Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Wiosenna po raz drugi

1 komentarz »

W dniu 29 sierpnia 2013 r. na stronach Urzędu Miasta Ząbki zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy ul. Wiosennej. Okazało się bowiem, iż umowa z wyłonionym w przeprowadzonym kilka miesięcy temu przetargu nieograniczonym Wykonawcą została przez Urząd Miasta rozwiązana.

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie ulicy o długości 270 i szerokości 5 metrów, chodniki, wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Pod ulicą ma powstać kanalizacja teletechniczna służącą przyszłemu monitoringowi miejskiemu. Z uwagi na mało stabilne podłoże pasa drogowego ulicy Wiosennej, jej jezdnia ma posiadać wzmocnioną konstrukcję składającą się z 20 centymetrowej podbudowy z tłucznia kamiennego, 7 cm podbudowy mineralno-bitumicznej, 6 cm warstwy wiążącej oraz 4 cm asfaltowej warstwy ścieralnej. Projekt budowlany nie obejmuje kanalizacji deszczowej, która została już wybudowana przez firmę Ciał-bud.
Zgodnie z ogłoszeniem całość prac budowlanych powinna zostać zakończona do dnia 30 maja 2014 r. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do dnia 13 września b.r.

foto: R. Świątkiewicz

Wniosek – słupki na Poniatowskiego

komentarze 2 »

Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki

Szanowny Panie Burmistrzu

Zwracam się z ponowną prośbą o prawidłowe ustawienie słupków betonowych w ciągu ul. Poniatowskiego, w sposób uniemożliwiający parkowanie pojazdów bezpośrednio przy schodach na pasaż Orla. Obecnie samochody podjeżdzają prawie pod same schody i stanowią utrudnienie dla pieszych, matek z małymi dziećmi w wózkach oraz osób niepełnosprawnych.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki

foto: R. Świątkiewicz

Wniosek – studnia chłonna

Brak komentarzy »
Pan Robert Perkowski
Burmistrz Miasta Ząbki
Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się z wnioskiem o zaprojektowanie i wybudowanie studni chłonnej w pasie ulicy Kołłątaja na wysokości posesji nr 13 i 15. Przed tymi posesjami zostały zlokalizowane miejsca parkingowe. Niestety ale spadek nowo wyremontowanej jezdni powoduje, iż nawet po stosunkowo niewielkich opadach deszczu w tym miejscu zbiera się woda deszczowa, która nie może nigdzie odpłynąć.W efekcie tworzy się duża kałuża utrudniająca wysiadanie z samochodów. W sezonie zimowych gromadząca się w tym miejscu woda może zamarzać i przyczyniać się do niszczenia nowej warstwy asfaltowej.
z poważaniem
Robert Świątkiewicz
radny Miasta Ząbki
foto: R. Świątkiewicz

Zmiana trasy linii „Ząbki-1”

Brak komentarzy »

W związku z remontem nawierzchni na ul. Piłsudskiego i zamknięciem tej ulicy dla ruchu w dniach 17-18 sierpnia (sobota i niedziela) autobus linii „Ząbki-1” pojedzie objazdem ulicami Skrajną, Zycha i Warszawską po czym wróci na standardową weekendową trasę (ks. Skorupki, Poniatowskiego, Targowa, Batorego ….).

Na trasie objazdu autobus linii „Ząbki-1” zatrzyma się na przystankach Skrajna i Zycha oraz „na żądanie” również na: tymczasowym przystanku linii 145 wytyczonym na trasie objazdu oraz na przystanku Warszawska 02.

W dniu 16 sierpnia (piątek) linia Ząbki 1 kursuje wg rozkładu dla dnia roboczego. W dniach 17-18 sierpnia przystanki „Cmentarz” i „Szwoleżerów” na ul. Piłsudskiego zostają zawieszone.


Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Miasta Ząbki

Źródło: http://www.zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1616&menu_id=0

Niuanse prawa samorządowego – wyłącznie rada gminy może ustalać wysokość opłat za świadczenia przedszkoli

Brak komentarzy »

Rada gminy nie może przekazywać (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji do ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli, na rzecz innego podmiotu – orzekł WSA w Poznaniu.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę. W jednym z zapisów rada ustaliła, iż zasady korzystania z usług publicznego przedszkola, zakres świadczeń – w tym zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zasady pobielania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Prokurator wniósł do WSA skargę na uchwałę rady miejskiej. Organ zarzucił, iż uchwała reguluje kwestie zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorami przedszkoli a rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci.

W odpowiedzi rada wskazała, iż zapis uchwały nie stanowi przeniesienia kompetencji rady gminy na dyrektorów przedszkoli. Rada wypełniła bowiem delegację do określenia wysokości opłaty ustalając ją w innym paragrafie zaskarżonej uchwały i nie upoważniła dyrektorów przedszkoli do ustalania wysokości tej opłaty.

WSA rozpatrując sprawę zwrócił uwagę, iż zawarte w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty upoważnienie dla rady gminy nie obejmuje swym zakresem możliwości przekazywania (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji do ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli, na rzecz innego podmiotu. Nie upoważnia też do wskazania przez radę innej, niż akt prawa miejscowego, formy aktu ustalającego takie opłaty. Ponadto jak słusznie zauważył prokurator kwestia zawierania umów cywilno – prawnych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami nie mieści się w zakresie kompetencji wynikającej z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie:

Wyrok WSA w Poznaniu z IV SA/Po 556/13, nieprawomocny

Źródło:

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/wylacznie-rada-gminy-moze-ustalac-wysokosc-oplat-za-swiadczenia-przedszkoli

 

Prace remontowe na ul. Piłsudskiego w nocy z 13 na 14 sierpnia

Brak komentarzy »

Starostwo Powiatowe w Wołominie informuje, że w nocy z 13 na 14.08.2013 r. na ulicy Piłsudskiego w Ząbkach będą prowadzone prace remontowe polegające na frezowaniu nawierzchni drogi.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wyłożenie zmian planu miejscowego do publicznego wglądu

Brak komentarzy »

kliknij aby powiększyć

Tor rolkowy w Ząbkach

Brak komentarzy »

Na piątkowej sesji Rady Miasta, Robert Perkowski Burmistrz Ząbek poinformował radnych, iż Urzędowi Miasta udało się pozyskać dotację na pokrycie części kosztów budowy toru rolkowego, który powstałby w około Parku Miejskiego. Koszt powyższej inwestycji został wstępnie oszacowany na 270 tys. zł, z czego 190 tys. zł pokryje pozyskana dotacja.

źródło foto. www.trojmiasto.pl

 

 

Cena wody w dół, ścieki bez zmian

Brak komentarzy »

Po przeszło dwóch latach Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach złożyło do Rady Miasta wniosek o zatwierdzenie nowych taryf za wodę i ścieki. Po przeprowadzeniu racjonalizacji lub restrukturyzacji wydatków Spółki, przedsiębiorstwu udało się obniżyć cenę wody dla gospodarstw domowych o 17 groszy oraz zachować dotychczasową cenę ścieków. Od 1 września cena m3 wody wyniesie 6,01 zł netto, zaś ścieków 7,99 zł netto. O ile z uwagi na brak własnego ujęcia, cena wody w dalszym ciągu będzie najwyższą sposób gmin Powiatu Wołomińskiego, to cena ścieków będzie już niższa niż w Markach, Zielonce, Kobyłce czy Wołominie.

 

Budowa tunelu przechodzi na północną stronę

Brak komentarzy »

Z dniem 1 sierpnia 2013 r. pociągi kursujące na linii wołomińskiej przeniosły się na tor północny. Po stronie południowej torowiska zostały już bowiem wykonane wszystkie prace konstrukcyjne. Odtworzone zostały same tory, jak również gruntownie wyremontowana południowa część peronu. Nowa krawędź peronu jest nieco niższa od dotychczasowej z uwagi na jej przystosowanie do parametrów technicznych nowoczesnego taboru kolejowego. Teraz prace budowlane przeniosą się na część północną oraz na ulicę Orlą. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy tunelu tor północny będzie zamknięty przez ok. 4 miesiące. Na zakończenie wszystkich prac budowlanych poczekamy jednak prawie do końca 2014 r.