Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

LIV sesja Rady Miasta Ząbki

Brak komentarzy »

 Na dzień 3 kwietnia 2014 roku o godz. 11 30 w Urzędzie Miasta Ząbki, zwołana została 54 sesja Rasy Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014.

2) Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

3) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy rzeczowej na remont drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Leszyckiego i Norwida do ul. Szpitalnej.

4) Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki.

5) Uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o. w Ząbkach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

6) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta TAKrodzina.pl

7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

8) Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Dzikiej i Andersena.

9) Uchwała w sprawie Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 – 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 r.

10) Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

11) Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2010.

12) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach za 2013 r.

13) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. – poszerzenie ul. Powstańców.

14) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. – Bukowa zm.

15) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu. – ul. Orla.

16) Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych


UM
bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-liv

Odpowiedź UM na interpelację – oczyszczenie rowu melioracyjnego

Brak komentarzy »

Odpowiedź na interpelację - oczyszczenie rowu melioracyjnego

Samorządowcy będą musieli odpowiedzieć na petycje

Brak komentarzy »

Petycje do lokalnych urzędników podpisane przez tysiące mieszkańców nie pozostaną bez odpowiedzi. Posłowie zmieniają prawo, by składane przez nas pisma wreszcie traktowano poważnie – informuje „Metro”.

Konstytucja daje nam prawo do pisania petycji do urzędów, ale już nikt nie zagwarantował, że otrzymamy na nie odpowiedź – przez piętnaście lat nie uchwalono stosownych przepisów. Praktycznie każda z petycji może więc trafić do kosza. Zmienić ma to senacki projekt ustawy, nad którym pracę zaczął w środę Sejm.

Zapisano w nim m.in., że: petycje będzie można pisać tylko w sprawach publicznych i dotyczących wspólnego otoczenia, jej adresatem mogą być urzędy państwowe i samorządowe oraz organizacje i instytucje, które wykonują zlecone zadania publiczne. Urząd będzie miał trzy miesiące na odpowiedź. Treść petycji i swoją odpowiedź musi opublikować w sieci.

Według Europejskiego Sondażu Społecznego obecnie w Europie 21,2 proc. obywateli podpisuje co najmniej jedną petycję rocznie. W Polsce dwa razy mniej. Zaledwie kilka procent z nas deklaruje, że kiedykolwiek złożyło petycję. Za to z roku na rok rośnie liczba osób, które czują się lekceważone przez władze. Pod koniec ub. roku CBOS odnotował aż 44 proc. takich osób (rok wcześniej 36 proc.). (PAP)

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/samorzadowcy-beda-musieli-odpowiedziec-na-petycje

UM miasto3.11

Asfalt na Wiosennej

komentarzy 5 »

Od dzisiejszego dnia mieszkańcy bloków i domów przy ul. Wiosennej mogą cieszyć się nową drogą. W miejscu które nazywane było przewrotnie ulicą Błotną powstała całkiem nowa droga z chodnikami, miejscami parkingowymi oraz asfaltową jezdnią. Pod ulicą została zaś wybudowana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż torów kolejowych.

Ulica Wiosenna będzie ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Ks. Skorupki. W najbliższych latach w tym rejonie Ząbek powinny zostać przebudowane ulice Targowa i Poniatowskiego  na odcinku od Targowej do 3-go Maja.

Wiosenna 2014-03-22 1

ZIT szansą dla ul Powstańców

Brak komentarzy »

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem finansowym na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w nadchodzącej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednym z takich projektów mogłaby być modernizacja ulicy Powstańców. Oczywiście sam remont połowy tej ulicy prawdopodobnie nie będzie spełniał kryteriów naboru wniosków, dlatego też należałoby poszukiwać możliwości modernizacji tej ulicy w ramach szerszego projektu.

Do potencjalnych możliwości należy zaliczyć wspólną realizację tego projektu rewitalizacji obszaru miejskiego, w którą zostaną zaangażowane samorządy wszystkich szczebli. Precyzując ten pomysł. Województwo Mazowieckie mogłoby wybudować wiadukt w ciągu ulicy Żołnierskiej umożliwiający pełną komunikację z ulicą Powstańców (także lewoskręt), Miasto Ząbki zmodernizować ul. Powstańców na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Dzikiej, zaś Powiat Wołomiński wybudować na skrzyżowaniu ulic Powstańców i Piłsudskiego rondo z prawdziwego zdarzenia oraz gruntownie zmodernizować odcinek tej ulicy.

Rozwiązanie takie daje większe szansę na uzyskania dofinansowania zewnętrznego niezbędnego derealizacji tego pomysłu.

ul. Powstańców 2013-10-04

Wniosek – zorganizowanie placu zabaw na terenie MOK przy ul. Słowackiego

Brak komentarzy »

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o wybudowanie na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego niewielkiego placu zabaw. Przed budynkiem tej jednostki miejskiej istnieje niewykorzystana przestrzeń, która z powodzeniem może zostać zaadaptowana na plac zabaw. W wyniku realizacji tego pomysłu mógłby powstać plac zabaw dla dzieci podobny to tego który obecnie funkcjonuje przy ul. Prusa.

 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

mok_slowackiego

Wniosek – oczyszczenie rowu melioracyjnego

Brak komentarzy »

Ode mnie:  do  Biuro Rady;  14 marca 2014 r.

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z wnioskiem o oczyszczenie przez służby miejskie rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż torów PKP od ulicy Piłsudskiego w stronę przejazdu kolejowego w ciągu ul. Łodygowej.

Na dnie rowu w rejonie przejazdu kolejowego i budynku banku Pekao zalegają liście, gałęzie, puszki, butelki i inne śmieci utrudniające przepływ wody.

 

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki     

rów Łodygowa PKP

Wniosek do MZDW o dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych

Brak komentarzy »

MZDW1MZDW2

Zapytanie o koszty wydłużenia czasu pracy Straży Miejskiej w Ząbkach

Brak komentarzy »

Ode mnie; do Biuro Rady; 12 marca 2014 r.

 

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z pojawiającymi się sugestiami o wydłużenie czasu pracy Straży Miejskiej w Ząbkach, zwracam się z wnioskiem o oszacowanie potencjalnego wzrostu kosztów funkcjonowania tej formacji w przypadku jej pracy w formule 24 godzin na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

Podczas szacowania kosztów prosiłbym o przyjęcie założenia stałej pracy dwóch dwuosobowych partoli oraz pracownika dyżurnego. Prosiłbym o ujęcie wzrostu kosztów w rozbiciu na paragrafy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.  

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki   

SM Ząbki  

Przekaż 1 % podatku na rzecz TPZ

Brak komentarzy »

tpz.org.pl/jak-samemu-przekazac-1-swojego-podatku-na-towarzystwo-przyjaciol-zabek/

logo