskane ze sprzedaży części gruntów Szpitala Drewnica, samorząd wojewódzki przeznaczy nie na budowę nowych obiektów szpitalnych, lecz na łatanie gigantycznej dziury budżetowej. Jak pokazała nieodległa przyszłość, obawy radnych Ząbek miały swoje solidne podstawy, gdyż w kwietniu b.r. faktem stało się  bankructwo Województwa Mazowieckiego. Komornik nasłany przez Ministerstwo Finansów wyczyścił konta bankowe do zera. Na co zatem poszłyby środki zgromadzone ze sprzedaży ok. 20 ha gruntów ? Na co wydano by ok. 50-80 mln zł ?  Na budowę nowego szpitala, czy na zapłatę zaległych rat janosikowego i prowizję komornika?

Dzisiaj lokalna PO ustami swojego lidera Tomasza Kalaty stara się zrzucić odpowiedzialność za katastrofalną sytuację Szpitala Drewnica na burmistrza Ząbek, twierdząc „to on jest winny całemu zamieszkaniu wokół tej inwestycji, … gdyż  celowo przez tyle lat blokował zmianę planu dla terenu Drewnicy.”  O dziwo mówi to osoba która jeszcze w czerwcu 2012 r. podpisała się pod stanowiskiem Rady Miasta Ząbki i jednocześnie rok wcześniej kontestowała zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Dzisiaj jednak Pan Tomasz Kalata występuje już w roli polityka brylującego świetle flash’y na konwencjach wyborczych Donalda Tuska a nie w roli skromnego, lokalnego działacza samorządowego.

Panie Tomaszu, plan miejscowy zarówno ten poprzedni jak i obecny pozwala Województwu Mazowieckiemu na budowę nowego szpitala. Najwyższy czas aby PO i PSL spełniły stare obietnice sprzed kilku lat. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży zbędnych dla szpitala gruntów, w tym także sporego kawałka lasu, który z siekierą na sesji Rady Miasta tak bronił radny Stachera, nie wystarczą na sfinansowanie nawet połowy inwestycji. Środki te mają pomóc w dokończeniu budowy szpitala a nie zostać przeznaczone na zapłatę janosikowego, dotację dla Kolei Mazowieckich lub 13 tys. miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Nowego Szpitala … który jeszcze nie istnieje.

Sprawa przeznaczania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży gruntów Województwa Mazowieckiego ma także swoją historię. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski sprzedał kilkadziesiąt działek budowlanych położonych w okolicy ul. Kochanowskiego. W tym roku Miasto Ząbki musiało zapłacić Urzędowi Marszałkowskiemu za działkę przeznaczoną pod budowę Stacji Uzdatniania Wody.  Ani złotówka z uzyskanych środków nie została dotychczas przeznaczona na budowę nowego szpitala. Wszystko zginęło w dziurawym budżecie Mazowsza. Nic w tym dziwnego, iż ząbkowscy radni chcą mieć pewność, iż pieniądze uzyskane ze sprzedaży zbędnych nieruchomości trafią pod właściwy adres.

W mojej ocenie większość radnych pracujących z Radzie Miasta obecnej kadencji w dalszym ciągu jest skłonna zmienić przeznaczenie części gruntów szpitala w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ale pod warunkiem, że zamiast pustych słów mazowieckich polityków, zobaczy czyny. Zobaczy wreszcie przetarg na wybór wykonawcy, umowę na roboty budowlane i wbity w ziemię pierwszy szpadel.   

drewnica_nowa2.11

Odpowiedź UM na interpelację – asfalt na przystanku Targowa

Brak komentarzy »

odpowiedź na interpelację - naprawa nawierzchni przystanek Targowa

„garb” na ul. Skorupki

Brak komentarzy »

garb na ulicy Skorupki.Orla.Kwiatowa

Odpowiedź UM na interpelację – przystanki autobusowe

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - przystanki autobusowe

Przetarg na budowę toru rolkowego

Brak komentarzy »

W dniu 7 kwietnia b.r. Urząd Miasta Ząbki ogłosił przetarg nieograniczony na budowę toru rolkowego w Parku im. Szuberta.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe oraz wymianę i przebudowę części istniejących chodników kolidujących z nowymi elementami zagospodarowania terenu, wymianę nawierzchni placu wypoczynkowego o wymiarach 18 m x 22 m, montaż 4 ławek parkowych 4 stolików do szachów z siedziskami, 2 koszy na odpadki, przystosowanie toru dla modeli zdalnie sterowanych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonanie trawników.

Na oferty potencjalnych wykonawców Urząd Miasta czeka do dnia 22 kwietnia 2014 r. Wykonawca wybrany w ramach przetargu będzie miał 2 miesiące na realizację zamówienia.

Budowa toru rolkowego dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na poziomie 70%.

Tor rolkowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odpowiedź Powiatu na interpelację w sprawie chodnika

Brak komentarzy »

Szanowny Panie,

 

Bardzo dziękuję za sygnalizowanie spraw ważnych dla mieszkańców Powiatu, które jednocześnie mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i wizerunku Miasta.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie podejmie odpowiednie działania mające na celu naprawę nawierzchni chodnika we wskazanej lokalizacji. 

W związku z planowanym na ten rok zakończeniem budowy tunelu, a co za tym idzie możliwą zmiana organizacji ruchu i usytuowania przystanków komunikacji miejskiej, wskazane jest podjęcie działań mających na celu zbadanie możliwości dostosowania przystanku dla osób niewidomych po jego zakończeniu.

Z poważaniem

Adam Jaczewski

Rzecznik Prasowy Starostwa Wołomińskiego

 

—–Original Message—–

From: ……………………………………………….

Sent: Tuesday, March 25, 2014

To: rzecznik@powiat-wolominski.pl

Subject: Pytanie do Starosty Powiatu Wołomińskiego

 

Pytanie do Starosty Powiatu Wołomińskiego:

Wniosek

Szanowny Panie Starosto 

Zwracam się z prośbą o naprawę chodnika przy ul. Piłsudskiego 2 w Ząbkach. Na tym krótkim odcinku chodnika występują liczne spękania płyt chodnikowych, ubytki oraz zapadliska, w  których zbiera się woda opadowa Ten fragment chodnika pełni równocześnie funkcję przystanku autobusowego dla linii 199 oznaczonego numerem PKP Ząbki 54. Oprócz linii ZTMu, z przystanku tego korzystają również lokalne linie Z1 i Z2.

Stan techniczny tego odcinka chodnika stanowi wyraźne utrudnienia dla pieszych i podróżnych, którzy muszą omijać zapadliska, ubytki i kałuże. Będę zobowiązany za podjęcie działań mających na celu naprawę jego nawierzchni, ewentualnie także modernizację mającą na celu przystosowanie przystanku dla osób niewidomych.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Tunel w Ząbkach, stan na 8 kwietnia 2014 r.

Brak komentarzy »

wjazd Orlarondo Orla

Dane techniczne nagrania z posiedzenia rady są informacją publiczną

Brak komentarzy »

Informacja dotycząca danych technicznych, w jakich dokonano nagrania z posiedzenia sesji rady gminy, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią – uznał WSA w Warszawie.

Jeden z mieszkańców gminy wystąpił o udostępnienie mu zapisu dźwiękowego przebiegu obrad sesji rady gminy. W odpowiedzi otrzymał płytę, jednak nie został do niej dołączony żaden opis ani instrukcja umożliwiająca odtworzenie nagrania.

W związku z tym mieszkaniec wystąpił z wnioskiem do wójta gminy o udzielenie informacji w jakim systemie, na jakim sprzęcie i przy użyciu jakiego programu dokonano przesłanego mu nagrania z sesji rady gminy.

Wójt uznał, iż informacja, o którą zwrócił się mieszkaniec, nie stanowi informacji publicznej. Wójt doradził aby wnioskodawca zasięgnął porady specjalisty informatyka.

WSA przyznał rację mieszkańcowi. W ocenie sądu, informacja na temat danych technicznych, w jakich dokonano nagrania, jest integralną częścią informacji publicznej, niezbędną do zapoznania się z jej treścią.

WSA przypomniał, iż udostępniając żądaną informację publiczną wójt zobowiązany jest dokonać tego w formie umożliwiającej zapoznanie się wnioskodawcy z treścią tej informacji.

Zatem jeśli organ udostępnia informację publiczną na nośniku elektronicznym to powinien przekazać również informacje techniczne niezbędne do jej odtworzenia z tego nośnika. W przeciwnym wypadku doprowadza do sytuacji, w której realizacja obowiązku informacyjnego ma charakter fikcyjny – podkreślił Sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 19 lutego 2014 r., sygn. II SAB/Wa 622/13, nieprawomocny

źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dane-techniczne-nagrania-z-posiedzenia-rady-sa-informacja-publiczna

RS7-11