Robert Świątkiewicz – Radny Miasta Ząbki

radca prawny, radny 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

XXXIX Sesja Rady Miasta

1 komentarz »

Na dzień 4 kwietnia 2013 r. została zwołana przez Przewodniczącego Rady, XXXIX Sesja Rady Miasta. Rozpoczęcie sesji zaplanowano na godz. 16.30. Miejscem obrad radnych będzie tradycyjnie sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał:

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok.
2. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki udzielanej Powiatowi Wołomińskiemu na dofinansowanie jego zadania polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy na 2013 rok.
4. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
15. Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. gospodarczych i komunalnych na rok 2013.
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Inwestycyjnej na rok 2013.

Z treścią projektów uchwał można zapoznać się na:
bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xxxix

Utrudnienia na linii Warszawa Wileńska – Małkinia – komunikat Kolei Mazowieckich

Brak komentarzy »

Ze względu na rozpoczynające się 14 kwietnia 2013 r. prace związane z budową tunelu drogowego pod torami kolejowymi w Ząbkach, zlecone przez Miasto Ząbki, wystąpią duże utrudnienia w ruchu kolejowym na linii Warszawa Wileńska – Małkinia.
Umowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach” została podpisana przez władze Miasta Ząbki w październiku 2012 r. Głównym celem przebudowy tego odcinka jest poprawa bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2014 r.

W czasie zamknięcia torów na linii KM6, które nastąpi w terminie 14 kwietnia 2013 r. – 30 listopada 2013 r., nastąpią poniższe zmiany:
– pociągi będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy, przez co wydłuży się ich czas przejazdu,
– część pociągów zostanie odwołana – w dni robocze będą odwołane łącznie 34 pociągi, w tym 20 pociągów w relacji Wołomin – Warszawa Wileńska (wszystkie pociągi w tej relacji) oraz 14 pociągów w relacji Tłuszcz – Warszawa Wileńska, natomiast w weekendy odwołanych zostanie 5 pociągów, z czego 2 pociągi w relacji Warszawa Wileńska – Wołomin, zaś pozostałe 3 pociągi w relacji Warszawa Wileńska – Tłuszcz.
– Zdajemy sobie sprawę ze skali utrudnień, jakie czekają naszych podróżnych. Jako przewoźnik staraliśmy się więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ograniczyć je na tyle, na ile pozwalają nasze możliwości techniczne – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu Spółki, dyrektor handlowy.
Pociągi KM będą kursować w zwiększonym zestawieniu, tzn.: w 3 EN57 – 40 pociągów, w 2 EN71 – 12 pociągów, w 2 EN57 – 23 pociągi oraz poza godzinami szczytu w 1 EN57 – 5 pociągów. Spółka dołożyła też starań, by pasażerowie korzystający z pociągów kursujących na tym odcinku byli dobrze poinformowani o utrudnieniach. Od 26 marca na Dworcu Warszawa Wileńska dystrybuowane są ulotki informacyjne, dotyczące utrudnień oraz zawierające numer telefonu, pod który pasażerowie mogą dzwonić w celu uzyskania informacji.
Ze szczegółowym rozkładem jazdy pociągów podróżni mogą się zapoznać na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”.

Dodatkowych informacji udziela:
Donata Nowakowska – Rzecznik Prasowy „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl; tel.: 22 473 75 51, 661 929 207.

Źródło:
www.mazovia.pl/komunikaty/art,1732,utrudnienia-na-linii-warszawa-wilenska-malkinia-komunikat-kolei-mazowieckich.html

Dyżur radnego przełożony na 8 kwietnia

Brak komentarzy »

Szanowni Państwo

 

W związku z faktem, iż termin najbliższego dyżuru radnego wypada w wielkanocny poniedziałek, uprzejmie informuje, że zostaje on przeniesiony na dzień 8 kwietnia b.r. (poniedziałek).  Miejsce oraz godziny dyżuru nie ulegają zmianie.

z poważaniem

Robert Świątkiewicz

Radny Miasta Ząbki

Będzie rezerwa pod tramwaj do Ząbek

Brak komentarzy »

Warszawscy urzędnicy rozpoczęli procedurę wprowadzania zmian do podstawowego dokumentu polityki przestrzennej miasta. Chcą w nim wpisać trzy nowe trasy tramwajowe, w tym do Ząbek. Propozycje Tramwajów Warszawskich na tym się nie kończą.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ukazało się w tym miesiącu. Znalazło się w nim między innymi miejsce na trzy nowe odcinki tras tramwajowych.  Są to:
1) przedłużenie linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej, św. Wincentego i Głębockiej, w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy Mostu Północnego;
2) przedłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol do ul. Płochocińskiej z przeniesieniem pętli w rejon hal targowych Marywilska;
3) przedłużenie linii tramwajowej od Dworca Wschodniego ulicami: Nowo-Kijowską, Księcia Ziemowita i Swojską, w kierunku Ząbek;

O pierwszych dwóch trasach „Rynek Kolejowy” informował wielokrotnie. Przetarg na koncepcję przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka – Trasa Olszynki Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego wygrała przed rokiem spółka DHV. Na Annopolu ma za to powstać nowa zajezdnia Tramwajów Warszawskich. Bardziej zagadkową inwestycją jest budowa tramwaju do Ząbek.
Pomysł budowy trasy tramwajowej do Ząbek pojawił się w latach 2006-2007 roku – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Michał Powałka. – Pomysłodawcą był burmistrz Ząbek. Zlecił on opracowanie wstępnego studium dla takiej trasy, uwzględniającej jej przebieg w przedłużeniu ul. Kijowskiej (Trasa Świętokrzyska) i tzw. ulicy Nowo-Ziemowita. Studium potwierdziło zasadność budowy takiej trasy, oszacowało jej koszty i zaproponowało lokalizację trasy, pętli, przystanków – opowiada.
Inwestycja nie została rozpoczęta z powodu braku jej finansowania. Część tej trasy miałaby powstać na terenie Ząbek. – Pojawia się więc naturalne pytanie o partycypacje w kosztach tej gminy – tłumaczy rzecznik. – Rezerwy pod nią są jednak konsekwentnie zapisywane w powstających planach miejscowych, także projekt ul. Nowokijowskiej uwzględnia szeroki pas dzielący – rezerwę pod torowisko oraz tunel pod linią kolejową Warszawa – Gdańsk (jako jedną z naw tunelu drogowego) – wyjaśnia Powałka. Gdyby ta ulica powstała, znacząco ułatwiłoby to realizację takiego tramwaju od strony technicznej.
Pozostają jednak do rozstrzygnięcia kwestie finansowe i organizacyjne – pokrycie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji jak i wyłonienie firmy, która by te działania prowadziła – Mogłyby to być oczywiście Tramwaje Warszawskie, pod warunkiem podpisania odpowiedniego aneksu do umowy wieloletniej – zapewnia Michał Powałka. (…)
Źródło:
www.rynek-kolejowy.pl/42500/Bedzie_rezerwa_pod_tramwaj_do_Zabek.htm

więcej na:
siskom.waw.pl/kp-tramwaj_zabki.htm
źródło foto: UM Warszawa

Dolcan z nowym Prezesem Zarządu

Brak komentarzy »

Firma Dolcan, jeden z największych deweloperów na rynku, ma nowego Prezesa Zarządu. Został nim Tomasz Panabażys. Spółka działa na rynku ogólnopolskim. W 2013 r. deweloper planuje wprowadzić do sprzedaży ok. 600 nowych mieszkań.

Tomasz Panabażys objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Dolcan. Z branżą nieruchomości związany jest od wielu lat. Przez ostatnie lata pracował z firmie JW. Construction, w której pełnił funkcję wiceprezesa i członka zarządu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą zarówno od strony operacyjnej, także w zakresie znajomości specyfiki spółki giełdowej, jak również planowania strategicznego. Od wielu lat specjalizuje się w działaniach związanych z pionem sprzedaży w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Jego doświadczenie obejmuje także zarządzanie i planowanie z obszaru finansów: w tym bieżącą analizę i planowanie budżetu firmy, udział w spotkaniach z akcjonariuszami spółki oraz partnerami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne). W czasie dotychczasowej pracy zawodowej odpowiadał także za pracę i rozwój działów: prawnego i logistyki. Kierował także działaniami w związku z wdrażaniem i realizacją systemów operacyjnych jak m.in. SAP, oraz systemów jakościowych ISO. Nowy prezes ukończył Wyższą Szkołę Biznesu i Administracji w Warszawie oraz studia MBA przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

– Objęcie sterów w firmie Dolcan to dla mnie duże wyzwanie, gdyż rynek mieszkaniowy ma przed sobą kilka dość trudnych miesięcy. Wierzę jednak, iż moje dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu firmą, także w trudnych dla branży momentach, i potencjał spółki Dolcan pozwolą osiągnąć w najbliższym roku i kolejnych latach bardzo dobre wyniki – komentuje Tomasz Panabażys.

Nowy prezes będzie nadzorował firmę, która realizuje swoje projekty deweloperskie w 8 miastach: Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Kozienicach, Bydgoszczy, Częstochowie, Ząbkach i Markach. W chwili obecnej firma prowadzi 18 projektów, w różnym stopniu realizacji. Są to: mieszkania, domy, apartamenty, mieszkania bezczynszowe, a także lokale usługowo-biurowe oraz galerie handlowe. W segmencie mieszkań w sprzedaży spółka posiada obecnie blisko 1.000 mieszkań.

Właścicielem spółki jest Sławomir Doliński, który pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poza działalnością na rynku mieszkaniowym firma działa także w segmencie hoteli i apartamentów na wynajem sprzedawanych w systemie condo, rozwija projekty w segmencie galerii handlowych. Posiada własną sieć hurtowni materiałów budowlanych, żwirownię, oraz tereny rekreacyjne ze stawami. Jest także właścicielem klubu piłkarskiego z pierwszej Ligii – Dolcan Ząbki.  Grupa zatrudnia ok. 200 osób.

Rok 2012 grupa wstępnie zamknęła wynikiem przekraczającym 180 mln zł przychodu oraz sprzedażą na poziomie blisko 400 mieszkań.
Źródło:
www.dolcan.com.pl/informacje-prasowe

Wspólny bilet zostaje przynajmniej do końca czerwca

Brak komentarzy »

Bez 47% podwyżki, na dotychczasowych warunkach – „Wspólny Bilet” na terenie powiatu wołomińskiego utrzymany! Nasi mieszkańcy również po 31 marca br. będą korzystać z tego komunikacyjnego udogodnienia.

Dzisiaj w tej sprawie do porozumienia doszli Dyrektor ZTM Leszek Ruta oraz Starosta wołomiński Piotr Uściński.

ZTM zgodził się na naszą propozycję – „Wspólny Bilet” będzie obowiązywał przynajmniej do końca czerwca br. – na takich samych zasadach jak wcześniej i bez pierwotnie żądanej przez ZTM 47% podwyżki.

W tym czasie będą toczyły się dalej podjęte rozmowy i pertraktacje.  Rozmowy z ZTM były prowadzone przy akceptacji władz miast leżących na trasie kolejowej.  Pozostaje teraz jeszcze tylko sformalizowanie umowy, podpisanie stosownych aneksów do porozumienia.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie funkcjonowania Wspólnego Biletu zarówno na odcinku łączącym Zagościniec z Warszawą Wileńską, jak i na odcinku łączącym Zagościniec z przystankiem Warszawa Rembertów. Od 1 marca 2012 roku stroną porozumienia dla ZTM jest powiat wołomiński. Na realizację tego zadania powiat uzyskuje wsparcie finansowe od gmin Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin. Podstawą do rozliczeń między ZTM a powiatem jest tzw. pociągokilometr.

Przez kolejne trzy miesiące za każdy za pociągokilometr stawka będzie wynosiła tak samo jak w ubiegłym roku – czyli 19,20zł .

Rzeczywisty koszt funkcjonowania Wspólnego Biletu będzie obliczany na podstawie liczby pociągokilometrów pomnożonych przez tę stawkę. Powiat wraz z gminami będzie pokrywał 32,5 proc. tych kosztów.

Piotr Kaczorek,

Rzecznik Prasowy Starostwa wołomińskiego

http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=712

 

Likwidacja przejścia dla pieszych przez tory PKP

Brak komentarzy »

Wykonawca  tunelu drogowego w Ząbkach informuje, że w związku z budową tunelu od dnia 18.03.2013 będzie zlikwidowane przejście piesze na peron stacji usytuowane w ciągu ulic Wojska Polskiego i Orlej. lokalizacja przejścia pieszego ~`6.860 km drogi kolejowej nr 21.

Trasa pieszych2

www.zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1303&menu_id=0

Niuanse prawa samorządowego – dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Brak komentarzy »

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wynika z pisma z dnia 12 marca 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (WA-0250/3/13).

Jednakże, jak wskazuje RIO w Katowicach, środki te mogą być wykorzystywane przez przedszkola wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. Wydatki bieżące są zdefiniowane w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), natomiast ich szczegółowa klasyfikacja obejmująca m .in. rodzaj wydatku jest ujęta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Źródło: www.katowice.rio.gov.pl

Odpowiedź na interpelację w sprawie oznakowania ulicy Langiewicza

Brak komentarzy »

robertswiatkiewicz.pl/interpelacja-skrzyzowanie-langiewicza-lipowa/

zeznania podatkowe PIT w Ząbkach

Brak komentarzy »

Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku na terenie Urzędu Miasta Ząbki będzie można skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Skarbowego w Wołominie w sprawach dotyczących składania zeznań podatkowych PIT za 2012 r.
Punkt obsługi podatnika będzie czynny w dniach 25 marca 2013 oraz 8 kwietnia 2013 r.(poniedziałki) w godzinach 9:00-17:00. W sali konferencyjnej dyżur będzie pełnił pracownik Urzędu Skarbowego w Wołominie, który będzie przyjmował zeznania podatkowe oraz udzielał wyjaśnień.