Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Odpowiedź na interpelację – ul. Kopernika

1 komentarz »

teksty zmiany planów miejscowych dla wybranych fragmentów Ząbek – etap uwag

komentarze 2 »

projekt_tekst_Cmentarz_Pilsudskiego

projekt_tekst_Dzika_Andersena

projekt_tekst_Krucza_Wronia

projekt_tekst_Ogrodki_dzialkowe

projekt_tekst_Powstancow_Zolnierska

projekt_tekst_Szpital_Drewnica

ZABKI_Drewnica_II_08_2013_tekst

Ząbki_rejon MOSiR_projekt zmiany planu_uchwała

Ząbki_rejon ul Stefczyka_projekt zmiany planu_uchwała

Niuanse prawa samorządowego – Sąd Najwyższy zajmie się fotoradarami straży miejskich

Brak komentarzy »

Do Sądu Najwyższego trafiła pierwsza kasacja w sprawie ukarania kierowcy przez straż miejską na podstawie zdjęć ze stacjonarnego fotoradaru – poinformowała Prokuratura Generalna. W ocenie PG straże miejskie nie mają prawa wykorzystywać takich urządzeń.

„W prawie karnym konkretne kompetencje organów (w tym straży miejskich – PAP) muszą być określone w sposób niebudzący wątpliwości, a nie wynikać z domniemań, albowiem jest to jeden z podstawowych standardów rzetelnego procesu” – wskazano w kasacji.

Tym samym prokurator generalny Andrzej Seremet podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone przed kilkoma tygodniami w odpowiedzi na zapytania komendantów niektórych straży miejskich w kraju. Według PG uprawnienia straży miejskich odnośnie do kontroli fotoradarowej zostały w przepisach ograniczone tylko do możliwości wykorzystywania przenośnych urządzeń rejestrujących lub znajdujących się w stojącym pojeździe, na którym urządzenie to zostało zainstalowane.

Przeciwko takiemu stanowisku zaprotestowała wówczas Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. „Już pobieżna analiza przepisów Prawa o ruchu drogowym w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, że na dzień dzisiejszy jedyną, obok Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), instytucją upoważnioną do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest straż gminna lub miejska” – wskazywała wówczas Rada.

W skierowanej do SN kasacji prokurator generalny wniósł o uchylenie wyroku podzielającego wykładnię straży miejskiej i wymierzającego grzywnę 500 zł jednemu ze szczecińskich kierowców. Tamtejszy sąd rejonowy w lutym uznał, że kierowca wjechał na skrzyżowanie, mimo czerwonego światła. Wyrok ten podtrzymał w maju sąd okręgowy. Według PG sprawa powinna być jednak umorzona, gdyż sprawę do sądu wniósł nieuprawniony podmiot, czyli straż miejska.

Zdaniem prokuratora generalnego z przepisów Prawa o ruchu drogowym – które w kwestiach odnoszących się do fotoradarów zmieniono w 2010 r. – wynika, że strażom miejskim świadomie nie przyznano uprawnienia do wykonywania kontroli z wykorzystaniem fotoradarów stacjonarnych. Jak dodano w kasacji ustawa regulując funkcjonowanie centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD) nie wymieniła straży miejskich, co „bezspornie oznacza, że do wymienionego systemu organ ten nie należy”.

„Jak ma funkcjonować centralny system nadzoru ruchu drogowego bez włączenia w jego struktury licznych fotoradarów stacjonarnych użytkowanych przez straże gminne i miejskie” – pyta w kasacji PG. Uprawnienia do użytkowania takich urządzeń – jak zaznaczono – ma więc jedynie ITD.

Zdaniem PG wszelkie naruszenia przepisów zarejestrowane przez stacjonarne fotoradary będące w dyspozycji straży miejskich powinny być przekazywane policji, która może prowadzić czynności wyjaśniające i m.in. kierować następnie wnioski do sądu. „Tak więc dobro wymiaru sprawiedliwości w żadnym razie nie poniesie z tego tytułu jakiegokolwiek uszczerbku, tym bardziej, że w przeszłości zadania te wykonywała właśnie policja, posiadając w tym zakresie profesjonalne służby” – dodano w kasacji.

Orzeczenia sądów w tej kwestii nie są jednoznaczne. Część – podobnie jak szczeciński sąd, którego wyroku dotyczy kasacja PG – w takich przypadkach uznaje winę kierowców; inne nie wymierzają grzywien kierowcom, uznając brak uprawnień straży miejskiej w takich sprawach.

Źródło: Polska Agencja Prasowa / www.lex.pl

wniosek – organizacja ruchu ul. Kopernika

1 komentarz »

Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

 

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku z prośbami mieszkańców Ząbek zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie analizy poprawności organizacji ruchu na ulicy Kopernika, w szczególności w okolicy skrzyżowania z ul. Powstańców. W wypowiedzi mieszkańców wynika, iż w godzinach porannego i wieczornego szczytu komunikacyjnego na wysokości bloku Dozbudu, w związku z parkowaniem pojazdów przy budynku Kopernika 38, dochodzi na niebezpiecznych sytuacji drogowych, wymuszania pierwszeństwa lub jazdy pod prąd przeciwnym pasem ruchu.

Proszę o rozważenie wprowadzenia ograniczenia poruszania się pojazdów do ruchu w jednym kierunku lub wprowadzenia zakazów parkowania w newralgicznych miejscach tej ulicy.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Zmiany planów miejscowych dla wybranych fragmentów Ząbek – etap uwag

1 komentarz »

projekt_rysunek_Cmentarz_Pilsudskiego

projekt_rysunek_Dzika_Andersena

projekt_rysunek_Krucza_Wronia

projekt_rysunek_Ogrodki_dzialkowe

projekt_rysunek_Powstancow_Zolnierska

projekt_rysunek_Szpital_Drewnica

projekt rysunek_rejon MOSiR

projekt rysunek_rejon ul Stefczyka

wniosek – sygnalizacja świetlna na ul. Skorupki / Sosnowa

Brak komentarzy »

Ode mnie   do:  Biuro Rady

Pan Robert Perkowski

Burmistrz Miasta Ząbki

.

Szanowny Panie Burmistrzu

W związku przystąpieniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do opracowywania projektu budżetu na 2014 r. oraz w związku z licznymi uwagami mieszkańców, o niebezpiecznych sytuacjach i zdarzeniach drogowych na skrzyżowaniu  DW 634 z ulicami Langiewicza i Sosnowa, zwracam się z prośbą o skierowanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, wniosku o zaprojektowanie oraz wykonanie w 2014 r. sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Wybudowany z środków Unii Europejskiej szlak komunikacyjny, łączący ulicę Powstańców ze stacją kolejową w Ząbkach (Maczka, Kosynierów, Gajowa, Sosnowa, Langiewicza) jest uczęszczaną arterią drogową, stanowiącą alternatywę dla zakorkowanej DW 631. Niestety ale brak świateł w drodze wojewódzkiej 634 negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w tym rejonie miasta.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

 

Zabki rondo Gajowa

Odpowiedź UM na interpelację w sprawie zbiornika retencyjnego przy Sosnowej

Brak komentarzy »

robertswiatkiewicz.pl/wniosek-zbiornik-retencyjny-sosnowa/

MZDW ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Żołnierskiej

komentarze 3 »

W dniu 6 lipca b.r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Żołnierskiej, stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej 631. Przebudowany ma zostać cały fragment od granicy z Warszawą do ronda na granicy Zielonki i Ząbek włączając w to również samo rondo do standardu 2×2. Łączna długość odcinka drogi przewidzianej do przebudowy przekracza 2,1 km. Wartość zamówienia została oszacowana przez MZDW na 26.124.935,77 mln Euro netto.   

Dla mieszkańców Ząbek przebudowa drogi będzie miała dwojakie skutki. Dobudowanie drugiego pasa ulicy po stronie Ząbek bez wątpienia spowoduje, iż przemieszczanie się tą drogą stanie się znacznie szybsze i wyraźnie bezpieczniejsze. Co prawda w sposób znaczący zwiększy się prędkość samochodów, ale dzięki planowanym ekranom akustycznym hałas pojazdów powinien zostać choć trochę obniżony. Rozbudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Szwoleżerów, zaś sama ulica poszerzona na końcowym odcinku. Przebudowane rondo 631/634 będzie posiadało po trzy pasy ruchu. Z drugiej strony mieszkańców południowej części Ząbek czekać będą utrudnienia, gdyż zostanie zlikwidowany lewoskręt umożliwiający wjazd z ul. Powstańców, jak również bezpośrednie połączenia z ulicami Andersena i Gajowa.   

MZDW oczekuje złożenia ofert potencjalnych wykonawców do dnia 24 września 2013 do godz. 10:00. Projekt jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych przetargiem została wyznaczony na 30 czerwca 2015 r.

W przypadku równoległego wybudowania przez Warszawę swojego odcinka ulicy Żołnierskiej, za dwa lata możliwy byłby sprawny przejazd dwupasmówką od ronda w Zielonce aż do samej ul. Marsa.

Plany na http://siskom.waw.pl/DW631.htm

 

wniosek – stan ul. Wiosennej

Brak komentarzy »

Ode mnie   do:  Biuro Rady – 11 września 2013 r.


Pan Artur Murawski

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z prośbą o dokonanie oceny stanu technicznego pasa drogowego ulicy Wiosennej pod kątem istnienia zagrożenia zalewania garaży podziemnych w budynkach mieszkalnych, przez wody opadowe i roztopowe spływające z tego pasa drogowego oraz z uwagi na brak twardej podbudowy o analizę przejezdności tej ulicy w okresie jesienno-zimowym (błoto, nierówności).

Jednocześnie proszę o sprawdzenie czy wystające ponad powierzchnię gruntu studnie kanalizacyjne nie stanowią zagrożenia dla ruchu pojazdów. Będę zobowiązany za udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną.

 z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

Odpowiedź UM na interpelację – organizacja ruchu Piłsudskiego

Brak komentarzy »

kliknij aby powiększyć

robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-organizacja-ruchu-na-ul-pilsudskiego/