Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie dodatkowego oświetlenia Wiosennej

komentarze 4 »

odpowiedź na interpelację - dodatkowe oświetlenie Wiosennej

SIM

komentarze 3 »

SIM to System Informacji Miejskiej polegający na zastosowaniu jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze ogólnomiejskim. Zazwyczaj SIM obejmuje nazwy ulic i lokalizacji ważnych obiektów miejskich, adresy oraz kierunkowskazy dla ruchu pieszego i drogowego. Wspólną cechą SIM jest jednolitość stosowanych nośników, łatwa rozpoznawalność oraz komunikatywność wpływające na zachowanie ładu wizualnego .

Dotychczas w Ząbkach nie udało się wdrożyć takiego systemu porządkującego przestrzeń publiczną. Na terenach publicznych może spotkać kilka wzorów tablic informacyjnych, zaś w przestrzeni oznakowania budynków prywatnych panuje zupełna dowolność oraz zapożyczenia z warszawskiego SIM.

Może zatem warto uporządkować tą sferę życia publicznego nadając jej jednolity charakter. Na przykład w formie zaproponowanej przeze mnie (plik pdf projekt SIM Ząbki). Zaproponowana kolorystyka nawiązuje do barw ząbkowskiego herbu – bieli orła Kazimierza Jagiellończyka, zieleni topolowego listka oraz czerwieni ceglanego muru. Czekam na Państwa uwagi, opinie i sugestie. Przedstawione w projekcie uchwały wzory tablic mają charakter poglądowy.

Żwirki SIMprojekt SIM Ząbki

ps.

zamiast „Wodokty” powinny być „Bałuty”

Budżet Miasta Ząbki ad. 2014

Brak komentarzy »

Na sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwalony został budżet miasta na przyszły rok. Dochody budżetu zostały ustalone na łączną kwotę 102,5 mln zł, w czego dochody bieżące to 84,9 mln zł, zaś majątkowe 17,6 mln zł. Natomiast poziom wydatków został ustalony w łącznej wysokości 102,1 mln zł, w tym 71,6 mln zł to wydatki bieżące, a 20,5 mln zł to wydatki majątkowe.

Główne pozycje w dochodach miasta zajmują wpływy z podatku od nieruchomości (10,7 mln zł), udział w podatku PIT (34,9 mln zł), subwencja oświatowa (19,5 mln zł) oraz środki Unii Europejskiej (12,7 mln zł).

Główne pozycje dochodowe stanowią niezmiennie oświata i wychowanie (47,4 mln zł) administracja publiczna (8,5 mln zł), pomoc społeczna (6,6 mln zł) oraz lokalny transport zbiorowy (3,5 mln zł).

Wśród wydatków majątkowych w dalszym ciągu dominuje budowa tunelu drogowego pod torami PKP (12,7 mln zł) oraz rozliczenie budowy krytej pływalni (5,3 mln zł). W nadchodzącym roku powinny również ruszyć realizacje ulic: Piastowskiej, Kombatantów, Malczewskiego, Zimnej, Jeziornej i Błękitnej oraz Bortnowskiego, Żwirki i Rómmla.

UM miasto3.11

Referendum w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej

Brak komentarzy »

W dniu 23 grudnia b.r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ząbki, na wniosek ponad 2600 mieszkańców, referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin przeprowadzenia referendum został wyznaczony na dzień 23 lutego 2014 r. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum pomiędzy godzinami 7.00 a godz. 21.00.

Straż Miejska foto

Grudniowy maraton radnych

Brak komentarzy »

Jak zwykle w grudniu każdego roku radni mają najwięcej pracy, ale w tym roku jak nigdy to widać. Dotychczas odbyły się trzy sesje 3, 16 i 23 grudnia. Okazuje się, iż to jednak nie koniec. Na dzień przed sylwestrem, 30 grudnia, radni spotkają się jeszcze raz, na sesji nadzwyczajnej. Początek sesji został zaplanowany na godzinę 15 00, zaś w porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013;

2)  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;

3) uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych.

herb miasta Ząbki

Życzenia świąteczne

Brak komentarzy »
Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki, upłyną Wam piękne chwile Wigilii. Ze wspólnie odśpiewanymi kolędami, z rodziną przy stole, w kochającym, pełnym miłości gronie.
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny Wieczór upłynął Wam w szczęściu i radości, przy staropolskich kolędach, daniach wigilijnych i zapachu świerkowej gałązki.
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Robert Świątkiewicz.
choinka2
źródło foto: Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów
autor foto: Briho

Niuanse prawa samorządowego – gminne jednostki to odrębni podatnicy VAT

Brak komentarzy »

www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/mf-gminne-jednostki-to-odrebni-podatnicy-vat,55294.html

GP1

Interpelacja – bilety rodzinne na krytej pływalni ?

komentarze 2 »

Ode mnie   do  biuro.rady@zabki.pl – 15 grudnia 2013 r.

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
.
Szanowny Panie Burmistrzu
.
W związku z licznymi pytaniami i wnioskami mieszkańców naszego miasta, zwracam się z prośbą o wprowadzenie do cennika usług krytej pływalni, nowych kategorii biletów tj. biletów rodzinnych, biletów dla grup zorganizowanych, wejść wakacyjnych i w okresie ferii zimowych, wejść bez ograniczeń czasowych oraz karnetów. Tego typu bilety oferujące m. in. zniżki dla rodzin wielodzietnych funkcjonują np. na obiekcie krytej pływalni w Wołominie.
Proszę również o udzielenie pisemnej odpowiedzi, czy na terenie pływalni będą obowiązywać karty typu benefit multisport ?
.
z poważaniem
.
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
pływalnia 2

cennik krytej pływalni w Ząbkach

komentarze 3 »

zarządzenie pływalnia

Przyszła kadencja pod dominacją rozbudowy bazy oświatowej ?

Brak komentarzy »

Od kilkunastu lat liczba mieszkańców Ząbek powiększa się o ok. 1000 osób rocznie. Jeszcze 1995 r. w naszym mieście mieszkało ok. 15 tys. osób, dzisiaj jest to prawie 30 tysięcy tylko zameldowanych osób. Z reguły są to młode rodziny. Po zaledwie osiemnastu latach liczba ludności praktycznie podwoiła się. A mówimy tylko o oficjalnych statystykach obejmujących osoby które dopełniły obowiązku meldunkowego.

Skutkiem tych zmian demograficznych jest permanentny problem związany z bazą oświatową w Ząbkach. Dodatnie saldo oraz struktura migracji ludności do naszego miasta powoduje, iż ząbkowski samorząd musi co pewien czas rozbudowywać lub budować całkiem nowe obiekty oświatowe.

Problem ten dostrzegają także władze miasta, które na ostatnich, grudniowych spotkaniach z mieszkańcami zaprezentowały kierunki działań które podejmą w najbliższych latach, celem zmniejszenia problemów związanych z dostępnością do edukacji przedszkolnej oraz zmianowością pracy szkół.   

Na pierwszy plan wysuwają się dwie inwestycje. Pierwsza to związana z budową nowych osiedli w południowej części miasta, konieczność rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3. Dzięki porozumieniu z developerem firmą LCCorp aktualnie opracowywany jest projekt budowlany zakładający dwukrotne powiększenie obecnego budynku szkolnego, wzdłuż ulicy Kościelnej. Wiosną przyszłego roku projekt ten powinien zostać przekazany władzom miasta w celu uzyskania przez Urząd pozwolenia na budowę, co jednocześnie umożliwiłoby rozpisanie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych w 2015 r. Koszt rozbudowy wstępnie szacowany jest na ok. 8-10 mln zł.

 

Drugą inwestycją oświatową jest budowa całkiem nowego przedszkola. Konieczność budowy nowego obiektu podyktowana jest zmianami w obowiązujących przepisach dotyczących systemu oświaty. Od 1 września 2016 r. każda gmina w Polsce będzie musiała obowiązkowo zapewnić wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat wychowanie przedszkolne. Fakt ten wymusza na naszym mieście inwestowanie w bazę przedszkolną. Dzisiaj nie ma jeszcze precyzyjnych planów ani lokalizacji dotyczącej tej inwestycji. Najbardziej prawdopodobnym miejscem jest prawie hektarowa działka którą dysponuje gmina u zbiegu ulic Sowińskiego i Nowej w pobliżu boiska GP2. Do projektu budżetu Miasta Ząbki na 2014 r. Komisja Finansów i Budżetu zgłosiła poprawkę w sprawie przeznaczenie 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy przedszkola Nr 4. Wniosek ten wraz z całością projektu budżetu będzie głosowany na sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia b.r. Koszt budowy jednego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci szacowany jest na nieco poniżej 1 mln zł. Zaspokojenie całości potrzeb związanych z oświatą przedszkolną może wynosić nawet 17 mln zł.  

 

Kolejnymi inwestycjami oświatowymi, o których wspomina Burmistrz jest budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Obecna sala jest zdecydowanie zbyt mała jak na potrzeby ten jednostki. Z reguły koszt typowej sali gimnastycznej to 3-4 mln zł, w zależności od wielkości i wyposażenia. Większe hale widowiskowo-sportowe są znacznie droższe, koszt ich budowy to już 15-20 mln zł.

W dalszej perspektywie czasowej wymieniana jest również budowa całkiem nowej szkoły podstawowej Nr 4 w południowej części miasta. Najbardziej prawdopodobną lokalizacją wydaje się tutaj obszar przeznaczony w studium uwarunkowań pod budownictwo oświatowej tj. działki położone u zbiegu Dzikiej i Andersena.       

SP3.11foto. R. Świątkiewicz