Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Straż Miejska w Ząbkach. Usprawniać w działaniu, nie likwidować.

Brak komentarzy »

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych do zadań tej lokalnej formacji mundurowej należy wykonywanie zadań z zakresu ochrony spokoju i porządku, kontroli ruchu drogowego, zabezpieczania miejsc popełnienia przestępstw, ochrony obiektów komunalnych, zabezpieczania zgromadzeń i imprez publicznych, doprowadzania osób nietrzeźwych, prowadzenia akcji informacyjnych o potencjalnych zagrożeniach czy też konwojowania dokumentów i pieniędzy.

W związku ze zbliżającym się terminem referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach warto pochylić się nad tym tematem. Dobrym przykładem do porównania ewentualnych skutków likwidacji tej formacji mundurowej jest sąsiednia Zielonka w której zlikwidowano Straż Miejską w 2013 r.

Analiza sprawozdania z działalności posterunku policji funkcjonującego w tym mieście za 2013 r., prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż policja nie przejęła żadnego z zadań Straży Miejskiej w Zielonce, koncentrując się na wykroczeniach oraz ściganiu sprawców przestępstw przeciwko mieniu i na osobie (kradzieże, rozboje, włamania, bójki i pobicia). Co gorsza policja w tej sąsiedniej miejscowości w dalszym ciągu boryka się ze sporymi problemami kadrowymi, zaś jej skuteczność według danych ze sprawozdania zmniejszyła się.

Śmiało zatem można przyjąć, iż ten nieciekawy scenariusz powtórzyłby się w Ząbkach, tym bardziej iż poziom przestępczości w naszym miejskie jest wyższy a lokalny, szczupły kadrowo komisariat ma sporo „własnej roboty” i do tego nieobsadzone wakaty. Oczywiście policja sukcesywnie uzupełnia braki kadrowe, tyle że demograficzny rozwój miasta i związany z tym wzrost ilości popełnianych czynów zabronionych wyprzedza rozwój kadrowy ząbkowskiego komisariatu. Stąd też problemy zamiast zmniejszać się tylko się pogłębiają. Wszelkie pojawiające się publicznie obietnice zwiększenia obsady osobowej komisariatu policji w Ząbkach są niezwykle ogólnikowe i mają charakter deklaracji a nie konkretnych i realnych działań.

Jest zatem zupełnie jasne, że zdecydowana większość ustawowych zadań Straży Miejskiej w Ząbkach nie byłaby wykonywana przez policję wcale (może w z wyjątkiem kontroli radarowej), zaś inne zadania np. konwojowanie pieniędzy, zabezpieczanie imprez masowych, ochrona pracowników OPS wizytujących rodziny patologiczne, musiałyby być zlecane odpłatnie firmom zewnętrznym. Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie inicjatorów akcji referendalnej, że w wyniku likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach, w budżecie naszego miasta pozostanie ok. 1,2 mln zł rocznie. Przynajmniej 1/3 tej sumy należałoby przeznaczyć na pokrycie kosztów alternatywnych form realizacji zadań gminy własnych lub zleconych, które muszą być wykonywane. O ok. 100 tys. zmniejszą się dochody gminy z nakładanych mandatów. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego gmina musiałaby „kupować” etaty w policji. Tymczasem jak pokazuje doświadczenie gmin pokrywających wydatki dodatkowych dzielnicowych lub tzw. służb ponadnormatywnych, koszt utrzymania jednego dodatkowego etatu policjanta służby patrolowej czy dzielnicowej jest zbliżony do kosztu etatu strażnika miejskiego. Problem w tym, że w policji od wielu lat są już wolne etaty opłacane z rządowych a nie samorządowych środków. Oszczędności z wydatkach budżetu miasta byłyby zatem niewielkie, lub zostały uzyskane kosztem bezpieczeństwa publicznego.

W mojej ocenie akcja referendalna nie została gruntownie przemyślana. Inicjatorzy nie odpowiadają na pytanie jaki będzie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Ząbek po likwidacji Straży Miejskiej oraz jakie zadania publiczne nie będą już wykonywane, a jakie Miasto Ząbki wykupi na zasadach rynkowych. Skoncentrowano się na przekazie typu „strażnicy kosztują krocie, poza tym są źli, wlepiają mandaty i jedzą kebaby”. Obraz ten jest fałszywy i nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w codziennej pracy Straży Miejskiej w Ząbkach.

Jeżeli są uwagi na co pracy Straży Miejskiej w Ząbkach to należy o tym głośno mówić i dyskutować, tak aby efektem tym rozmów była reforma i usprawnienie pracy jednostki oraz ewentualnie przeniesienie punktu ciężkości na określone zadania np. na nowoczesne narzędzia do zwalczania przestępczości takie jak cyfrowy monitoring miejski. Tunele teletechniczne pod linie światłowodowe zostały przecież wybudowane od „unijnymi” ulicami. Naprawiajmy to, co zdaniem niektórych źle funkcjonuje, lecz nie wylewajmy od razu dziecka z kąpielą.  

 SM Ząbki

20 000 wejść na robertswiatkiewicz.pl

Brak komentarzy »

W dniu 7 października 2013 r. pisałem o 10 tysięcznym wejściu na moją stronę internetową. Wystarczyły zaledwie 4 miesiące oraz kilka dni, abym mógł Państwa poinformować, że na moją stronę było już 20 tysięcy wejść. Wczoraj padł swoisty rekord, licznik blogu zliczył w ciągu jednego dnia aż 463 odsłony. Najbardziej popularny były oczywiście informacje dotyczące krytej pływalni w Ząbkach.

Fakt ten wskazuje, iż mój blog samorządowo-prawniczy, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród internautów i stanowi jedno z głównych źródeł wiedzy mieszkańców Ząbek na temat działalności lokalnego samorządu oraz prawa lokalnego.

Zachęcam Państwa do dalszego odwiedzania mojej strony internetowej oraz komentowania publikowanych na blogu treści, jak również formułowania uwag co do czytelności strony oraz jakości prezentowanych informacji.

zapraszam 

Robert Świątkiewicz

RS14.1

 

11,10 sekundy

Brak komentarzy »

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie obiektu krytej pływalni w Ząbkach. Wśród zaproszonych gości byli podwarszawscy parlamentarzyści Jacek Sasin i Andrzej Halicki oraz Krzysztof Strzałkowski wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Lokalne władze reprezentowali Paweł Solis Przewodniczący Rady Powiatu oraz Piotr Uściński Starosta Wołomiński.

Po serii okolicznościowych przemówień, poświęceniu obiektu przez Ks. Proboszcza Edwarda Kowarę i uroczystym przecięciu wstęgi, goście mogli posmakować nowych atrakcji. Oczywiście największą frajdę sprawiał zjazd rurą i licznik wskazujący czas zjazdu. 11,10 sekundy tyle od dziś wynosi nieoficjalny oczywiście rekord zjeżdżalni krytej pływalni. Od jutra od 6 00 wszyscy chętni będą mogli go pobić. Ale popularnością cieszyły się także inne atrakcje jak bicze wodne, jacuzzi oraz sauny. Bardzo dobre wrażenie robią same niecki basenowe, nietypowo wykonane z profilowanej stali szlachetnej. Woda cieplutka od 27  stopni w basenie pływackim do 30 stopni w basenie dla dzieci. Zapraszam.

pływalnia 2014-02-14 17.52.

Nowy cennik usług krytej pływalni w Ząbkach

komentarze 2 »

 

zarządzenie nr 10  2014

bip.zabki.pl/zarzadzenie-nr-0050-10-2014

zarządzenie nr 10  2014pełna treść zarządzenia wraz z cenami w zakładkach poniżej (kliknij cennik)

cennik

cennik

Otwarcie krytej pływalni w Ząbkach – 15 lutego 2014 r.

Brak komentarzy »

Od najbliższej soboty basen otwarty

Właśnie przed chwilą otrzymaliśmy decyzję z pozwoleniem na użytkowanie ząbkowskiego basenu. Zatem w najbliższą sobotę od godziny 6:00 będzie można korzystać z miejskiej pływalni i jej wszystkich dogodności. Dzień wcześniej nastąpi oficjalne przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu. Przypomnę, że oprócz basenu znajudje się tam część rekreacyjna, odnowa biologiczna, squash, kręgielnia, parking podziemny i wiele innych. Życzę miłej i bezpiecznej zabawy. Posiadacze karty „Jestem z Ząbek” mogą liczyć na 25% zniżkę. Cały cennik jest dostępny na stronie operatora i Zarządzenie ws cen na stronie BIP UM Ząbki.
Robert Perkowski.

źródło: robertperkowski.pl/?co=show&nom=1682&topic=od-najbli%C5%BCszej-soboty-basen-otwarty

2013.11.23 Kryta pływalnia

Odpowiedź UM na zapytanie – organizacja ruchu po likwidacji przejazdu

Brak komentarzy »

organizacja ruchu po likwidacji przejazdu

Odpowiedź UM na interpelację – zabezpieczenie mienia miasta w związku z budową 631

Brak komentarzy »

zabezpieczenie mienia miasta w związku z budową 631

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie przystanku Skorupki/Gdyńska

Brak komentarzy »

przystanek Skorupki1przystanek Skorupki2

zapytanie – organizacja ruchu po likwidacji przejazdu

Brak komentarzy »

Ode mnie   do  Biuro Rady – 7 lutego 2014 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
.
W związku z zakładanym oddaniem do użytkowania tunelu drogowego pod torami PKP latem bieżącego roku, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w ramach tej inwestycji  została również opracowana nowa organizacja ruchu dla rejonu skrzyżowania ulic Batorego i Kolejowej oraz ulic 3-go Maja i Piłsudskiego.
W przypadku gdyby taki dokument nie został opracowany wnoszę o jego sporządzenie, ewentualnie o zwrócenie się do zarządcy dróg powiatowych o jego opracowanie.
Z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie przejazdów kolejowych, po oddaniu do użytkowania tunelu w ciągu ulic Orla i Wojska Polskiego, zostanie zlikwidowany obecny przejazd kolejowy w centrum Ząbek. Konsekwencją tego stanu będzie konieczność opracowania projektu oraz wdrożenia nowej organizacji ruchu w rejonie zamkniętego przejazdu.
.
z poważaniem
.
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

słupki Piłsudskiego 2013-12-03

 

Karnety na krytej pływalni

Brak komentarzy »

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ząbki, radni uchwalili szereg regulaminów korzystania z centrum sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach. Jeden z nich dotyczył możliwości korzystania z usług krytej pływalni na podstawie kart karnetowych. Fakt ten oznacza, iż w niedługim okresie czasu w zarządzeniu Burmistrza Miasta – cenniku krytej pływalni powinny pojawić się nowe ceny dotyczące korzystania z usług także na podstawie kart karnetowych.

Obecnie na obiekcie krytej pływalni trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, przygotowujące obiekt do normalnej eksploatacji. Kryta pływalnia powinna zostać oddana do użytkowania w II połowie lutego b.r., po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2013.11.23 Kryta pływalnia